دوره 5, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • آسیب‌شناسی مشارکت زنان در جامعه معاصر ایران 

  خلیلی, محسن (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-10-23)
  جامعه ایران معاصر، در حال گذار از نگرش‌های سنتی به ایستارهای نوین است. ویژگی دوران گذار، بهم ریختگی اوضاع عمومی جامعه و آشفتگی‌های کرداری و اندیشه‌ای است. ساختار سیاسی به همراه ساختارهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی، نیز به ...

 • دختران و آموزش فنی‌حرفه‌ای 

  زین?آبادی, حسن‌رضا؛ صالحی, کیوان؛ پرند, کورش (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-10-23)
  هنرستان‌های فنی‌حرفه‌ای با اهداف مختلف، به‌ویژه تدارک زمینه های هدایت دانش‌آموزان به اشتغال و ادامه تحصیل تأسیس شده‌اند. اما کیفیت پایین آنها و نبود ظرفیت های لازم در جامعه و وجود انواع نابرابری‌های جنسیتی در بازارکار، ...

 • ویژگی‌های روانی و جسمانی زن و نقش آنها در رابطه عاشقانه در اشعار احمد شاملو و خسرو و شیرین نظامی گنجوی 

  تبریزی, منصوره (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-10-23)
  بسیاری از شاعران در اشعار خود به نوعی به مقوله زن پرداخته و یا به آن اشاره‌ای داشته‌اند. طرز تلقی و نوع نگاه آنها به زن متأثر از دیدگاه عام‌تر جامعه نسبت به زن و نیز تجربیات شخصی‌ایست که این افراد در زندگی با آن مواجه ...

 • تجربه زنانه از جنگ 

  جمشیدی‌ها, غلامرضا؛ حمیدی, نفیسه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-10-23)
  هدف مقاله حاضر، بررسی زاویه‌ای از جنگ تحمیلی هشت‌ساله بین دو کشور ایران و عراق است که تاکنون کمتر بدان پرداخته شده است. در اینجا از زاویه تجارب زنانی جنگ را می‌بینیم که با جنگ مواجه شده، در اثر جنگ خانه و کاشانه خود را از ...

 • ارائه مدل ریاضی (بر مبنای تصمیم‌گیری چند معیاره) و نرم افزار 

  حاله, حسن؛ ماکویی, احمد؛ دباغی, آزاده؛ معینی¬فر, حشمت السادات (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-10-23)
  تصمیم‌گیری در دنیای پیچیده امروز به چالشی برای مدیران و سازمان‌ها تبدیل شده است. تعدد شاخص‌های تصمیم‌گیری، تنوع معیارهای کمی و کیفی و لزوم در نظر گرفتن هم زمان آنها، اهمیت اثرات و پیامدهای تصمیم و عواملی نظیر آن بر پیچیدگی ...

 • مقایسه تطبیقی حکایت‌های هندی- ایرانی در ادب کلاسیک فارسی 

  حسینی, مریم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-10-23)

 • ابعاد شکاف جنسیتی و میزان تحقق کاهش آن در برنامه سوم توسعه 

  فسایی, سهیلا صادقی؛ کلهر, سمیرا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-10-23)
  : تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد که پیشرفت و توسعه عدالت جنسیتی زمینه‌ساز دستاوردهای توسعه‌ای بوده، به‌طوری که خود موجب تقویت استانداردهای زندگی و حقوق انسانی برای همه افراد شده‌است. امروزه اهمیت تساوی جنسیتی نه تنها به ...