دوره 36, شماره 38

 

ارسال های اخیر

 • ادب حسرت یادی از دکتر امیر حسین آریانپور نظریه پرداز و احیا گر اندیشه اجتماعی 

  صافی, دکتر قاسم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-03-21)

 • نسخه شناسی دستور سخن تالیف میرزا محمد تقی کمال الدین متخلص به سنجر ایرانی 

  صادقی, دکتر علی اشرف (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-03-21)
  این مقاله درباره یک دستور ناشناخته زبان فارسی بحث می کند که در اواخر قرن سیزدهم ق/ نوزدهم در هند نوشته شده و مولف ان یک ایرانی ساکن هند به نام سنجر ایرانی است . این کتاب دستور سخن نام دارد و با دستور زبان دیگری که مقارن ...

 • مذ ا کرات دجاجه 

  ابراهیمى, دکترعزت ملا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-03-21)
  حسینی ، داستان پرداز، ادیب ، نویسنده مترجم ، ناقد وپژوهشگر مسلمان فلسطینی است که آثار ارزنده ای از خود به یادگار گذاشته است. او در نوشتارهای ذهنگرایانه و سمبلیک خودکوشید. تا اهداف و آرمانهای هموطنانش را به تصویر کشد. نگارنده ...

 • والدین، کو دک و کتا بخوانی 

  ویدى, شهر وز جا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-03-21)
  نقش والدین در علاقه مند ساختن کودکان به کتابخوانی چیست؟ آنان از چه طرقی می توانند بر تواناییهای کتابخوانی کودکان بیفزایند ؟ آنان چگونه می توانند کودک را با دنیای کتاب آشنا کنند؟ والدین جگونه می توانند از ادبیات کودکان در ...

 • نقدونظر ارزش ترجمه در علوم کتابداری و اطلاع رسانی 

  اقبال, دکتر ناهید بنى (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-03-21)
  نشریات ادواری کتابداری و اطلاع رسانی بر محدودیت نشر مقالات ترجمه شده تأکید دارند و پیامدهای این مسئله موجب قلت تعداد متون ترجمه شده و عدم انتشار اطلاعات روزآمد این علم از طریق ترجمه مقالات می شود. گروههای اموزش کتابداری ...

 • رشد و توسعهء کتابخانه های اسلامی 

  دوحیش, عبدالطیف عبدالله بن؛ شعبانى, دکتر احمد؛ جامى, محمود تفقدى (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-03-21)
  کتابخانه در جامعهء اسلامی از مؤسساث مهم در رشد و توسعهء تمدن اسلامی است. با گسترش تمدن اسلامی شمار و انواع کتابخانه ها فزونی یافت. این کتابخانه ها مبتنی بر کتابخانه های عمومی اختصاصی، مدارس . مساجد. حکام و شخصی بوده که ...

 • کتابخانهء مرکزی دانشگاه عثمانیه در حیدرآباد هند 

  رادفر, دکتر ابوالقاسم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-03-21)
  شبه قاره هند و پاکستان- بویژه از دوره تیموریان- سرزمین کتابخانه ها . موزه ها. زبانها. عقاید و آداب و رسوم، عبایب و غرایب لقب گرفته است. وجود کتابخانه های معتبر در سراسر هند از جمله در حیدرآباد که سرشار از نسخه های خطی ...

 • شرح احوال و آثار مرحوم شمس العلما "خانبهادر میرزا قلیج بیگ" 

  پور, رشید فرزانه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-03-21)
  متن زیرحاوی اطلاعاتی است از شرح حال ر آثار شمس العلما "خانبهادر میرزاقلیج بیگ" از سرأمدان خاندانهای حیدرآباد و از بنیانگذاران زبان و ادبیات سندی وصاحب آثار عدیده .

 • بررسی عوامل مؤثربر استفادهء بهینه از کتابخانه های دانشگاهی 

  زاده, ایران کاشانى (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-03-21)
  نوشتهء حاضر به بررسی عوامل موثر بر استفاده بهینه از کتابخانه های دانشگاهی می پردازد، سودمندی کتابخاهای دانشگاهی تا حد زیادی با میزان رضایت مراجعان ارزیابی می شود و این معیار می تواند به تغییر روشهای موجودو بکارگیری روشهای ...

 • مجلات هسته خارجی در رشته روانشناسی تربیتی 

  دریه, رویا مقصودی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-03-21)
  هدف این مقاله مشخص نمودن مجلات هسته در زمینه روانشناسی تربیتی با استفاده از قانون برادفورد است. برای این منظور 70 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی سالهای 1374-1376 در دو دانشگاه شیراز ICR و شهید چمران اهواز ...

 • اصول جستجوی اطلاعات از منابع الکترونیکی 

  داورپناه, دکتر محمدرضا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-03-21)
  آموزش اصول اساس جستجو و مهارتهای اطلاع یابی , جنبه ای از رسالت آموزش اطلاع رسانی است. دسترس به منابع اطلاعاتی الکترونیکی به شیوه های متفاوت و با مراجعه به ابزارهای مختلف امکان پذیر است. جستجوی هر نوع اطلاعاتی در منابع ...

 • نقد ظاهری و ارتباط آن با نقد محتوایی در اد بیات کود کان 

  کوکبى, دکترمرتضى (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-03-21)
  درس"مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان ازجمله د روسی است که در دورهء کارشناسی کتابداری به دانشجویان آموخته می شود. چگونگی نقد کتابهای کود کان ,یکی از مطالب مورد اشاره در این درس است. کتاب "گذری در ادبیات کود ...

 • کارکرد دو سویه کتابخانه در دورهء مغولان ایران کتاب آرایی و کتابد اری 

  آژنده, دکتر یعقوب (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-03-21)
  کتابخانه های ایران پس از اسلام همواره دارای دو وظیفه اساسی بوده: خدمات کتابداری و خدمات کتابت. عده ای کاتب و محرر د ر بخشی ازکتابخانه ها کار می کردند و کار آنها استنساخ کتب و تکثیر آنها بود. آنها در حقیقت کار چاپخانه امروزی ...