مرور دوره 6, شماره 3 بر اساس عنوان

 • آنیما و راز اسارت خواهران همراه در شاهنامه 

  موسوی, سید کاظم؛ خسروی, اشرف (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-11-21)
  شاهنامه فردوسی از ارزنده‌ترین آثار ادبی ایران و جهان است که از دیدگاه‌های مختلف قابل نقد و بررسی است. این اثر ارزشمند و افتخارآمیز را می‌توان از جهت زبان و ادبیات، جامعه‌شناسی، اسطوره‌شناسی، داستان‌پردازی و سایر زمینه‌ها ...

 • آینده‌پژوهی وضعیت آموزش عالی زنان در منطقه خاورمیانه 

  پیشگاهی¬فرد, زهرا؛ پولاب, ام¬البنی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-11-21)
  ارزیابی وضعیت زنان در جوامع مختلف نیازمند محاسبه شاخص‌های متفاوت در زمینه‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که محاسبه این عوامل و مقایسه آن در مورد مشابه با مردان نشانگر سطح پیشرفت و توسعه یافتگی کشورها و تعیین جایگاه ...

 • جنسیت و قدرت در سیاست‌نامه خواجه نظام‌الملک 

  پیرا, فاطمه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-11-21)
  پیروزی طغرل در دندانقان در 431 ق. آغازگر دوره سلاجقه در ایران است. عصری که نقطه اوج آن را پادشاهی ده ساله آلپ ارسلان (65-455 ق.) و سلطنت بیست ساله پسرش ملکشاه (85-465 ق.) تشکیل می‌داد. البته این دوره وحدت سی ساله را ...

 • سیاست جنسیت در تلویزیون ایران 

  رضایی, محمد؛ کاظمی, عباس (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-11-21)
  در مقاله حاضر، تحلیل کیفی نحوه نمایش زنان در مجموعه‌های تلویزیونی مورد توجه ما بوده است. از این رو، سه مجموعه «اگه بابام زنده بود»، «آهوی ماه نهم» و طنز «خانه به دوش» از تولیدات شبکه‌های 1 و3 در شش ماهه دوم سال 1383 به روش ...

 • مطالعة تجربی اخلاق کار با تأکید بر جنسیت 

  توسلی, غلامعباس؛ نهاوندی, مریم نجار (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-11-21)
  امروزه، محققان توسعه بر این باورند که از میان سرمایه‌های فیزیکی، تکنولوژیک و انسانی؛‌ متغیر اصلی و با اهمیت، سرمایه انسانی و بهره‌وری صحیح از آن است. توسعه و تکامل اقتصادی، جز از طریق رشد فرهنگی عوامل کار در محیط و سازمان‌های ...

 • مقایسه اثر بخشی زوج درمانی رفتاری- شناختی و هیجان‌محور 

  حسنی, فریبا؛ نوابی¬نژاد, شکوه؛ نورانی¬پور, رحمت¬الله (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-11-21)
  : مقاله حاضر برگرفته از یک پژوهش شبه آزمایشی است که با هدف بررسی تأثیر دو روش زوج‌درمانی رفتاری-شناختی و هیجان‌محور بر کاهش افسردگی زوجِ مرد نابارور شکل گرفته‌است. نمونه آماری شامل 30 زوج مرد نابارور از بین مراجعین کلینیک ...

 • نقش تحصیلات رسمی و اشتغال سازمانی 

  قلی¬پور, آرین؛ رحیمیان, اشرف؛ میرزمانی, اعظم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-11-21)
  توانمندسازی به معنای تفویض و یا اعطای قدرت به کسی است. در دهه‌های اخیر توانمندسازی به عنوان مکانیزمی برای افزایش کیفیت زندگی کاری و شخصی زنان مطرح شده است. تحصیلات و اشتغال از ابزارهای مؤثر تحقق توانمندسازی زنان است اما ...