دوره 8, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • عوامل اجتماعی- اقتصادی و جمعیت‌شناختی مؤثر بر باروری در مناطق روستایی شهرستان نجف‌آباد 

  میرمحمدصادقی, جواد؛ توکلی, اکبر؛ واحدسعید, فریبا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2010-03-21)
  هدف از انجام این مطالعه شناسایی عوامل اجتماعی- اقتصادی و جمعیت‌شناختیِ مؤثر بر باروری در مناطق روستایی شهرستان نجف‌آباد است. نمونه‌ی مورد مطالعه شامل 415 زن شوهردارِ روستایی (10 تا 49 ساله) است که در زمان انجام تحقیق (1386) ...

 • تحلیلی بر بازنمایی زن در نقاشی معاصر ایران 

  راودراد, اعظم؛ مریدی, محمدرضا؛ تقی‌زادگان, معصومه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2010-03-21)
  هدف این مقاله مقایسه‌ی بازنمایی تصویر زن در نقاشی زنان و مردان معاصر ایران است. این کار با استفاده از الگوی جانشینی در تحلیل نشانه‌شناختی و ساخت پرسش‌نامه‌ی تقابل‌های معنایی در مقایسه‌ی نقاشی زنان و مردان انجام می‌شود. ...

 • مطالعه ساختار قدرت در خانواده (مطالعه موردی: شهر لار) 

  عنایت, حلیمه؛ دسترنج, منصوره (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2010-03-21)
  هدف اصلی مقاله‌ی حاضر، مطالعه عواملی است که می‌تواند در ساخت قدرت در خانواده مؤثر باشد. در این مطالعه که به روش پیمایش انجام می‌شود، 307 نفر از زنان متأهل شهر لار مطالعه می‌شوند. چارچوب نظری مورد استفاده در این مطالعه، ...

 • آرایش و زندگی اجتماعی دختران جوان 

  موحد, مجید؛ غفاری‌نسب, اسفندیار؛ حسینی, مریم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2010-03-21)
  جوامع، امروزه، تغییرات اجتماعی و رشد فرهنگ مصرفی فزاینده‌ای را تجربه می‌کنند. از این‌رو، بدن از اهمیت زیادی برخوردار شده و توجه بسیاری از جامعه‌شناسان را به خود معطوف داشته ‌است. یکی از مسائل مطرح‌شده در این حوزه آرایش ...

 • زنان و سریال‌های تلویزیونی: سنجش انگیزه‌های تماشا و میزان رضامندی 

  ریاحی, محمداسماعیل؛ علی وردی‌نیا, اکبر؛ حق‌گویی اصفهانی, مرضیه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2010-03-21)
  پژوهش حاضر بر آن است تا با سنجش رضایت‌مندی مورد نظر (انگیزه‌ها) و نیز رضایت‌مندی کسب‌شده از تماشای سریال‌های تلویزیونی در بین مخاطبان زن، رابطه‌ی احتمالی بین انگیزه‌ها و رضایت‌مندی را شناسایی نماید. این پژوهش به‌شیوه‌ی ...

 • تأثیر ابعاد متفاوت استقلال زنان بر رفتار باروری آنها در ایران 

  عباسی شوازی, محمّدجلال؛ علی مندگاری, ملیحه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2010-03-21)
  یکی از موضوعات اساسیِ کنفرانسِ جمعیت و توسعه در قاهره؛ توان‌مندسازی زنان در راستای بهداشت باروری است. فرض بر این است که در صورت افزایش توان‌مندی و استقلال زنان، نقش آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های مربوط به ازدواج و فرزندآوری بیشتر ...

 • تبیین رابطه ی میزان سرمایه ی فرهنگیِ زنان شاغل، با نوع روابط همسران در خانواده 

  سفیری, خدیجه؛ آراسته, راضیه؛ موسوی, مرضیه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2010-03-21)
  هدف این مقاله، تبیین رابطه میزان سرمایه فرهنگی زنان با نوع روابط همسران در خانواده است. در این پژوهش پس از تحلیل نظریات و مطالعات انجام‌شده در این زمینه، به‌منظور تبیین مسئله‌ی نوع روابط همسران در خانواده به لحاظ دموکراتیک ...