مرور دوره 6, شماره 1 بر اساس عنوان

 • بررسی روند ریسک سیستماتیک و ثبات بتای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

  تهرانى, دکتر رضا؛ سازان, هستى چیت (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2004-05-21)
  در این مقاله، در گام نخست این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است که آیا بین بتاها در دوره های متوالی، رو ند خاصی، جود دارد تا بتوان از آن رو ند برای تعدیل بتاهای گذشته، به منظور تخمین بتاهای آتی قابل اعتمادتر، استفاده کرد و ...

 • تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادارتهران 

  محمدى, دکتر شاپور (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2004-05-21)
  رو ش های مختلف تحلیل تکنیکی که در بازارهای دنیا مورد استفاده قرار می گیرد در ایران نیز تا اندازه ای قابل استفاده است. اما محدودیت هایی مانند کم معامله بودن سهام برخی از شرکت ها،وقفه های چهار روزه در دریافت برگه سهام ووجوه ...

 • تقابل نظریه نوین مالی و مالی رفتاری 

  تلنگى, احمد (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2004-05-21)
  بیش از نیم قرن صلابت نظریه نوین مالی با تکیه بر دو پارادایم اصلی رفتار عقلایی عامل های اقتصادی، فرضیه بازارهای کارا با وجود برخی شواهد تجربی غیرقابل تبیین توسط مدل های رایج این نظریه و تحت عنوان استثناها بازار در مقابل ...

 • محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات 

  نوروش, دکتر ایرج؛ مشایخی, دکتر بیتا (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2004-05-21)
  در تحقیق حاضر، هدف اصلی بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده (شامل ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی) در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات است. بدین منظور ارتباط بازده سهام و تغییرات داده های مربوط ...

 • مدل یک پارچه استوار دو مسأله انتخاب سهام تک دوره ای 

  سیفى, دکتر عباس؛ زاده, پیام حنفى؛ نوابى, حمید رضا (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2004-05-21)
  در این مقاله نحوه به کارگیری رویکرد بهینه سازی استوار در. مسأله انتخاب سهام (تک دوره ای) ارایه می شود. هم چنین نشان داده می شود که چگونه مدل استوار بر اساس تابع مطلوبیت سرمایه گذارو عدم قطعیت نرخ بازگشت سهام، منطبق می شود. ...

 • پیش بینی درماندگی مالی شرکتها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی 

  راعى, دکتر رضا؛ پور, سعید فلاح (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2004-05-21)
  درماندگی مالی،ورشکستگی، هزینه های زیادی به همراه دارد که به اقتصاد یک کشور صدمه وارد می کند. یکی از راه هایی که می تواند به جلوگیری از درماندگی مالی کمک شایان توجهی کند، پیش بینی درماندثی مالی الست. در این پژوهش، با ...