مرور دوره 17, شماره 3 بر اساس عنوان

 • ادراک در معماری مطالعه موردی سنجش ادراک گردشگران اروپایی از معماری ایرانی- اسلامی شهر اصفهان 

  بهبودی, ریحانه (پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهرانUniversity of Tehran University College of Fine Arts, 2012-09-22)
  معماری جدا از وجهه کارکردی آن، معنایی در درون خود نهفته دارد که به ناظر و یا کاربر اثر معماری منتقل می کند. ادراک ناظر نسبت به موضوع معماری در حوزه های متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. در گردشگری، بررسی ادراک گردشگران از ...

 • ارزیابی جایگاه مشارکت در طرح های منظر شهری به منظور ارائه فرایند مناسب بازآفرینی بافت‌های آسیب دیده 

  امین زاده, بهناز؛ رضابیگی ثانی, راضیه (پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهرانUniversity of Tehran University College of Fine Arts, 2012-09-22)
  به دنبال مطرح شدن مشارکت مردم در بهسازی و نوسازی بافت‎های آسیب دیده در مدیریت شهری کشورمان، تهیه طرح‎های منظر شهری از سال 1385 با داعیه مشارکت دادن مردم در نوسازی بافت‎های آسیب دیده و در قالب «طرح‎های تفصیلی ویژه نوسازی» ...

 • آسیب‌شناسیِ لرزه‌ای معابر شهری 

  عزیزی, محمدمهدی؛ همافر, میلاد (پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهرانUniversity of Tehran University College of Fine Arts, 2012-09-22)
  برنامه ریزی شهری با هدف کاهش آسیب پذیری، ناگزیر از شناخت نحوه و علل آسیب‌پذیری هر یک از عناصر کالبدی شهر است. در این راستا، آسیب‌شناسی لرزه‌ای شبکه ارتباطی و به ویژه معابر شهری، به عنوان یکی از عناصر کالبدی شهر، از اهمیت ...

 • بازاندیشی در آموزش درس «آشنایی با معماری معاصر» (در مقطع کارشناسی رشته معماری در دانشگاه‌های ایران) 

  حقیر, سعید؛ شوهانی زاد, یلدا (پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهرانUniversity of Tehran University College of Fine Arts, 2012-09-22)
  آموزش درس «آشنایی با معماری معاصر»، که در قالب دو واحد درسی الزامی برای دانشجویان کارشناسی رشته معماری ارائه می‌شود، بر متدهای متفاوتی در دانشگاه‌های ایران استوار است. از این متدها، مدرسین عمدتاً به دو گرایش بیشتر توجه ...

 • بازشناسی نقش و تأثیر جریان‌های فکری عصر صفوی در شکل‌گیری ورودی مساجد مکتب اصفهان 

  طبسی, محسن؛ فاضل نسب, فهیمه (پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهرانUniversity of Tehran University College of Fine Arts, 2012-09-22)
  اعتقادات و ارزش‌های حاکم بر جامعه، همواره بر هنر و معماری دوران مؤثر بوده است. در دوره‌ای که مکتب اصفهان به مدد اندیشه‌ی بزرگان و نفوذ بی‌سابقه تفکر شیعی به بالندگی رسید؛ بستری برای رشد و امتزاج جریان‌های فکری مبتنی بر ...

 • تحلیل عوامل موثر بر الگوی رشد کالبدی شهرهای بزرگ ایران نمونه مطالعه: الگوی رشد کالبدی شهر رشت 

  ماجدی, حمید؛ زبردست, اسفندیار؛ مجربی کرمانی, بهاره (پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهرانUniversity of Tehran University College of Fine Arts, 2012-09-22)
  رشد شهری و عوامل محرک آن موضوعات مهمی در تحلیل مطالعات شهری کنونی به شمار می رود. هدف این مقاله، شناخت عوامل موثر بر رشد شهری، کمّی کردن وابستگی بین رشد و عوامل محرک آن و تحلیل الگوی رشد بر اساس تغییرات کاربری زمین تاریخی ...

 • سنجش ابعاد اجتماعی فضای جمعی ایستگاه های پایانه ای مترو 

  خلیقی, نینا؛ پورجعفر, محمدرضا؛ بمانیان, محمدرضا (پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهرانUniversity of Tehran University College of Fine Arts, 2012-09-22)
  در دوران معاصر فضای ایستگاه های پایانه ای مترو از جمله فضاهای عمومی است، که بستری برای وقوع بخشی از فعالیت های اجتماعی محسوب می شود. از این رو دستیابی به چارچوبی جهت سنجش بعد اجتماعی این فضاها، هدف اصلی پژوهش حاضر است. ...

 • معماری امروز و ابهامی در باب ثابت و متغیر 

  کرباسی, عاطفه (پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهرانUniversity of Tehran University College of Fine Arts, 2012-09-22)
  در معماری امروز ما، هم در عرصه نظر معیارهای چندان ثابت و روشنی در دست نیست و هم در عرصه عمل، عواملی چون تکرار محض صورت های معماری گذشته، اصالت تمایز، شگفتی آفرینی و ابراز خودخواهانه خویش و پذیرش کثرت و تغییر محض یا ایجاد ...