نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorاحمدزاده, مسعودfa_IR
dc.contributor.authorقاسمی, سلیمانfa_IR
dc.date.accessioned1399-08-01T22:05:27Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-10-22T22:05:28Z
dc.date.available1399-08-01T22:05:27Zfa_IR
dc.date.available2020-10-22T22:05:28Z
dc.date.issued2012-06-21en_US
dc.date.issued1391-04-01fa_IR
dc.date.submitted2012-01-05en_US
dc.date.submitted1390-10-15fa_IR
dc.identifier.citationاحمدزاده, مسعود, قاسمی, سلیمان. (1391). معرفی استرین جدید UTPF68 Pseudomonas fluorescens به عنوان یکی از باکتری‏های مهم بیوکنترل در ایران. کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی, 1(1), 49-60. doi: 10.22059/jbioc.2012.32074fa_IR
dc.identifier.issn2322-2883
dc.identifier.issn2423-8090
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2012.32074
dc.identifier.urihttps://jbiocontrol.ut.ac.ir/article_32074.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/465319
dc.description.abstract<span lang="FA" dir="RTL">سودوموناس‏های فلورسنت از مهمترین عوامل کنترل بیولوژیک بیماری‏های گیاهی هستند که به­صورت مستقیم، با تولید و ترشح متابولیت‌های بازدارنده و سیدروفورها، سبب محدودکردن یا توقف رشد بیمارگر‏های گیاهی به­ویژه قارچ‌ها می‏شوند و برخی با تولید هورمون­های مختلف سبب افزایش رشد گیاه می‏شوند. هدف از این پژوهش معرفی و بررسی برخی خصوصیات استرین‏ جدید </span><em><span lang="FA"> </span><span>P. fluorescen</span></em><span> UTPF68</span><span lang="FA" dir="RTL">است که از منطقه ریزوسفر گیاه کلزا مزارع دشت ناز در استان مازندران جداسازی شده است</span><span>.</span><span lang="FA" dir="RTL"> این باکتری یکی از استرین‏های مهم و مؤثر در زمینه بیوکنترل عوامل بیماریزای خاکزاد است که در گروه گیاهپزشکی دانشگاه تهران مورد شناسایی و ارزیابی قرار گرفته است.</span><span lang="FA" dir="RTL">در این پژوهش خصوصیات و کاربردهای بیوکنترلی این استرین در دو بخش آزمایشگاهی و گلخانه‏ای مورد بررسی قرار گرفت. در سطح آزمایشگاهی تولید برخی متابولیت‏های مهم در زمینه بیوکنترل مانند سیدروفور، هورمون اکسین، سالسیلیک‏اسید و آنتی‏بیوتیک‏های </span><span>DAPG</span><span lang="FA" dir="RTL">و </span><span>Plt</span><span lang="FA" dir="RTL">، سیانیدهیدروژن و برخی از آنزیم‏های مهم مورد ارزیابی قرار گرفتند. در سطح گلخانه‏، اثر بیوکنترلی این استرین روی بیمارگرهای </span><span lang="FA"> </span><em><span>Sclerotinia sclerotium</span><span lang="FA" dir="RTL">، </span><span> Rhizoctonia</span><span>solani</span></em><span lang="FA" dir="RTL">به­ترتیب روی گیاهان کلزا و لوبیا و </span><em><span>Fusarium  oxysporum</span></em><span lang="FA" dir="RTL">مورد بررسی قرار گرفت. همچنین اثر بیوکنترلی این استرین در تلفیق با قارچ آنتاگونیست </span><em><span>Trichoderma virens</span></em><span lang="FA" dir="RTL">مورد ارزیابی قرار گرفت. این پژوهش نشان داد که این استرین هم به­لحاظ تولید متابولیت‏های بیوکنترلی و هم از نظر قدرت بیوکنترلی در شرایط گلخانه‏ای در جایگاه مطلوبی قرار دارد که می‏توان به­عنوان یک جدایة با ارزش در جهت اهداف کنترل بیولوژیکی بیمارگرهای گیاهی در ایران روی آن سرمایه‏گذاری کرد. </span>fa_IR
dc.format.extent280
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهیfa_IR
dc.publisherپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهیen_US
dc.relation.ispartofکنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهیfa_IR
dc.relation.ispartofBIOLOGICAL CONTROL OF PESTS AND PLANT DISEASESen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2012.32074
dc.subjectسیدروفورfa_IR
dc.subjectاکسینfa_IR
dc.subjectسیانیدfa_IR
dc.subjectسودوموناس¬های فلورسنتfa_IR
dc.subjectDAPGfa_IR
dc.subjectPltfa_IR
dc.titleمعرفی استرین جدید UTPF68 Pseudomonas fluorescens به عنوان یکی از باکتری‏های مهم بیوکنترل در ایرانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله کوتاهfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد دانشگاه تهران و کارشناس ارشد شرکت فنآوری زیستی طبیعت¬گراfa_IR
dc.citation.volume1
dc.citation.issue1
dc.citation.spage49
dc.citation.epage60


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد