مرور دوره 5, شماره 1 بر اساس عنوان

در حال نمایش موارد 1 - 14 از 14

 • بررسی اصول مسئولیت در حمل‌ونقل، از نظریه تا عمل؛ نگاهی به موضوع در نظام کامن‌لا 

  کاظمی, حمید (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-03-21)
  اگرچه انگلیس و امریکا هر دو از سیستم کامن‌لا پیروی می‌کنند و از جنبۀ نظری دارای قواعد حقوقی مشابهی در زمینۀ مبنای مسئولیت در حمل‌ونقل هستند، به‌نظر می‌رسد کشورهای تابع کامن‌لا با توجه به شرایط و اوضاع و احوال کشور خود، ...

 • تأملی بر ماهیت حق انصراف در قرارداد‌های الکترونیکی 

  الشریف, محمدمهدی؛ اسعدی, حسین (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-03-21)
  در بیشتر نظام‌های حقوقی در قراردادهای الکترونیکی، برای مصرف‌کننده حق انصراف از عقد پیش‌بینی شده است. مادۀ 37 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز با الهام گرفتن از مادۀ 6 دستورالعمل مصوب 1997م اتحادیۀ اروپا، از حق انصراف ...

 • حق آزادی و امنیت شخصی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و حقوق ایران؛ با نگاهی به نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری 

  صادقی زیازی, حاتم؛ ابراهیمی منش, مهران (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-03-21)
  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392، همۀ نقایص و ابهامات قانونی سابق را در زمینۀ برخورداری افراد از حق آزادی و امنیت شخصی برطرف نموده است. قانون یادشده با حذف کامل موارد صدور قرار بازداشت موقت اجباری و همچنین حذف همۀ ...

 • حق سرقفلی در فروشگاه‌های مجازی 

  صادقی نشاط, امیر (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-03-21)
  بحث سرقفلی در واحدهای تجاری واقع در مختصات جغرافیایی، بحثی روشن و احکام آن در فقه، قوانین و آرای محاکمدارای سابقه است. اما با ظهور فروشگاه‌های مجازی، در کنار بحث‌های معمول در حقوق اینترنت، مانند علامت تجاری و نام‌های دامنه، ...

 • حمایت عاری از تشریفات؛ با تأکید بر کنوانسیون برن، نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری ایران و امریکا 

  شاکری, زهرا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-03-21)
  اصل حمایت عاری از تشریفات، یکی از اصول بین‌المللی نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری به‌شمار می‌آید و جایگاه این اصل در کشورهای عضو کنوانسیون برن تثبیت شده است. با‌وجود‌این، تحلیل و تبیین اصل یادشده در ادبیات حقوقی ایران نادیده ...

 • سیر تکوین حق فسخ ناشی از اجرا نشدن (نقض) تعهد قراردادی درحقوق اروپایی؛ رهنمودهایی برای حقوق ایران 

  امینی, منصور؛ حقانی, سعید (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-03-21)
  امروزه در بیشتر نظام‌های حقوقی، اجرا نشدن تعهد قراردادی می‌تواند ازجمله به فسخ آن از سوی متعهدله بینجامد. بااین‌حال، باید دانست همیشه وضع به همین منوال نبوده و بررسی‌ها نشان داده است که نظام‌های حقوقی اروپایی از وضعیت نبود ...

 • شناسایی اصول تفسیر تریپس در هیئت حل اختلاف سازمان تجارت جهانی 

  صادقی, محسن؛ گلپایگانی, نرگس (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-03-21)
  موافقت‌نامۀ تریپس یکی از موافقت‌نامه‌های لازم‌الاتباع سازمان تجارت جهانی است؛ بنابراین دعاوی ناشی از اختلاف میان اعضا نیز در مرجع حل اختلاف همین سازمان بررسی می‌شود. یکی از ویژگی‌های متمایز این موافقت‌نامه نسبت به دیگر ...

 • ضرورت دفاع از اموال خصوصی در برابر اخذ آنها ازسوی دولت برای نفع عمومی (همراه با مطالعۀ تطبیقی) 

  پیلوار, رحیم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-03-21)
  دولت که مطابق قاعده باید نگهبان مالکیت افراد جامعه باشد، برخی مواقع از جمله هنگام تملک اموال خصوصی برای اجرای برنامه‌های عمومی، به ادعای مصلحتی والاتر مالکیت افراد را نقض نموده، اقدام به تملک اموال افراد می‌نماید. در دنیای ...

 • غیرحرفه‌ای؛ متعهدله ارائۀ اطلاعات در حقوق فرانسه 

  قاسمی حامد, عباس (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-03-21)
  حاکمیت اندیشۀ حمایت از طرف ضعیف‌تر، شاخصۀ حقوق معاصر قراردادهایی است که (در کشورهای توسعه‌یافته ازجمله فرانسه) میان حرفه‌ای و غیر‌حرفه‌ای منعقد می‌گردد. قانون‌گذار فرانسوی از این نگاه نو بر مبنای ضرورت‌های پیش‌آمده و برهم ...

 • مداخله در اموال مسروقه در حقوق کیفری ایران و انگلستان 

  حسینی, سیدمحمد؛ اعتمادی, امیر (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-03-21)
  مداخله در اموال مسروقه در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به عنوان جرمی مستقل پذیرفته شده است. ارتکاب این جرم به صورت ضمنی حمایت‌کنندۀ اعمالی است که عنوان جرم سرقت را به خود گرفته‌اند؛ باوجود‌این سیاست کیفری قانون‌گذار ...

 • مسئولیت داور در حقوق ایران و برخی کشورها 

  تقی پور, بهرام (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-03-21)
  داور یک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفه‌ای قضایی را قبول می‌کند. بر‌این‌اساس، قرارداد فی‌مابین داور و طرفین منعقد می‌شود. تمام نظام‌های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفۀ قضایی داور را تأیید نموده‌اند. انجام ندادن وظیفۀ ...

 • مطالعۀ تطبیقی امکان مطالبۀ زیان ناشی از تولد و زندگی و ارکان مسئولیت در آن 

  افشار قوچانی, زهره؛ ایزانلو, محسن (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-03-21)
  همیشه مرگ واقعۀ ناگواری نیست، بلکه گاه تولد نیز به حادثه‌ای نامبارک بدل می‌شود. در فرض تولد فرزند ناخواسته یا معلول در نتیجۀ تقصیر پزشکی، وجود مسئولیت و امکان مطالبۀ خسارت سال‌ها تردیدبرانگیز بوده است. اما هم‌اکنون در محاکم ...

 • وثیقۀ شناور در نظام حقوقی کامن‌لا 

  طجرلو, رضا؛ شعبانی, هادی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-03-21)
  در این مقاله وثیقۀ دارایی در گردش در نظام حقوقی کامن‌لا که به وثیقۀ شناور موسوم است، بررسی شده است. هدف، معرفی راهکاری برای توثیق دارایی در گردش بازرگانان بود و در این مسیر با پرسش‌هایی رو‌به‌رو شدیم؛ از آن جمله، مفهوم ...

 • چکیده های انگلیسی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-03-21)