دوره 7, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • تحقیق فمینیستی: مبانی پارادایمی و مجادله‌های انتقادی 

  محمدپور, احمد؛ بوستانی, داریوش؛ صادقی, رسول؛ رضایی, مهدی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-07-23)
  بنیان روش?شناسی فمینیستی در نقد علوم طبیعی و اجتماعی به‌عنوان دانش?های دوجنسی?گرا قرار دارد. فمینیست?ها بر این باورند که سؤال‌ها، نظریه‌ها، مفاهیم، روش?شناسی?ها و داعیه?های معرفتی دانش متعارف که فرض می?شود فراغت ارزشی-جنسیتی ...

 • خانواده و راه کارهای توسعه کارآفرینی زنان ایرانی 

  گلرد, پروانه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-07-23)
  توجه به استعداد و نقش زنان در توسعه‌ی کشورها ضرورت دارد. بسیاری از دولت‌ها در بحران‌های اقتصادی توانسته‌اند با اتخاذ تدابیر و سیاست‌هایی و با بهره‌مندی از نیرویِ کار زنان ‌بر بحران‌های جامعه‌ی خود فایق آیند و در مسیر توسعه ...

 • مطالعه نگرش شاغلان سازمان های دولتی استان آذربایجان شرقی نسبت به تصدی پست های مدیریتی توسط زنان 

  یزدخواستی, بهجت؛ میرزایی, حسینعلی؛ فتحی, لاله (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-07-23)
  یکی از مباحث مطرح در حوزه‌ی توسعه، میزان مشارکت فعال زنان در عرصه‌های مختلف اجتماع از جمله در تصمیم‌گیری‌های کلان جامعه است. نابرابری‌های جنسیتی به‌ویژه در حوزه‌ی مدیریتی سبب شده تا آن‌گونه که شایسته است از نیروی بالقوه‌ی ...

 • میزان و نوع مقاومت زنان در رویارویی با ساختار قدرت در زندگی روزمره 

  عنایت, حلیمه؛ سروش, مریم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-07-23)
  زندگی روزمره علاوه بر این‌که بستر اعمال قدرت در جامعه محسوب می‌شود پتانسیل‌هایی نیز برای عملِ رهایی‌بخش و خلاقیت و استقلال سوژه فراهم می‌کند. خانواده به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عرصه‌های زندگی روزمره است که زنان در آن نقش‌آفرین ...

 • تغییرات اندیشه‌ای و تأثیر آن بر رفتار و ایده‌آل‌های باروری زنان کُرد و تُرک 

  حسینی, حاتم؛ عبّاسی شوازی, محمّدجلال (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-07-23)
  هم‌سو با روند کلی تحولات باروری در ایران، آذربایجان غربی در طول سال‌های اخیر کاهش باروری گسترده‌ای را تجربه کرده است. در این مطالعه، ضمن تحلیل هم‌گروه تغییرات اجتماعی و اندیشه‌ای، تلاش می‌کنیم تا تأثیر تعاملی این متغیرها ...

 • تحلیل رابطه سطوح توسعه انسانی و جنسیتی با شاخص های محرومیت و بهره مندی باروری 

  مردانی, مریم (آزاده)؛ خانی, فضیله (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-07-23)
  در مطالعه حاضر تلاش می کنیم تا تفاوت زنان در مناطق روستایی استان های مختلف کشور را در سطح باروری و نیز امکانات بهداشتی و پزشکی در حین باروری با توجه به رتبه متفاوت این مناطق در شاخص توسعه انسانی و جنسیتی در سال های عنوان ...

 • مقایسه ی ابعاد و زمینه های احساس ناامنی در همسران عادی و ایثارگر نمونه ی موردی استان خراسان رضوی 

  بهروان, حسین (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-07-23)
  مقاله به این پرسش پاسخ میدهد که آیا میزان احساس ناامنی اجتماعی و اقتصادی همسران ایثارگر در ابعاد و زمینههای مختلف در مقایسه با زنان عادی کمتر است؟ روش تحقیق، پیمایشی و جامعهی آماری، کلیهی همسران خانوادههای ایثارگر (شهید، ...