دوره 4, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • نگاهی به عوامل فرهنگی افزایش ورود دختران به دانشگاه‏ها 

  راد, محمد امین قانعی؛ خاور, فرهاد خسرو (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-02-20)
  در اغلب ادبیات موجود حضور زنان در دانشگاه‌ها با مقوله‌ تربیت نیروی انسانی و مسأله اشتغال مرتبط می‌شود و در تبیین این موضوع از نظریات اقتصاددانان درباب سرمایه انسانی یاری گرفته می‌شود. اما این مقاله بر ابعادی دیگر از این ...

 • مقایسه نگرش زنان و مردان اصفهانی نسبت به دنیای عادلانه برای زنان و مردان 

  گلپرور, محسن؛ عریضی, سید حمید رضا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-02-20)
  این مقاله در پی مقایسه نگرش زنان و مردان نسبت به دنیای عادلانه برای زنان و مردان است. برای رسیدن به هدف فوق،‌ 1176 نفر به‏صورت نمونه‏گیری چند مرحله‌ای برای پاسخگویی به دو پرسشنامه باورهای دنیای عادلانه برای زنان و مردان ...

 • زنان و سریال‌های تلویزیونی 

  ارمکی, تقی آزاد؛ محمدی, جمال (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-02-20)
  این مقاله در پی بررسی قرائت، رمزگشایی و تفسیر زنان از سریال‌های تلویزیون است. این بررسی بر مبنای رویکرد مطالعات فرهنگی انجام گرفته است. به همین دلیل، چارچوب نظری ما منظومه‌ای از نظریة هژمونی گرامشی و هال و نظریة ترکیب‌بندی ...

 • خانواده سیم (سیمز): فراسوی جنسیت و نژاد 

  کوثری, مسعود (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-02-20)
  این مقاله به بررسی بازی ویدئویی خانواده سیم (سیمز) از نظر ارزش‏های اجتماعی و خانوادگی مستور در آن می‏پردازد و می‏کوشد به چند پرسش پاسخ دهد. آیا خانواده سیم به بازنمایی ارزش‏های اجتماعی در جامعه آمریکا و به ویژه خانواده ...

 • صدای زنانه در ادبیات معاصر ایران 

  فیاض, ابراهیم؛ رهبری, زهره (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-02-20)
  این مقاله ادبیات را با تمام الزامات ادبی خود به‏عنوان، روایتی از زبان در نظر می‏گیرد و دو نسل از نویسندگان را با توجه به متغیر جنسیت تحلیل می‏کند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل گفتمان و وارد کردن گویه‏های ادبیت مکتب ...

 • آفرینش حوا (زن) در قرآن و روایات 

  فرجامی, اعظم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-02-20)
  حوا همسر آدم نخستین زنی است که در اساطیر و حکایات از او یاد می‏شود. آیات قرآن چگونگی آفرینش حوا را به روشنی بیان نکرده‏اند. در مقابل برخی روایات در منابع اولیه حدیثی یافت می‏شوند که حوا یا به طور کلی جنس زن را آفریده شده ...