دوره 39, شماره 44

 

ارسال های اخیر

 • استانداردها در خدمات مرجع مجازی 

  مهر طباطبایی, اشرف نقی؛ علیپور حافظی, حامد (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-09-23)
  در دنیای امروز استاندارد و توجه به آن امری ضروری به نظر می‌رسد. در نتیجه، خدمات مرجع الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. مقالة حاضر بر آن است تا ابتدا به بررسی نقش استاندارد در خدمات مرجع الکترونیکی اشاره کند وسپس ...

 • تأثیر درس شیوه بهره‌گیری از کتابخانه بر نتایج بازیابی اطلاعات دانشجویان دانشگاه کاشان 

  حاجی اکبری, امیر حسین (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-09-23)
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر درس "شیوه بهره‌گیری از کتابخانه و منابع آن" بر نتایج بازیابی اطلاعات دانشجویان دانشگاه کاشان است. مؤلفه‌های بهره‌گیری در این تحقیق عبارتند از میزان پاسخ‌گویی دانشجویان به سؤالات آزمون در دو ...

 • نمایه‌سازی تصاویر: چالش‌ها و رویکردها 

  عباس¬پور, جواد (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-09-23)
  برخی متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی و کامپیوتر، نمایه‌سازی را کلید ذخیره و بازیابی مؤثر تصاویر می‌دانند. به همین دلیل، هر یک از این متخصصان کوشیده است که با توجه به تخصص خود راهکارها و روش‌های گوناگونی را برای نمایه‌سازی ...

 • مفهوم‌سازی دسترسی به اطلاعات و ارائه مدلی ترکیبی:پاره‌ای از تبعات فن‌آوری بر دسترسی 

  خسروجردی, محمود (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-09-23)
  در این مقاله، ابتدا انواع مفاهیم دسترسی و موانع آن و سپس مدیریت دسترسی به اطلاعات و عملکرد آن به اختصار شرح داده شده است. پس از آن مفهوم‌سازی دسترسی به اطلاعات در متون دانشگاهی و الزامات این مفاهیم مورد بررسی قرار گرفته، ...

 • تغییرات سازمانی ناشی از ورود فن‌آوری نوین به کتابخانه‌ها 

  سمیرمی¬زاده, مینا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-09-23)
  مدیریت برخی تغییراتی را که با ورود فن‌آوری به کتابخانه‌ها به وقوع می‌پیوندند، مانند دستیابی به مجموعه‌ها: ایجاد تغییر در فهرست‌ها، چگونگی استفاده از کتابخانه، تغییر در نوع مهارت‌های فنی کتابداران، تغییر شیوه‌های مدیریت، و ...

 • استنادگرها: تولید کتابشناسی برای نسل آینده 

  کسلر, جان؛ بنی اقبال(مترجم), ناهید؛ علوی(مترجم), سید بلال (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-09-23)
  کتابداران بارها در مورد شکل‌های خاص استناد مورد مشورت قرار می‌گیرند و استفاده از برنامه‌های کامپیوتری سازماندهی استناد کتابشناختی شخصی، مانند اندنوت (EndNote)، را که اغلب مورد استفاده اعضای هیأت علمی و دانشجویان است، مورد ...

 • کتابخانة دانشگاهی با هدف استفادة مشترک 

  پاکدامن, نشانه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-09-23)
  ایجاد کتابخانه‌های با هدف استفادة مشترک به حدود یکصد سال گذشته برمی‌گردد ولی متأسفانه بسیاری از کشورها هنوز به ایجاد چنین کتابخانه‌ای مبادرت نورزیده‌اند. با توجه به اینکه تعداد کتابخانه‌ها روز به روز در حال افزایش است ...

 • ارزیابی وضعیت نیروی انسانی متخصص کتابخانه‌های دانشکده‌های دانشگاه تهران 

  رحیمی, صالح؛ علومی, طاهره؛ فدایی, غلامرضا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-09-23)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت نیروی انسانی متخصص کتابخانه‌های دانشکده‌های دانشگاه تهران در مقایسه با استانداردهای نیروی انسانی کتابخانه‌های دانشگاهی ایران صورت پذیرفته است. با توزیع دو نوع پرسشنامه یکی مربوط به مدیران و ...

 • تحلیل استنادی تطبیقی پایان‌نامه‌های دکتری شیمی دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس (1383-1376) 

  مظفری غربّا, رستم؛ فدائی, غلامرضا؛ حری, عباس (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-09-23)
  پژوهش حاضر بررسی و مقایسه الگوهای استنادی دانشجویان دکتری شیمی دانشگاه تهران و تربیت مدرس است که در آن ویژگی‌های منابع اطلاعاتی مورد استناد شناسایی، و تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها در دو دانشگاه مشخص شده است. در این پژوهش از ...

 • لزوم مهندسی مجدد منابع انسانی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران در ایام فراغت آموزشی 

  صادق ضیایی, دکتر محمد؛ بشارتی, مینا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-09-23)
  پژوهش حاضر به چرایی لزوم مهندسی و طراحی مجدد منابع انسانی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران می‌پردازد. روش پژوهش پیماشی است و داده‌های تحقیق از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. بنا بر نتایج به دست آمده، کتابخانه مرکزی ...