دوره 5, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • عوامل مؤثر بر روابط زوجین در خانواده‌های روستایی استان تهران 

  مهدی¬زاده, شراره؛ صالحی, ناهید (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-01-21)
  : این مقاله بر این فرض شکل گرفته است که اشتغال زنان و نیز قدرت مالی و نگرش‌های جنسیتی آنان، ضرورت‌های کارکردی جدیدی را در تقسیم نقش‌های خانگی ایجاب نموده است و اثراتی بر روابط زوجین باقی گذاشته است که نظام سنتی حاکم بر ...

 • بررسی صحت و سقم کلیشه‌های منفی زنان در سازمان‌ها 

  قلی¬پور, آرین؛ اینالو, امین بلاغی؛ قاسمی, میثم؛ خلیلی, مهدی روحی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-01-21)
  یکی از مسائل پیش روی زنان در سازمان‌های ایران، کلیشه‌های رسوب‌گذاری شده از دوران گذشته است. بسیاری از این کلیشه‌های منفی نسبت به زنان را مردان ساخته‌اند و شاید از اثرات آن کلیشه-سازی‌هاست که کارایی و اثربخشی زنان در سازمان‌ها ...

 • تحلیل جامعه‌شناختی میزان گرایش به طلاق 

  ریاحی, محمّداسماعیل؛ علیوردی, اکبر؛ بهرامی‌کاکاوند, سیاوش (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-01-21)
  هدف از انجام این پژوهش، توصیف‌ و تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان کرمانشاه با استفاده از مفاهیم موجود در نظریه‌های همسان همسری، مبادله و شبکه بوده است. تحقیق حاضر، با استفاده‌ از روش پیمایش ...

 • فمینیسم مثبت- فمینیسم منفی 

  لاجوردی, هاله (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-01-21)
  از عنوان مقاله نباید این‌گونه استنباط شود که هدف، بررسی آرای نظریه‏پردازان فمینیست و قضاوت دربارة آنهاست. بکار بردن واژة فمینیسم به این سبب است که این واژه به طور عام و رایج در بین برخی ایرانیان به واژه‏‏ای برای احقاق حقوق ...

 • رابطه بین رفتارهای تحکم‌آمیز معلمان زن و مرد مدارس 

  عریضی, حمیدرضا؛ بهادران, پروین؛ فاتحی‌زاده, مریم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-01-21)
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رفتار تحکم‌آمیز درعملکرد معلمین زن و مرد در مدارس و میزان مقبولیت و ارزشیابی عملکرد آنها توسط مدیران بود. جمعیت نمونه 79 نفر معلم و 79 نفر مدیر (زن و مرد) هستند و ابزارها: مقیاس صفات ...

 • بررسی نیازهای اجتماعی، فرهنگی و آموزشی دختران دانش‌آموز سراسر کشور 

  سروستانی, رحمت‏الله صدیق؛ گتابی, کرم حبیب¬پور (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-01-21)
  امروزه دختران نوجوان در جهانی پیچیده‏تر و چالش‏برانگیزتر از گذشته زندگی می‌کنند که همراه با تحول شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و جغرافیایی، نیازها و تمایلات اجتماعی آن‌ها نیز با توجه به آرزوهای نامحدود و توانایی‌های ...

 • بررسی تأثیر جنسیت در گفتمان 

  باستانی, سوسن؛ دستوری, مژگان (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-01-21)
  یکی از بحث‌هایی که در حوزه معرفت و فهم متون دینی مطرح است تأثیر عوامل پنهان بر مرحله فهم و اندیشه است. این عوامل را می‌توان به سطح معیشت افراد، خلقیات و روحیات، سن مترجم یا مفسر، میزان استعداد مترجم یا مفسر و یا سطح آگاهی ...