دوره 35, شماره 36

 

ارسال های اخیر

 • کلام وتصوف اسلامی ازصدراسلام تاحدود 430 هجری مؤلفان متصوّفه 

  آهنچی, دکتر آذر (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2001-03-21)
  متن حاضر ترجمه ی مبحث مؤلفان متصوفه ازبخش تصوف‹فصل6› ازمجلد اول کتاب تاریخ نگارش های عربی از کامل ترین مراجع کتابشناسی عربی ،اثر فؤاد سزگین به زبان آلمانی است. منابع مورد نظر ومؤلفان متصوفه تا سال 430 ه.بررسی شده است .دراین ...

 • بررسی مطبوعات فلسطین دردوره ی عثمانی ‹1876-1916 م› 

  ابراهیمی, دکتر عزت ملا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2001-03-21)
  بی شک مطبوعات نقش بسزایی در رشد وهدایت افکار عمومی دارند ومی توانند زمینه گسترده ای را برای بررسی مسائل سیاسی ،اقتصادی واجتمعی جوامع بشری را فراهم سازند.هرچند فلسطینیان درطول تاریخ قربانی توطئه های شوم استعماری گشته اند،اما ...

 • فهرست نسخه های خطی کتابخانه ی دانشگاه داکا مجموعه ی حکیم حبیب الرحمان 

  کهدویی, دکتر محمد کاظم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2001-03-21)
  یکی از مجموعه کتابخانه های اهدایی به دانشگاه داکا ،کتابخانه ی مرحوم حکیم حبیب الرحمان است .حکیم که درطب وتاریخ مسلمانان وامور مذهبی وسیاسی ،کتاب هایی نوشت هبه سبب علاقه وافر،مجموعه ای ازنسخه های خطی وکتاب های چاپ سنگی درهند ...

 • فهرست نسخه های خطی کتابخانه هنرها وعلوم اجتماعی دانشگاه بریستول 

  اصیلی, سوسن (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2001-03-21)
  بریستول شهری قدیمی در جنوب غربی انگلستان با دانشگاهی بزرگ است .کتابخانه تخصصی هنرها وعلوم اجتماعی این دانشگاه علاوه برمجموعه اسنادونسخه های خطی اروپایی دارای مجموعه بزرگی ازنسخه های خطی بودایی که از تبت ،سیلان وهند به انجا ...

 • بررسی برخی از نشانه های نسخه اصل 

  دل, الهه روحی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2001-03-21)
  شناخت نسخه های خطی اصل یکی از عوامل اصلی در جریان گردآوری وتصحیح متون است .از اینرو محققان تلاش گسترده ای در به دست آوردن نسخه های خطی اصل دارند تا بتوانند جریان علمی عصر مولف را بهتر شناخته وشیوه ی تفکر مولف را ازاصل ...

 • منابع ومستندات نهج البلاغه 

  جعفری, دکتر سید محمد مهدی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2001-03-21)
  شعروخطابه ،در جزیرة العرب در روزگاران جاهلیت ،دو هنر برجسته ی اعراب بود .ظهوراسلام سرآغاز وعاملی ژرف درتحول سخنوری به شمار می رود،زیرا رسول خدا ‹ص›خطابه راوسیله ی تبلیغ دین قرار داد امام علی بن ابی طالب ‹ع›در سخنوری وهنر ...