37و38, شماره 0

 

ارسال های اخیر

 • بدون عنوان 

  فقیه, نظام الدین؛ سهرابی, بابک (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, 1997-09-23)

 • محیط های فرهنگی و اجتماعی در بازار جهانی(1) 

  ابراهیمی, دکتر عبدالحمید (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, 1997-09-23)
  فرهنگ اثر نفوذ کننده و تغییر دهنده ای در هر یک از محیط های بازار ملی دارد. مدیران بازاریابی جهانی باید تأثیر فرهنگ را تشخیص دهند و آماده باشند تا به آن پاسخ ، و یا اینکه آن را تغییر آن را تغییر دهند. مدیران بازاریابی جهانی ...

 • طراحی الگوهای اثربخشی سازمانی با تأکید بر معیارهای فرهنگ سازمانی(2) 

  اصفهانی, دکتر میر مهدی سید؛ کاظمی, دکتر سید عباس (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, 1997-09-23)
  صاحبنظران و محققان معتقدند که اثر بخشی , موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل های سازمانی است و تصور سازمانی که شامل ساخت اثر بخشی نباشد , مشکل است. آنان توجه به موضوع اثربخشی سازمانی را باعث توسعه تئوری های سازمانی ذکر می ...

 • اطلاعات مفاهیم , چرخه , ارزش , ویپگی ها , طبقه بندی و انواع آن 

  فرد, دکتر سید ضیاء الدین قاضی زاده (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, 1997-09-23)
  امروزه سیستم های کامپیوتری در عصر تکنولوژی اطلاعات به سرعت گسترش یافته است و روند تصمیم گیری های سازمانی را دچار تحول نموده است . بازدهی تولید و کارآیی سازمان ها و بهبود کیفیت محصولات و ایجاد تحولات فنی در صنایع از جمله ...

 • ترغیب و آموزش خلاقیت در سازمان های پویا 

  آرای, دکتر مهرناز شهر؛ پور, دکتر رضا مدنی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, 1997-09-23)
  در عصر « جامعه دانش » سازمان های موفق در مقابله با چهار عامل عمده یعنی فشار شدید رقابت جهانی , شتاب پیشرفت تکنولوژی , محو شدن مرز و بوم بازار تجارت و سرانجام دگرگونی در نظام ارزشی , تدابیری اندیشیده و بر ترغیب و آموزش ...

 • تجربه گرایی و رفتار انسانی 

  فرهنگی, دکتر علی اکبر (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, 1997-09-23)
  فلسفه «تجربه گرا» یا پراگماتیسم را می توان اساس بسیاری از نظریه های متداول در دانش مدیریت در مغرب زمین در سال های اخیر دانست. این فلسفه در آغاز قرت بیستم به تدریج چهره خود را به بسیاری از نظریه پردازان در علوم گوناگون از ...

 • تشریح مؤلفه های یک مقاله مبتنی بر تحقیقات تجربی 

  سرمد, دکتر زهره (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, 1997-09-23)
  هدف این مقاله دادن الگویی کلی برای نوشتن مقتلات مبتنی بر تحقیقات تجربی بوده است. در این مقاله اصول کلی نگارش اینگونه مقالات که شامل مقدمه (زمینه و بیان مسأله , بررسی پیشینه , سؤالات, فرضیه ها یا اهداف خاص), روش ( آزمودنی ...