دوره 0, 27-26

 

ارسال های اخیر

 • فهرست نمونه نامهای نویسندگان وسرایندگان در زبان اردو برای استفاده فهرستنگاران وکتابداران 

  محمد, دکتر غلام (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1997-03-21)
  این مقاله، راهنمای فشرده ای برای فهرستنویسان ، کتابداران و سایر علاقه مندان درباره اسامی نویسندگان اردو زبان و املای لاتین آنان است. منابعی که راهنمای نگارنده در تألیف آن بوده عبارت است از : «فرهنگ سخنوران» ، «فهرست مستند ...

 • رده بندی اسلام برای کتابخانه های بزرگ اسلامی 

  آقاربیع, ابوالحسن؛ عمادی, گیتی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1997-03-21)

 • گزیده فرمانها موجود در کتابخانه ملی 

  رضوانی, زیر نظر دکتر محمد اسماعیل؛ ودادی, با همکاری زهرا حداد و مینا؛ سعدی, با اهتمام حوریه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1997-03-21)

 • فرهنگ چینی به فارسی Hanya Bosiyu Cidan 

  بختیار, دکتر مظفر (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1997-03-21)
  در این مقاله ، فرهنگ چینی به فارسی که با همکاری پژوهشی دانشگاه تهران و دانشکده پکن تألیف و در فروردین ماه 1375 انتشار یافته ، معرفی شده است. مؤلف ضمن تأکید بر ارزش این فرهنگ ، به عنوان یکی از مراجع و منابع مهم در تحقیقات ...

 • نقد و بررسی و معرفی کتابها: رأس مال الندیم اثری ناشناخته در تاریخ غزنویان 

  داوود, سید علی آل (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1997-03-21)
  مطلب حاضر ، حاوی اطلاعاتی درباره یکی ا ز کتابهای ناشناخته از ابوالعباس احمد بن علی مشهور به ابن بابه کاشانی از ادیبان سده پنجم است. ابن بابه ، اطلاعات اساسی خود را از بخشهای گمشده تاریخ بیهقی برگرفته است ودانستنیهای ارزنده ...

 • دیدگاهها و اندیشه ها پیرامون علم کتابداری در عصر کاربرد فن آوری 

  حریری, مهرانگیز؛ صافی, قاسم؛ بهزادی, ماندانا صدیق؛ عازم, پرویز؛ نیکنام, مهرداد (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1997-03-21)

 • ملا محمد شفیع ارسنجانی ملقب به اشرف الکتاب 

  0 (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1997-03-21)
  در میان هنرهای زیبای اسلامی،هنر خط از ویژگی خاص برخوردار است که نه تنها هنر بلکه عبادت است واین امتیاز وویژگی ازآنجاست که سروکارهنرمندان خط با کلام خداوندی واحادیث پیغمبر اکرم‹ص› وکلمات بزرگان ومفاهیم عالیه یادراکات بشری ...

 • «کتابداری» در آستانه سی و یکمین سال انتشار 

  صافی, دکتر قاسم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1997-03-21)

 • حمزه نامه نهاد آغازین در روابط هنری ایران وشبه قاره 

  غروی, دکتر سید مهدی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1997-03-21)
  شادروان استادمحیط طباطبایی در سال 1354 مقاله ای درباره ی حمزه نامه ومجلس های آ ن ارائه که به این پرسش پایان می یافت:«آیا حمزه نامه به هند برگردانده شد ویادرایران ماند وپراکنده گردید ،چه سرنوشتی پیدا کرد؟برای من‹استاد محیط› ...

 • استانداردسازی درخدمات کتابداری واطلاع رسانی 

  گوپتا, دکتر شمشیر؛ جهانفرد, نعمت الله؛ یاداو, دکتر رشمی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1997-03-21)
  متن زیر پیرامون استانداردسازی وبکارگیری ورعایت اکید حداقل هنجارها واستانداردهای تثبیت شده ی علمی درحوزه علوم کتابداری واطلاع رسانی است وسه عامل تشکیل دهنده ی کتابخانه را شامل: ساختمان کتابخانه ،مواد خواندنی وکارکنان ...

 • فن آوری ونقش رایانه 

  کناری, شعان آزادی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1997-03-21)
  در دهه های اخیر ،توسعه ودگرگونی های عظیمی در فن آوری اطلاعات وداده ها وتصویر وصدا در سطح ملی وجهانی به وجود آمده که از جنبه کمیّت وکیفیت، به طور کلی ،با زیرساخت های ارتباطی اوایل واواسط قرن بیستم مانندتلفن، تلگراف، رادیو، ...

 • آثار خوب، راهنمای کتابداران بخش امانت 

  آدلر, مورتیمر؛ شهنازخدیوی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1997-03-21)
  دستو العمل ششگانه ی مشخصات آثار بزرگان وگزینش کتاب خوب برای مراجعه کننده ،گزارشی است از ارتباط واقعیت یک متن با خواننده به نحوی که بتوان کتب قابل و اهم رادریک مجموعه ی کتابی تشخیص داد وان را در اختیارجوینده گذاشت .آنچه که ...

 • باشگاه کتاب 

  مظاهری, ناصر (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1997-03-21)
  هدایت یک جامعه وتفهیم مسائل ان را تنها نمی توان به رادیو وتلویزیون محول نمود ،بلکه به علت محدودیتهایی که چنین وسائل دارند ویفه ی دولت ودستگاه های مسئول آن است که با انتشار کتاب های آسان ،مسائل ملی ومیهنی را برای ارشاد ...

 • امکان دستیابی به نظام اسلامی و مستقل در طبقه بندی کتاب 

  رزمجو, دکترحسین (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1997-03-21)
  مقاله ی حاضر، به پاره ای از نقائص طبقه بندی های متداول کنگره و دیویی که هم اکنون در کتابخانه های ایران اعمال می شود اشاره می کند وامکان جرح وتعدیل وگسترش واحیاناً انطباق این طبقه بندی هارا با تقسیم بندی علوم در متون اسلامی ...

 • بررسی مقالات کتابداری واطلاع رسانی 1374-1385 

  فرزین, فرزانه؛ لاری, رکن الدین احمد (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1997-03-21)
  دراین پژوهش، مقالات مندرج درمجلات پیام کتابخانه ،فصلنامه ی کتاب، کتابداری ،اطلاع رسانی وکرانه از جنبه های تالیف وترجمه ،پدیدآورندگان،موضوع ومیزان مشارکت اعضای هیئت علمی،دانشجویان وکتابداران مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج ...

 • بررسی وضعیت مجلات منتشرشده در ایران درطول برنامه ی پنج ساله یاول توسعه‹68-72› 

  حری, دکتر عباس (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1997-03-21)
  هدف اصلی دراین بررسی ،مطالعه ی چگونگی نشر مجلات درایان است که توسط مراکز آموزشی وپژوهشی در حوزه های مختلف علمی انتشار می ابند وهم شامل مجلاتی است که برای مخاطبان عام منتشر می شوند .دوره ی زمانی انتخاب شده دراین مطالعه ،طول ...

 • کتابخانه ،بوستان پژوهشگران 

  موحدی, دکتر علی اکبر موسوی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1997-03-21)
  برای تامین خواسته های ویژه ی دانش پژوهان،شایسته است که اطلاعات کتابخانه ها توسط نرم افزاری قوی رایانه ای شود وبه شبکه های اطلاعاتی جهان متصل گردد .کتابخانه ی مدرن باید به صورت راکتوراطلاعاتی عمل کند بدین معنا که بتواند بیت ...