مرور دوره 56, شماره 1 بر اساس تاریخ انتشار

در حال نمایش موارد 1 - 20 از 22

 • بررسی شیوع آریتمی های قلبی اسبهای منطقه تهران 

  رضاخانی, دکتر علی؛ بیدگلی, دکتر احمدرضا (دانشگاه تهراندانشگاه تهران, 2001-07-23)
  قلب و سیستم عروقی در همه دامها نقش اصلی در انتقال مواد غذایی، دفعی و گازهای مفید و مضر را داشته و هرگونه اختلال در ساختار و عملکرد آن موجب اشکالات مهم میشود. از جمله این اختلالات،آریتمی ها هستند که با تأثیر بر نظم کار قلب ...

 • تجزیه ماده خشک و مواد فیبری کاه غلات توسط قارچهای بی هوازی شکمبه 

  قورچی, دکتر تقی؛ رضائیان, دکتر محمد؛ رحیمی, دکتر شعبان؛ قربانی, دکتر غلامرضا (دانشگاه تهراندانشگاه تهران, 2001-07-23)
  به منظور بررسی توان قارچهای بی هوازی شکمبه در تجزیه ماده خشک و مواد فیبری از خوراکهای کاه برنج،کاه گندم،کاه جو،کاه گندم+اوره و کاه گندم+ملاس،استفاده گردید. قارچهای بی هوازی جداشده از شکمبه گوسفند به مدت 0 ، 3 ، 6 و 9 روز ...

 • ارزیابی کیفیت آب شرب مزارع مرغ مادر گوشتی استان تهران 

  رکنی, حسن؛ رحیمی, دکتر شعبان؛ کیائی, دکتر سید محمدمهدی؛ چیذری, دکتر امیرحسین؛ شیری, اسکندر (دانشگاه تهراندانشگاه تهران, 2001-07-23)
  به منظور مطالعه تأثیر مواد معدنی آب بر عملکرد طیور در مزارع مرغ مادر گوشتی استان تهران بررسی جامع روی 48 مزرعه صورت گرفت. در این بررسی کیفیت نمونه های آب شرب مصرفی مربوط به مزارع مذکور در آزمایشگاه مورد تجزیه قرار گرفتند.آب ...

 • چگونگی مجموعه QRS در الکتروکاردیوگرافی اسب ترکمن(سکایی) 

  مخبردزفولی, دکتر محمدرضا؛ علیدادی, دکتر ناصر؛ رضاخانی, دکتر علی؛ نوروزیان, دکتر ایرج؛ هدایت, دکتر داریوش کمال؛ رضایی, مهندس حسین (دانشگاه تهراندانشگاه تهران, 2001-07-23)
  طی یک مطالعه کنترل شده از تعداد 152 اسب ترکمن در حال استراحت برای نخستین بار به طور مقایسه ای در 12 اشتقاق اسب شامل I،II،III،aVR،aVL،aVF،V10،CV6LU،CV6LL،CV6RL و BA الکتروکاردیوگرافی به عمل آمد.مجموعه QRS از مواردی بود که ...

 • مقایسه فاسیولاهپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا از لحاظ خصوصیات کاریوتیپی 

  اصل, دکتر عبدالحسین دلیمی؛ خضاب, دکتر محمود؛ معتمدی, دکتر غلامرضا (دانشگاه تهراندانشگاه تهران, 2001-07-23)
  در این مطالعه ابتدا 200 نمونه از انگلهای فاسیولاهپاتیکا و فاسیولاژیگانتیکا از کبد آلوده گوسفندان جدا گردید. پس از شستشو وتهیه سوسپانسیون سلولی،از سلولهای جنسی آنها با روش Air-dry گسترش کروموزومی تهیه شد ، پس از رنگ آمیزی ...

 • نقش متابولیت قارچ فرصت طلب کاندیدا در کنترل زیست شناختی تخم و نوزاد عفونت زای نماتودهای سیاتوستومینه 

  یخچالی, دکتر محمد؛ خسروی, دکتر علیرضا؛ اسلامی, دکتر علی (دانشگاه تهراندانشگاه تهران, 2001-07-23)
  در کنترل زیست شناختی بهره گیری مستقیم از یک موجود و یا دستکاری در ساختمان ژنتیکی آن موجود برای فرونشاندن جمعیت زیستی موجود مورد نظر،هدف می باشد. در این بررسی اثر متابولیت پروتئینی قارچ فرصت طلب کاندیدا برای اولین بار در ...

