نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorدرافشان, سالارfa_IR
dc.contributor.authorوفایی سعدی, امیرfa_IR
dc.contributor.authorنکوئی فرد, علیfa_IR
dc.date.accessioned1399-08-01T00:53:54Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-10-22T00:53:54Z
dc.date.available1399-08-01T00:53:54Zfa_IR
dc.date.available2020-10-22T00:53:54Z
dc.date.issued2014-12-22en_US
dc.date.issued1393-10-01fa_IR
dc.date.submitted2014-09-29en_US
dc.date.submitted1393-07-07fa_IR
dc.identifier.citationدرافشان, سالار, وفایی سعدی, امیر, نکوئی فرد, علی. (1393). بهترین شرایط شوک حرارتی برای القای تتراپلوییدی در قزل‌آلای‌رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss). مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research), 69(4), 411-421. doi: 10.22059/jvr.2014.52290fa_IR
dc.identifier.issn2008-2525
dc.identifier.issn2251-6190
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/jvr.2014.52290
dc.identifier.urihttps://jvr.ut.ac.ir/article_52290.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/448646
dc.description.abstractزمینه مطالعه:‌ ‌تولید ماهیان تتراپلویید قزل‌آلای‌رنگین‌کمان به منظور استفاده از آنها در ایجاد گله‌های تریپلویید عقیم به روش غیرالقایی جهت معرفی به سامانه‌های پرورشی حایز اهمیت است. هدف: تعیین شوک حرارتی بهینه برای القای تتراپلوییدی در قزل‌آلای‌رنگین‌کمان با تأکید بر اندازه تخمک بود. روش کار: به این منظور، سه شوک‌های گرمایی C°28، 30 و 32، به مدت 1، 5 و 10 دقیقه و در زمان‌های 45، 55، 65، 75 و 85 ساعت — درجه پس از لقاح بر دو گروه با اندازه تخمکی متفاوت mm(12/0 ± 2/4 و 20/0 ± 5/5 ) در دمای انکوباسیون  ‌C°‌11 اعمال گردید. درصد القای تتراپلوییدی در لاروهای دارای شنای فعال با استفاده از سنجش ابعاد گلبولی و نیز تعداد مناطق سازمان دهنده هستکی تعیین شد. با توجه به درصد بازماندگی تا مرحله شنای فعال، بازده تتراپلوییدی تعیین شد. نتایج:‌ ‌درصد القای تتراپلوییدی در گروه تخمکی بالای mm‌5 در محدوده‌ 18 تا 69% و در گروه تخمکی زیر mm5 در گستره‌ 18 الی 76% بود. بالاترین بازده تتراپلوییدی در گروه تخمکی بیش از mm5 (13)% با شوک حرارتی ‌C‌°28، به مدت 10 دقیقه و 65 ساعت — درجه پس از لقاح و در گروه تخمکی زیر mm5 با شوک‌ حرارتی  ‌C‌°28، به مدت 5 دقیقه و 75 ساعت — درجه پس از لقاح (7)% حاصل شد. نتیجه‌گیری نهایی: اگرچه القای تتراپلوییدی در قزل‌آلای رنگین‌کمان  پیش از این انجام شده است اما نتایج این تحقیق برای اولین بار نشان داد که بازده تتراپلوییدی علاوه بر موارد مرتبط با شوک، متأثر از قطر تخمک مولدین است.fa_IR
dc.format.extent681
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تهرانfa_IR
dc.publisherدانشگاه تهرانen_US
dc.relation.ispartofمجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research)fa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Veterinary Researchen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/jvr.2014.52290
dc.subjectتغییر کروموزومیfa_IR
dc.subjectاندازه تخمکfa_IR
dc.subjectقزل‌آلای‌رنگین‌کمانfa_IR
dc.titleبهترین شرایط شوک حرارتی برای القای تتراپلوییدی در قزل‌آلای‌رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.contributor.departmentگروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان–ایران ‌ ‌fa_IR
dc.contributor.departmentدانش آموخته، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان–ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentموسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج و مرکز مرجع آرتیما در منطقه میانی و غربی آسیا، ارومیه– ایرانfa_IR
dc.citation.volume69
dc.citation.issue4
dc.citation.spage411
dc.citation.epage421


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد