دوره 48, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • چکیده های انگلیسی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2018-12-22)

 • موضوع و ماهیت تعهد داور 

  میرشکاری, عباس؛ سلیمی, محسن (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2018-12-22)
  داوری، شیوۀ جایگزین است که در آن داورِ بی‌طرف و منتخب خود طرفین در خارج از دادگاه در پی حل اختلاف است. در جریان داوری، داور بازیگر اصلی است و اوست که نهایتاً در خصوص اختلاف اتخاذ تصمیم می‌کند. مهم‌ترین تعهد داور در این ...

 • شروط تحمیلی در قراردادهای حمل‌ونقل هوایی 

  کریمی, عباس؛ اسفندیاری فر, خشایار (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2018-12-22)
  قراردادهای حمل‌ونقل هوایی، نوعی قرارداد مصرف محسوب می­شود. با توجه به اینکه روزانه هزاران و حتی شاید میلیون­ها قرارداد حمل‌ونقل بین شرکت‌های هواپیمایی (به‌عنوان متخصص) و مسافران (به‌عنوان مصرف‌کننده) منعقد می­شود، ...

 • تحلیل حقوقی اوراق مشارکت: اوراق مشارکت؛ اوراقی غیربازاری 

  قلی‌زاده منقوطای, احد (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2018-12-22)
  همواره این سؤال در ذهن صاحب‌نظران وجود داشته است که آیا اوراق مشارکت توانسته‌اند جایگزین شایسته‌ای در بازار برای اوراق قرضه باشند؟ تحلیل حقوقی حاضر نشان می‌دهد که اوراق مشارکت جایگزینی برای اوراق قرضۀ مورد نیاز بازارند. ...

 • بررسی نهاد انتقال حقوق دینی در ایران، انگلیس و اسناد بین‌المللی 

  عراقی, سید عزت‌الله؛ جلالی, حسین؛ پیرهادی, محمدرضا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2018-12-22)
  تحقق نهاد انتقال حقوق دینی برخلاف نهاد انتقال قرارداد نیازمند کسب رضایت متعهد نبوده و حقوق متعلق به اشخاص خواه به‌صورت ارادی، خواه به‌صورت غیرارادی قابل انتقال به دیگری است، مگر آنکه خلاف آن بنابر دلیل قطعی مانند توافق ...

 • مطالعۀ تطبیقی مفهوم ضمان در حقوق اسلامی، مسئولیت مدنی در حقوق رومی- ژرمنی و Tort در کامن‌لا 

  دیلمی, احمد (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2018-12-22)
  جریان سریع جهانی شدن، پژوهش‌های تطبیقی حقوقی را نیز ضروری ساخته است. نخستین پیش‌نیاز پژوهش تطبیقی، شناسایی دقیق مفاهیم مرتبط با موضوعی است که در چند نظام حقوقی مورد مطالعة مقایسه‌ای قرار می‌گیرد. در قلمرو حقوق مسئولیت ...

 • گذری بر داوری مبتنی بر انصاف و کدخدامنشی در حقوق تطبیقی 

  خدابخشی, عبدالله (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2018-12-22)
  یکی از مزایای داوری، علاوه‌بر حذف تشریفات، انعطاف در رسیدگی ماهوی به اختلاف است. داور می‌تواند با اختیاری که از طرفین به‌دست می‌آورد، رسیدگی خود را بر مبنای انصاف قرار دهد و به‌صورت کدخدامنشانه قضاوت کند. اختیاری مهم ...

 • ماهیت حقوقی «وعدۀ اجرا»ی تعهدات طبیعی 

  جوانمرادی, ناهید (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2018-12-22)
  «وعدۀ اجرا»ی تعهد، عقد عهدی است که تابع آثار و احکام عمومی قراردادهاست. مسئله این است که آیا «وعدۀ ایفای» تعهدات طبیعی نیز می‌تواند تنها با ارادۀ مدیون، این تعهد فاقد ضمانت اجرا را وارد جهان حقوق کند؟ یا، تحقق این امر، ...

 • مبانی عدم امکان رجوع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اتکایی با تأکید بر رویۀ قضایی انگلیس و آمریکا 

  پاک طینت, حسن (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2018-12-22)
       امروزه اشخاص و صاحبان صنعت و به‌ویژه بیمه‌گران به‌منظور تضمین جبران خسارات واردشده، درصدد اخذ پوشش بیمه‌ای هستند. در این زمینه بعضاً دو یه سه شخص با یکدیگر رابطه دارند: بیمه‌گذار و بیمه‌گر و عنداللزوم شخص ...

 • تحلیل جبران‌های قرارداد معارض 

  باریکلو, علیرضا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2018-12-22)
  یکی از راهکارهای حقوقی جلوگیری از انعقاد قراردادهای معارض، استفاده از جبران‌های مناسب است، چون جبران‌های مناسب می‌توانند طوری ایفای نقش کنند که از سویی از زیان‌دیدۀ قراردادی حمایت شود و از سوی دیگر، مانع بهره‌مندی طرف ...

 • تأثیر اندیشه‌های اقتصادی در توزیع مسئولیت؛ نظریۀ سببیت نسبی 

  اسکندری, حسین (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2018-12-22)
       بحث در مورد رابطۀ سببیت در دو مرحلۀ جداگانه صورت می‌گیرد؛ مرحلۀ اول، شناخت سبب واقعی که همان مرحلۀ تعیین امور موضوعی است و به بررسی عوامل مؤثر در بروز حادثه و تعیین نقش و جایگاه آنها به‌عنوان سبب، شرط و ...

 • صفحات آغازین 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2018-12-22)