مرور دوره 5, شماره 2 بر اساس تاریخ انتشار

 • مدیریت ارتباط با شهروند: مطالعۀ رابطۀ آن با مشارکت، پاسخ‎گویی عمومی و شفافیت در منطقۀ 3 شهر تهران 

  آیت اله زاده شیرازی, میرحسین؛ نرگسیان, عباس (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, 2013-06-22)
  پژوهش پیش رو به‎دنبال مطالعۀ نقش مدیریت ارتباط با شهروند در ارتقای مشارکت عمومی، پاسخ‎گویی عمومی و شفافیت است. ضرورت ارتباط مداوم بین دولت و شهروندان از طریق سیستم‎هایی چون دولت الکترونیک، به‎طور بالقوه بسیاری از موانع و ...

 • تبیین نقش منابع شغلی و منابع شخصی در تعلق ‌خاطر کاری کارکنان 

  عیسی خانی, احمد (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, 2013-06-22)
  طی دهۀ گذشته مفهوم تعلق ‌خاطر کاری، به‎دلیل تأثیرگذاری زیاد بر نتایج عملکردی سازمان، بسیار مورد توجه پژوهشگران و کارگزاران حوزۀ مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی قرار گرفته است. این پژوهش به تبیین نقش منابع شغلی (استقلال ...

 • طراحی مدل خط‎مشی‎گذاری به‎منظور بهبود محیط کسب‎وکار جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظریۀ داده‎بنیاد 

  منوریان, عباس؛ ابویی اردکان, محمد؛ ایروانی, محمدجواد؛ زندی منش, محمدرضا (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, 2013-06-22)
  مدل‎های متنوعی برای خط‎مشی‎گذاری در دوره‎های زمانی مختلف مطرح شده‎اند که در عالم واقعیت هریک جلوه‎ای دارند و در سیاست‎گذاری نشانی از آنها دیده می‎شود. مقالۀ پیش رو تلاش می‎کند که با در نظر گرفتن پیچیدگی‎های محیط کسب‎وکار ...

 • مطالعۀ توانمندسازی سیاسی شهروندان در سایۀ فناوری‎های نوین 

  پیران نژاد, علی؛ قلی‎پور, آرین (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, 2013-06-22)
  در عصر حاضر، فناوری‎های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، ضمن فراهم‎آوردن امکانات و شرایطی خاص، توانسته‎اند بر میزان توانمندی‎ها و قابلیت‎های سیاسی شهروندان تأثیرگذار بوده و عرصه‎های نوینی را برای صاحب‎نظران و محققان، به‎منظور ...

 • ارائۀ مدل استقرار مدیریت دانش در صنایع کشور بر اساس فاکتورهای زمینه‎ای 

  عطوفی نجف آبادی, مریم؛ بنی هاشمی, سیدعلی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, 2013-06-22)
  مدیریت دانش در عصر دانایی و دانش‎محوری، در اولویت سازمان‎ها قرار گرفته است، دانش سرمایه‎ای سازمانی تلقی می‎شود و مدیریت آن از اهمیت روزافزونی برخوردار است. این نوشتار با هدف بررسی وضعیت فاکتورهای زمینه‌ای مدیریت دانش (شامل ...

 • بررسی اثر ویژگی های آزمودنی های پژوهش بر رابطة تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی 

  محمدی, جیران؛ فانی, علی اصغر؛ آذر, عادل؛ فتحی, سعید (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, 2013-06-22)
  یکی از مسائل مهم در همة سازمان­ها، ارتقای عملکرد نیروی انسانی برای دست‎یابی به اهداف آن سازمان است. در همین راستا، تدوین راهکارهایی برای کاهش تنیدگی و در ادامۀ آن افزایش رضایت­مندی کارکنان، از مهم­ترین اقدامات برنامه­ریزان ...

 • ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی روان‎شناختی کارکنان 

  آقاجانی, حسنعلی؛ صمدی میارکلائی, حسین؛ صمدی میارکلائی, حمزه (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, 2013-06-22)
  بقا در محیط نامطمئن و پُر رقابت کنونی، سازمان­ها را به داشتن نیروهای متخصص و ماهر ملزم کرده است، نیروهایی که فراتر از وظایف تکلیفی خود عمل کنند؛ زیرا موفقیت سازمان­ها وابستگی زیادی به‎وجود این نیروها دارد. عوامل متعددی ...

 • ارائه و تبیین مدلی برای علل وعوامل مؤثر بر توازن کار ـ زندگی 

  پدیدآور نامشخص (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, 2013-06-22)
  با تغییر ترکیب نیروی کار و افزایش زنان در محیط‎های کاری، ایجاد هماهنگی میان مسئولیت‎های کاری و خانوادگی، به یکی از نگرانی‎های کارکنان و سازمان‎ها تبدیل شد و متخصصان و مدیران منابع انسانی برآن شدند تا چاره‎ای برای «توازن ...