دوره 7, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • نقاشی زنان؛ نقاشی زنانه 

  مریدی, محمدرضا؛ تقی¬زادگان, معصومه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-05-22)
  چکیده: هدف مقاله حاضر مطالعه‌ی تفاوت‌های نقاشی‌های زنان و مردان، بدون محدود شدن به پیش‌فرض‌های هنر زنانه و هنر مردانه است. به همین دلیل ابتدا به جریان پیدایش دوگانگیِ هنر زنانه و مردانه در طول قرن هجدهم و نوزدهم می‌پردازیم. ...

 • مطالعه‌ی تطبیقی پوشاک بانوان اشکانی و یونانی در دوران هلنیستی 

  دادور, ابوالقاسم؛ حدیدی, الناز (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-05-22)
  چکیده: تبادل فرهنگی- هنری و تأثیرات آن به‌خصوص در زمینه‌ی پوشاک زنان در بحرانی‌ترین برهه‌ی تاریخی، یعنی زمان شکل‌گیری سلسله‌ی اشکانیان پس از حمله و ورود بیگانگانی چون اسکندر و یونانیان در قلمرو امپراتوری بزرگ هخامنشیان، و ...

 • بازتولید نقش‌های جنسیتی در کتاب‌های فارسی مقطع ابتدایی 

  افشانی, علی¬رضا؛ عسکری¬ندوشن, عباس؛ ¬نجف¬آبادی, سمیه فاضل (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-05-22)
  چکیده: در سالیان اخیر، تغییراتی مهم در تدوین کتاب‏ها‏ی درسی صورت پذیرفته و محتوای آن‌ها بازنگری شده است. تحقیق حاضر، شیوه‌ی بازتولید نقش‌های جنسیتی در محتوای کتاب‏های فارسی دوره‌ی دبستان را مطالعه می‌کند. به همین منظور، ...

 • خشونت علیه زنان در آثار محمود دولت‌آبادی 

  واصفی, صبا؛ ذوالفقاری, حسن (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-05-22)
  چکیده: ادبیات داستانی یکی از پایگاه‌هایی است که در آن کلیشه‌های جنسیتی بازتولید می‌شود و همانند سایر عرصه‌های علمی، پیوسته چهره‌ای تکراری از زنان ترسیم می‌کند. بر این اساس، مقاله‌ی حاضر در پی مطالعه‌ی این نکته است که چگونه ...

 • رمزپردازی زن در ادب عرفانی 

  حسینی, مریم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-05-22)
  چکیده: ادبیات عرفانی حوزه‌ای وسیع و گسترده از رمزپردازی را پیش چشم خواننده‌ی رمزجو می‌گشاید. خاصیت رمز، دوسوگراییِ آن است. رمزهای عرفانی از دو ساحتِ متقابلِ آسمانی و زمینی برخوردار هستند. واژه‌ی زن در ادب فارسی از کلمه‌هایی ...

 • زن در نگاه معروف رصافی 

  ملاابراهیمی, عزت؛ پیری, نوید (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-05-22)
  چکیده: بسیاری از شاعران در اشعار خود به‌نوعی به مقوله‌ی زن پرداخته یا به آن اشاره‏ای داشته‏اند. طرز تلقی و نوع دیدگاه آنان به زن متأثر از دیدگاه عام حاکم بر جامعه و نیز تجربه‌های شخصیِ شاعر است. معروف عبدالغنی رصافی تقریباً ...

 • تحلیلی بر میزان مشارکت زنان در تشکل‌های سیاسی کشور در سال 1385 

  پیشگاهی¬فرد, زهرا؛ دستوری, مژگان؛ ابراهیمی, سودابه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-05-22)
  چکیده: احزاب به‌عنوان یک نهاد مدنی در جامعه وظیفه‌ی سهیم‌کردن افراد در قدرت سیاسی کشور را بر عهده دارند، بنابراین می‌توانند در سلامت سیستم توزیع قدرت و جلوگیری از انحصار قدرت در دست گروه یا قشر خاص و در نهایت اصلاح ساختار ...