 • به کارگیری و ارزیابی الایزای نقطه ای در تشخیص فاسیولیازیس تجربی در گوسفند 

  حدیقی, رامتین؛ اصل, دکتر عبدالحسین دلیمی؛ مدنی, دکتر رسول (دانشگاه تهراندانشگاه تهران, 2001-07-23)
  در این تحقیق از پادگن نیمه تخلیص شده فاسیولاژیگانتیکا برای آزمایش الایزای نقطه ای جهت تشخیص فاسیولیازیس تجربی در گوسفند استفاده شد. 47 سرم گوسفند آلوده شده به طور تجربی (موارد بیمار) و 46 گوسفند سالم (گروه شاهد) با آزمایش ...

 • ارزیابی به کارگیری آزمون ژل دیفوزیون در تشخیص سرمی اسهال ویروسی گاوان 

  زاده, دکتر فرهید همت (دانشگاه تهراندانشگاه تهران, 2001-07-23)

 • مطالعه ارتباط متقابل یافته های بالینی،بیوشیمیایی و الکتروکاردیوگرافی در گوساله های مبتلا به سندرم اسهال 

  دلیرنقده, دکتر بهرام؛ یاراسماعیل, دکتر منصور (دانشگاه تهراندانشگاه تهران, 2001-07-23)
  این مطالعه بر روی 47 رأس گوساله مبتلا به سندرم اسهال که در محدوده سنی یک روزگی تا 30 روزگی قرار داشتند، به انجام رسید. بعد از گرفتن تاریخچه کاملی از بیمار،معاینه بالینی،ثبت الکتروکاردیوگرام و اقدامات لازم برای اندازه گیری ...

 • بررسی تأثیر تزریق استروئیدها قبل از تجویز پروستاگلاندین در همزمانی فحلی و آبستنی گاو 

  حسینی, دکتر سید محمد؛ نسلجی, دکتر امیر نیاسری؛ سرحدی, دکتر فتح ا...؛ بلورچی, دکتر محمود؛ بیرجندی, محمدرضا (دانشگاه تهراندانشگاه تهران, 2001-07-23)
  یکبار تزریق استروژن قبل از پروستاگلاندین در برنامه همزمانی فحلی مبتنی بر دوبار تزریق پروستاگلاندین جهت کاهش طول دوره تیمار از 14 به 7 روز مورد استفاده قرار گرفت. در این آزمایش 65 رأس گاو سیستانی بدون توجه به چرخه فحلی ...

 • تعیین حداقل میزان قابل جستجوی آنتی بیوتیکها با به کارگیری دو روش استفاده از سواب و دیسک و روش کروماتوگرافی لایه نازک همراه با بیوتوگرافی 

  بشمن, مینا رستمی (دانشگاه تهراندانشگاه تهران, 2001-07-23)
  در این مطالعه با به کارگیری روش کروماتوگرافی لایه نازک همراه با بیواتوگرافی (TLCB) همراه با ارزیابی منحنیهای استاندارد مربوطه،19 گروه آنتی بیوتیکی مختلف مورد جداسازی و تشخیص قرار گرفتند. حساسیت روشها و مقدار دارو از طریق ...

 • بررسی میزان شیوع و سیمای پاتولوژیک زخم شیردان گاو در کشتارگاه شهرستان بابل 

  رئوفی, دکتر افشین؛ مرجانمهر, دکتر سیدحسین؛ بکایی, دکتر سعید؛ فرد, دکتر سیدمهدی حسینی (دانشگاه تهراندانشگاه تهران, 2001-07-23)
  این بررسی از ابتدای زمستان سال 1377 تا پایان پاییز سال 1378 انجام گرفت و در طی این مدت با مراجعه به کشتارگاه شهرستان بابل شیردان 400 رأس گاو به صورت اتفاقی بررسی گردید. به منظور تشخیص دقیق جراحات و درجه بندی هیستوپاتولوژیک ...

 • گزارش عارضه نفخ در کفال ماهیان دریای خزر 

  سلطانی, دکتر مهدی؛ رهاننده, دکتر محمد (دانشگاه تهراندانشگاه تهران, 2001-07-23)
  بررسیهای بالینی،کالبدگشایی و میکروبیولوژی به عمل آمده بر روی تعداد 50 قطعه ماهی کفال گونه پوزه باریک صید استان گیلان نشان داد که تعداد 40 قطعه (80 درصد) ماهیان مذکور مبتلا به عارضه نفخ ناشی از سوء تغذیه بوده اند.

 • مطالعه مخاطرات بهداشتی و فساد میکروبی خاویاردان ایران در طول فرآوری،نگهداری و محیط فرآوری آن در حوزه دریای مازندران 

  رضویلر, دکتر ودود؛ شجاعی, امیرهوشنگ؛ رضاصفری؛ سلمانی, علی؛ رستمی, حسینعلی (دانشگاه تهراندانشگاه تهران, 2001-07-23)
  خاویاردان ایران و محیط فرآوری آن از نظر 12 آزمایش میکروبی در دو صیدگاه حوزه مازندران مورد بررسی قرار گرفت. کلاً 72 نمونه با دو تکرار از خاویار در سه مرحله : 1)خاویار قبل از عمل آوری،2)خاویار عمل آوری شده و 3) خاویار عمل ...

