دوره 0, 31-30

 

ارسال های اخیر

 • کلام وتصوف اسلامی از صدر اسلام تا حدود 430 هجری معتزله 

  آهنچی, دکتر آذر (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1999-03-21)
  متن حاضر ،ترجمه ی مبحث مولفان معتزله از بخش کلام ‹فصل5›ازمجلد اول کتاب ‹‹تاریخ نگارش های عربی››،اثر فؤاد سزگین به زبان آلمانی استGeschichte des arabischen schrifhoms منابع موردنظر تا سال 430 ه.بررسی شده است .بخش کلام دردو ...

 • معرفی ترجمه ای کهن از قرآن کریم اثر:نظام الدین نیشابوری‹قرن هشتم هجری قمری› 

  دزفولی, دکتر محمد (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1999-03-21)
  نظام نیشابوری از دانشمندان قرن هشتم هجری است که کتابهای متعددی در زمینه های علوم عربی و قرآنی از خود بر جای نهاده که از جمله ی آنها ترجمه است از قرآن کریم به زبان فارسی،که دراین مقاله سعی شده است تاضمن اثبات نگارش چنین ...

 • کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی هند 

  دیزجی, علی جلالی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1999-03-21)
  درپژوهش حاضر،ضمن ارائه تصویری کلی از کشور هند،تاریخچه کتابخانه هاو نظام اطلاع رسانی این کشور وهمچنین زیرساخت اطلاعاتی در کتابخانه هایی مانند کتابخانه های ملی ،کتابخانه های عمومی،کتابخانه های آموزشی وکتابخانه های اختصاصی ...

 • بررسی نیازها وعلایق مطالعاتی نوسوادان درایران‹نیمه دوم 1375› 

  حسینی, دکتر زهره میر (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1999-03-21)
  به منظور تدوین خواندنی های ساده ومناسب برای گروه های نوسواد وکم سواد جامعه ،شناخت نیازها وعلایق مطالعاتی آنها ضروری است .تحقیق حاضر با این هدف وبا استفاده از روش پیمایشی درسطح ملی باهمکاری نهضت سوادآموزی به این مهم می ...

 • وضعیت انتخاب وسفارش نشریات ادواری لاتین در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های کشور 

  سپهر, دکتر فرشته (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1999-03-21)
  در پژوهش حاضر،وضعیت موجود نشریات ادواری لاتین در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های کشور باروش پیمایشی بررسی شده است .اطلاعات این پژوهش،نتیجه استخراج وتجزیه وتحلیل 78% پرسشنامه هایی است که سرپرستان 45کتابخانه مرکزی دانشگاه های ...

 • میزان سازگاری عنوان های کتاب های فارسی در حوزه ی علوم اسلامی با موضوعات آنها 

  بزرگی, دکتر اشرف السادات (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1999-03-21)
  یکی از آرمان های کتابداران ،همواره سرعت ودقت در سازماندهی اطلاعات بوده که برای دستیابی به این هدف به جستجوی راه های جدید پرداخته اند.یکی از روش های سودمند که صرفه اقتصادی را نیزمدنظر دارداستفاده از کلیدواژه های عنوان به ...

 • ادای دین به مصطفی بن عبدالله معروف به حاج خلیفه یا کاتب چلبی کتابشناس بزرگ ترک 

  توفیق, دکتر؛ سبحانی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1999-03-21)
  مصطفی بن عبدالله معروف به کاتب چلبی وحاج خلیفه از کتابشناسان بزرگ قرن یازدهم هجری /هفدهم میلادی است.بیشتر آثار اوبه تاریخ وجغرافیا اختصاص دارد،اما شهرت عمده ی او درمیان کتابشناسان به سبب تالیف کشف الظنون عن اسامی الکتب ...