دوره 6, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با میزان مشارکت زنان روستایی در امور و مسائل خانوادگی و اجتماعی 

  شالی, رضا صفری (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-04-20)
  هدف کلی تحقیق حاضر، بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با میزان مشارکت زنان روستایی در مسائل و امور خانوادگی و فرا خانوادگی (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) می‌باشد. مبنای نظری بر اساس متغیرهای الگویی «تالکوت پارسونز» ...

 • عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان 

  رهنورد, فرج¬اله؛ حسینی, نسرین (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-04-20)
  امروزه با بروز تحولات سریع محیطی در عرصه سازمان‌ها، نظیر استفاده از فناوری اطلاعات و شبکه‌های جهانی که موجب سهولت جریان اطلاعات در سطوح مختلف سازمانی شده است، سازمان‌ها به سمت کاهش نیروی انسانی و افزایش سطح کیفیت نیروی کار ...

 • نقش زنان روستایی در بهره‌برداری، حفاظت و احیاء عرصه‌های طبیعی بیابانی 

  غنیان, منصور؛ خانی, فضیله؛ معصوم, مجتبی قدیری (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-04-20)

 • احساس ناامنی در تجربه زنانه از زندگی روزمره 

  اباذری, یوسف؛ فسایی, سهیلا صادقی؛ حمیدی, نفیسه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-04-20)
  هدف مقاله حاضر بررسی احساس ناامنی در تجربه‌ای است که زنان از زندگی روزمره در فضاهای شهری دارند. اگرچه ممکن است فضاهای شهری مخاطرات گوناگونی را برای اقشار اجتماعی مختلف ایجاد کند، اما به‌نظر می‌رسد زنان به دلیل داشتن بدن ...

 • نقش دانش حقوقی زنان کارمند در فرآیند مشارکت 

  افتخاری, عبدالرضا رکن‌الدین؛ صادقی, اکرم رجب¬پور (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-04-20)
  دسترسی به توسعه پایدار، نیاز به مشارکت سازمان‌یافته افراد جامعه از جمله زنان در تمام نهادها دارد. برای دستیابی به چنین هدفی (بالاترین میزان مشارکت)، کاهش محدودیت‌ها و افزایش اختیارات قانونی زنان ضروری است. در این راستا ...

 • راهکارهای اجرایی حضور زنان در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور از دیدگاه زنان توانمند دانشگاهی 

  البرزی, شهلا؛ خیّر, محمد (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-04-20)
  هدف از پژوهش حاضر بررسی و ارایه راهکارهایی جهت حضور هر چه بیشتر زنان در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور از دیدگاه زنان اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌ها است. برای این منظور تعداد 40 نفر از اعضاء هیئت علمی با درجه دکتری در رشته‌های مختلف ...

 • رابطه میان گرایش دانشجویان دختر به مهاجرت خارج از کشور با ویژگی‌های فرهنگی آنان 

  موحد, مجید؛ نیازی, صغری (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-04-20)
  این مطالعه با هدف بررسی رابطه میان ویژگی‌های فرهنگی-اجتماعی دانشجویان و گرایش به مهاجرت انجام شده است. در این مطالعه که به روش پیمایش صورت گرفته است؛ 508 نفر از دانشجویان دختر مقطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی‌ارشد و دکتری) ...