 • بررسی آلودگیهای انگلی در استان گیلان 

  حسینی, دکتر سید حسین؛ صیفوری, دکتر پروانه؛ اسلامی, دکتر علی؛ نبییان, دکتر صدیقه (دانشگاه تهراندانشگاه تهران, 2001-07-23)
  در سال 1378 مجموعاً 140 قطعه غاز از روستاهای گیلان خریداری شدو از نظر آلودگی به انواع انگلها مورد بررسی قرار گرفت. سن 40 قطعه از این غازها کمتر از 6 ماه و بقیه بیش از 6 ماه بود. از غازهای آزمایش شده مجموعاً 21 گونه کرم از ...

 • بررسی و مقایسه اثر آگونیست های ایزوپروترنول،دوبوتامین و تربوتالین بر الگوی پروتئینی غدد بزاقی خوکچه هندی و خرگوش 

  صائب, دکتر مهدی؛ اکبریان, دکتر محمودرضا (دانشگاه تهراندانشگاه تهران, 2001-07-23)
  داروهای مقلد سمپاتیک باعث هیپرپلازی و هیپرتروفی غدد بزاقی میشوند. ایزوپروترنول از طریق واکنش متقابل با رسپتورهای بتا-آدرنرژیک و دوبوتامین و تربوتالین به صورت اختصاصی تر با رسپتورهای بتا-یک و بتا-دو سطح سلولی غدد بزاقی واکنش ...

 • بررسی شیوع سارکوسیستوزیس گاو در کشتارگاه همدان با به کارگیری روشهای آسیب شناسی و هضمی 

  قراگزلو, دکتر محمد جواد؛ درخشنده, دکتر کامران؛ بکایی, دکتر سعید (دانشگاه تهراندانشگاه تهران, 2001-07-23)
  هفتاد رأس گاو در گروههای سنی ، نژادی و جنسی مختلف و شیوه های گوناگون پرورش در کشتارگاه صنعتی همدان از نظر حضور کیست سارکوسیست در ارگانهای عضلانی از جمله مری،قلب و دیافراگم با روش هضمی مورد مطالعه قرار گرفت. چهل و سه مورد ...

 • اثر برخی از آنتی بیوتیکها بر میزان بازدهی جوجه های گوشتی 

  شجاعدوست, دکتر بهرام؛ فرد, دکتر محمدحسن بزرگمهری؛ طباطبایی, دکتر عبدالمحمد حسنی (دانشگاه تهراندانشگاه تهران, 2001-07-23)
  در این مطالعه 9 گروه در نظر گرفته شد که یکی از آنها به عنوان شاهد،هیچ آنتی بیوتیکی تا انتهای دوره دریافت نکرد و 8 گروه دیگر به آنتی بیوتیکهای سولفادیازین+تری متوپریم(سولتریم) ، تایلوزین تارترات،سالینومایسین،لینکومایسین + ...

 • ارزیابی بالینی اثرات دو روش درمان جراحی بافت گرانوله اضافی در زخمهای اندامهای حرکتی در اسب 

  قمصری, دکتر سید مهدی؛ دهقان, دکتر محمدمهدی؛ دهقی, دکتر مهدی راعی؛ نوروزیان, دکتر ایرج (دانشگاه تهراندانشگاه تهران, 2001-07-23)
  در این مطالعه از 4 رأس اسب سالم که در قسمت جانبی متاکارپ و متاتارس هر 4 اندام حرکتی آنها زخمهایی به ابعاد 5 سانتیمتر در 10 سانتیمتر ایجاد شده بود استفاده شد. جهت تحریک زخمها به ایجاد بافت گرانوله اضافی از فشار آب معمولی و ...

 • مطالعه اثر اسپری پویدون ایوداین در درمان کراتوکنژنکتیویت عفونی گاو 

  سیفی, دکتر حسام الدین؛ راد, دکتر مهرناز؛ مددی, دکتر محمدصادق (دانشگاه تهراندانشگاه تهران, 2001-07-23)
  اثر درمانی اسپری پویدین ایوداین(بتادین) در مقایسه با تزریق عضلانی اکسی تتراسیکلین و شستشو با آب مقطر در درمان کراتوکنژنکتیویت عفونی گاو مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه،از چشم 47 رأس گوساله با علایم تورم عفونی ملتحمه ...