دوره 6, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • مطالعه تطبیقی روابط خانوادگی در خانواده های چندزن و تک همسر 

  شیخی, محمدتقی؛ محمدی, نعیما (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-02-19)
  ساختار خانواده تک‌همسر تفاوت معنی‌داری با ساختار خانواده چندهمسر دارد. از این‌رو، روابط خانوادگی متفاوتی در هر یک از این دو ساخت مشاهده شده است. هر زمان که تغییراتی اساسی در شکل، شیوه سکونت و تعداد اعضاء خانواده بر حسب نقش ...

 • نقش مایه زن بر روی مُهرهای ایران 

  اردکانی, نصرت الملوک مصباح؛ دادور, ابوالقاسم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-02-19)
  پژوهش حاضر به مطالع? نقش‌مای? زن بر روی مُهرهای ایران دور? پیش از اسلام می‌پردازد. استفاده از مُهر در ایران از قدیمی‌ترین زمان بسیار معمول بوده است و نمونه‌های بسیاری از این نوع اشیاء را می‌توان در نقاط مختلف ایران یافت. ...

 • جامعه‌شناسی بدن و پاره‌ای مناقشات 

  اباذری, یوسف؛ حمیدی, نفیسه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-02-19)
  موضوع بدن مبحثی است که در ادبیات پیشامدرن در قالب‌هایی مختلف و خصوصاً در مباحث دینی و الهیات مسیحی بدان پرداخته شده است. در این ادبیات غالباً بدن به‌عنوان عنصری منفی با قابلیت گناه و کجروی و مانع تعالی روح دانسته می‌شود. ...

 • چرایی و چگونگی نقد فلسفه اخلاق فمینیستی 

  رحمتی, حسینعلی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-02-19)
  یکی از شاخه‌ها یا گرایش‌های نسبتاً جدید در فلسفه اخلاق غرب، فلسفه اخلاق فمینیستی ( فاف) است. هدف مقالة حاضر نقد این فلسفه نیست، که انجام آن فرصتی دیگر می‌طلبد، بلکه بیان ضرورت‌ها و بایسته-هایی است که هنگام نقد این فلسفه ...

 • توسعه یافتگی و شاخص های فقر انسانی و جنسیتی 

  خانی, فضیله؛ مردانی, مریم(آزاده) (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-02-19)

 • مبانی فقهی و بحث حقوقی اذن ولی در نکاح دختر بالغه رشیده 

  حاجیعلی, فریبا؛ قدرتی, فاطمه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-02-19)
  نهاد حقوقی اذن، در میان اعمال حقوقی یک‌طرفه جایگاه ویژه‏ای در فقه و به تبع آن، قانون مدنی دارد و در مباحث متنوع فقهی حقوقی به‌کار گرفته می‌شود. باب نکاح در فقه و حقوق مدنی یکی از این ابواب است که اعتبار اذن ولی در نکاح ...

 • سیاست‌گذاری فرهنگی پیامبر اسلام (ص) 

  جمشیدی‌ها, غلامرضا؛ زائری, قاسم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-02-19)
  سیاست‌گذاری فرهنگی در حوزة زنان، یکی از مباحث مبتلابه جامعة ایران در حوزة فرهنگ است. تحت ‌تأثیر آموزه‌هایی که پیامبر اسلام(ص)، در جزیرة‌العرب رواج داد، وضعیت زنان، به‌سرعت تغییر یافت و جایگاه فرهنگی- اجتماعی متفاوتی یافتند. ...