نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمهریزی‌ثانی, سمیهfa_IR
dc.contributor.authorخزایی, محمدfa_IR
dc.date.accessioned1399-08-01T20:46:20Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-10-22T20:46:21Z
dc.date.available1399-08-01T20:46:20Zfa_IR
dc.date.available2020-10-22T20:46:21Z
dc.date.issued2014-07-23en_US
dc.date.issued1393-05-01fa_IR
dc.date.submitted2014-08-31en_US
dc.date.submitted1393-06-09fa_IR
dc.identifier.citationمهریزی‌ثانی, سمیه, خزایی, محمد. (1393). تکوین معیارهای زیبایی‌شناسی صفحات وب ایران. نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی, 19(2), 57-68. doi: 10.22059/jfava.2014.51440fa_IR
dc.identifier.issn2228-6039
dc.identifier.issn2538-5178
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/jfava.2014.51440
dc.identifier.urihttps://jfava.ut.ac.ir/article_51440.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/462609
dc.description.abstractچکیده بررسی زیبایی در محیط تعاملی وب به‌معنای توجه به مخاطب به‌مثابه‌ی دریافت‌کننده‌ای منفعل نیست بلکه به معنی نیاز به روشی برخط است تا بتوان مخاطب را در فرایند طراحی وارد نمود. هدف از پژوهش، پیشنهاد روشی برای اخذ بازخورد مخاطب و تحلیل نتایج به‌منظور دست‌یافتن به معیارهای زیبایی‌شناسی مخاطب‌محور است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی، همراه مطالعات کتابخانه‌ای، پژوهش میدانی و مصاحبه است. جهت تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها، از ‌شیوه‌ی تحلیل محتوای استقرایی با استفاده از روش پیشنهادی «میرینگ»، در سه مقوله؛ وضعیت حرفه‌ای، مسایل فنی و ویژگی‌های زیبایی‌شناسی استفاده شده است. نتایج نشان داد که آنچه سبب تفاوت رفتارها می‌شود، ناشی از اختلاف فرهنگی است. از این‌رو، جهت سازماندهی نظام ادراک بصری و ابزار سنجش سطوح انطباق فرهنگی، سه نظریه‌ی نشانه‌شناسی، گشتالت و افردنس که به تحلیل نشانه‌شناسانه‌ی عناصر بصری، تشریح قوانین حاکم بر ادراک ذهنی و نحوه‌ی تعامل مخاطب با صفحات داخلی وب‌گاه می‌پردازد، مورد استفاده قرار گرفت. تطبیق این سه سطح مشخص کرد که مخاطبان ایرانی قادر به شناسایی الگوهای نشانه‌ای برگرفته از فرهنگ بومی هستند. اما تمایل بیشتری به برقراری ارتباط با وب‌گاه‌های ساده‌ی طراحی شده بر مبنای قوانین گشتالت و الگوهای تکراری مشخص دارند. در مقابل از توانایی پایینی در کشف ویژگی‌های تعاملی افردنس برخوردار هستند.fa_IR
dc.format.extent860
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherپردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهرانfa_IR
dc.publisherUniversity of Tehran University College of Fine Artsen_US
dc.relation.ispartofنشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمیfa_IR
dc.relation.ispartofHonar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye-Tajassomien_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/jfava.2014.51440
dc.subjectواژه‌های کلیدی زیبایی‌شناسیfa_IR
dc.subjectصفحات وب ایرانfa_IR
dc.subjectمخاطبfa_IR
dc.subjectنشانه‌شناسیfa_IR
dc.subjectگشتالت و افردنسfa_IR
dc.titleتکوین معیارهای زیبایی‌شناسی صفحات وب ایرانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.department۱ دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentاستاد گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانfa_IR
dc.citation.volume19
dc.citation.issue2
dc.citation.spage57
dc.citation.epage68


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد