دوره 1, شماره 5

 

ارسال های اخیر

 • فعالیت فرهنگی زنان ایرانی: مطالعه کتاب و نشریه 

  زاده, احمد رجب (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-03-21)
  تاهل و اشتغال موقعیت هایی هستند که بر رفتار و روحیات زنان تاثیرات عمیق بر جای می گذارند و موجب تمایز آنها از سایر گروههای زنان می شوند. در این زمینه فعالیت فرهنگی از جمله عرصه هایی است که از موقعیت های زنان تاثیر می پذیرد ...

 • مشارکت زنان در رادیو و تلویزیون 

  راودراد, اعظم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-03-21)
  رسانه ها با نشر اطلعات افکار، ذهنیات و فرهنگ جامعه را شکل می دهند. انتخاب کنندگان و تدوین کنندگان پیام (مدیران رسانه ها و عوامل برنامه ساز)نقش بسیار مهمی در چگونگی شکل گیری این فرهنگ و تحولات آن دارند. در این مقاله حضور ...

 • پیامدهای توانمندسازی زنان در حرفه وکالت 

  اشتری, بهناز (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-03-21)
  در جوامع سنتی زنان، اساسا در حرفه وکالت حضور کمرنگی دارند. به گونه ای که تقریبا یک دهم وکلا را زنان تشکیل می دهند. در چند دهه گذشته محدودیت هایی که در زمینه ورود زنان به مناصب قضایی وضع گشته از حضور زنان در این حرفه کاسته ...

 • تاثیر اشتغال مادران بر عملکرد رفتاری و آموزشی فرزندان 

  احمدی, علی اصغر؛ تقوی, سیدحسین (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-03-21)
  این مقاله به ارائه یافته های یک پژوهش درباره اشتغال مادران با سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی فرزندان آنها می پردازد . اطلاعات مورد نیاز از 203 دانش آموز (دختر و پسر) دوره ابتدایی شهر دامغان گردآوری شده است. پرسش نامه رفتار ...

 • عدم تعادل در وضعیت ازدواج در ایران 

  مژدهی, افشین جعفری (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-03-21)
  تغییر ساختار سنی و جنسی جمعیت به عنوان یک عامل اولیه و مستقل – فارغ از تاثیرپذیری از عوامل گوناگون – منجر به بروز اختلال در وضعیت ازدواج در جامعه می شود. بر اساس تحولات جمعیتی دهه های اخیر در ایران به ویژه دردهه 65-1355 ...

 • بررسی میزان رواج همسر آزاری و عوامل موثر بر آن 

  آباد, حسن شمس اسفند؛ پور, سوزان امامی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-03-21)
  پیامدهای همسرآزاری در جوامع و تاثیرات سوء آن بر مادران و فرزندان در پژوهشهای متعددی نشان داده شده است. از مشخصات عمومی همسر آزاری، پنهان بودن آن از انظار است، را به طوری که اغلب زنان ایران آزار همسرانشان را تحمل می کنند. ...

 • زنان سرپرست خانوار: فرصتها و چالش ها 

  فروزان, ستاره؛ بیگلریان, اکبر (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-03-21)
  توسه یافتگی هدفی است که هر کشوری برای رسیدن به آن تلاش می کند . ارزش های اساسی توسعه پایدار را می بایست در ارتقای کیفیت زندگی یعنی توانمندسازی زنان و مردان جست و جو کرد. از مواردی که توسعه یافتگی را تحت تاثیر قرار می دهد، ...

 • پیامدهای جنسیتی تخریب سرمایه اجتماعی 

  قهفرخی, سعید مدتی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-03-21)
  تخریب سرمایه اجتماعی اگرچه همه جمعیت کشور را در برابر آثار سوء قرار می دهد، اما پیامدهای منفی آن به دلایلی زنان را بیش از مردان تهدید می کند. یکی از روش های سنجش وضعیت سرمایه اجتماعی بررسی روند مشکلات اجتماعی جامعه است. ...