نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorطبسی, محسنfa_IR
dc.contributor.authorفاضل نسب, فهیمهfa_IR
dc.date.accessioned1399-08-01T21:07:28Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-10-22T21:07:29Z
dc.date.available1399-08-01T21:07:28Zfa_IR
dc.date.available2020-10-22T21:07:29Z
dc.date.issued2012-09-22en_US
dc.date.issued1391-07-01fa_IR
dc.identifier.citationطبسی, محسن, فاضل نسب, فهیمه. (1391). بازشناسی نقش و تأثیر جریان‌های فکری عصر صفوی در شکل‌گیری ورودی مساجد مکتب اصفهان. نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی, 17(3), 81-90. doi: 10.22059/jfaup.2012.30376fa_IR
dc.identifier.issn2228-6020
dc.identifier.issn2676-4318
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/jfaup.2012.30376
dc.identifier.urihttps://jfaup.ut.ac.ir/article_30376.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/462976
dc.description.abstractاعتقادات و ارزش‌های حاکم بر جامعه، همواره بر هنر و معماری دوران مؤثر بوده است. در دوره‌ای که مکتب اصفهان به مدد اندیشه‌ی بزرگان و نفوذ بی‌سابقه تفکر شیعی به بالندگی رسید؛ بستری برای رشد و امتزاج جریان‌های فکری مبتنی بر تفکر شیعی فراهم آمد. از مجموع دیدگاه‌های مطرح در این دوره، سه جریان فکری شاخص قابل درک است که به واسطه هم‌پوشانی، شرایط بی‌سابقه فلسفی دوران را شکل می‌دادند. این شرایط به بروز نوآوری‌هایی در معماری منجر شد که بیش از همه در نظام کالبدی و فضایی مساجد مجال بروز یافت. در این مقاله، جهت بازشناسی نقش جریان‌های فکری عصر صفوی در معماری، یکی از اصول حاکم بر ساماندهی فضای معماری انتخاب شد. با بررسی زمینه‌های فکری اصل سلسله‌مراتب در اندیشه حاکم، تأثیر آن بر شکل‌گیری نظام ورودی مساجد مورد مطالعه قرار گرفت. از مقایسه ورودی مساجد مکتب اصفهان با دوره‌های پیشین -که دارای وجوه مشترکی برای مقایسه بودند- نتایج معناداری حاصل شد. این مقایسه، پیشرفت در مراتب فضایی مساجد این مکتب را نشان می‌دهد. همچنین در این دوره، نوع جدیدی از نظام ورودی ابداع گردیده است که به شیوه‌ای هوشمندانه، به افزایش مراتب فضایی و ایجاد آمادگی در مخاطب در سیر از ظاهر به باطن کمک نموده است.fa_IR
dc.format.extent1845
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherپردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهرانfa_IR
dc.publisherUniversity of Tehran University College of Fine Artsen_US
dc.relation.ispartofنشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازیfa_IR
dc.relation.ispartofHonar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazien_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/jfaup.2012.30376
dc.subjectسلسله‌مراتبfa_IR
dc.subjectمراتب ورودfa_IR
dc.subjectمساجد اصفهانfa_IR
dc.subjectمکتب اصفهانfa_IR
dc.titleبازشناسی نقش و تأثیر جریان‌های فکری عصر صفوی در شکل‌گیری ورودی مساجد مکتب اصفهانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.contributor.departmentاستادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهدfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی کارشناسی ارشد معماری اسلامی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)،fa_IR
dc.citation.volume17
dc.citation.issue3
dc.citation.spage81
dc.citation.epage90


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد