دوره 2, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • اختیار زوجه و ابهام در مفهوم عسر و حرج 

  پور, مرتضی حاجی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2004-06-21)
  هدف این مقاله مطالعه عسر و حرج به عنوان یکی از مواردی است که بر مبنای آن زنان می توانند از دادگاه درخواست طلاق نمایند. به بیان دیگر، در صورتی که ادامه زندگی زناشویی به دلایل مختلف برای زوجه غیر قابل تحمل شود، وی مجاز است ...

 • زنان و تحولات ساختاری جامعه در عصر جهانی شدن 

  عنایت, حلیمه؛ موحد, مجید (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2004-06-21)
  جهانی شدن، به عنوان پدیده ای فراگیر ، حاصل تغییر و تحولات است که همه جوامع بشری را با چالشی بزرگ مواجهه ساخته است. خانواده نیز نهادی اجتماعی است که تحولاتی را تحت تأثیر فرآیند جهانی شدن تجربه است.سؤالی که پاسخگویی به آن ...

 • « مسئله زنان» در تفکر سیاسی اتوپیایی رادیکال 

  دیامنتی, فیلیو؛ رکنی, نازنین شاه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2004-06-21)
  این مقاله ترجمه مطلبی است که از فلیو دیامنتی در کتاب فلسفه اتوپیا به چاپ رسیده است. نویسنده در بررسی خود به واکاری اندیشه های سوسیالیستی به ویژه اندیشه های متفکران سوسیالیستی رادیکال پرداخته است که به حوزه هایی چون کار ...

 • رابطه ادراک از نقش های جنسیتی و رضایت از جنس 

  وند, راضیه ظهره (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2004-06-21)
  تفاوت های روان شناختی دختران و پسران به عت تأئثیرگذاری آن در جامعه پذیری نوجوانان و آگاهی آنان به نقش های جنسیتی خود اهمیت زیادی یافته است. هدف پژوهش حاضر بررسی این تفاوت هاست که در چارچوب نظریه «طرح واره جنسیتی بم» انجام ...

 • علائم اختلال شخصیت در میان دختران جوان 

  امامی, طاهره؛ زاده, مریم فاتحی؛ نجاریان, بهمن (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2004-06-21)
  هدف از این مقاله ارائه یافته های یک پژوهش در مورد میزان شیوع و تنوع علائم اختلالات شخصیت شامل سه اختلال اسکیزوتایپال و پارانوئید در بین دانش آموزان دختر دوره متوسطه است که با استفاده از روش تحقیق زمینه یابی از نوع ...

 • منشأ اجتماعی بیماری افسردگی زنان 

  تبریزی, علیرضا محسنی؛ سیدان, فریبا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2004-06-21)
  هدف از پژوهش حاضر ، بررسی اجتماعی اختلالات روانی زنان، به ویژه افسردگی است. این بررسی با استفاده از مدل علّی / توصیفی با بهره گیری از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه در زنان 20 تا 60 ساله ساکن شهر تهران انجام شده است. نتایج ...

 • نگاهی جامعه شناختی به موقعیت زنان در عصر صفوی 

  زاده, آذر قلی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2004-06-21)
  هدف از این مطالعه بررسی وضعیت خانوادگی ، اجتماعی و سیاسی زنان در دوره صفویه به منظور شناخت کلیشه های جنسیتی در ابعاد و مقاطع مختلف زمانی است. وضعیت زنان در این دوره با نگاهی تاریخی / جامعه شناختی و با روش مطالعه توصیفی/ ...

 • رابطه کار / خانواده: تفاوت های جنسیتی در برخورداری از حمایت اجتماعی 

  خالد, امیر رستگار (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2004-06-21)
  پیدایش و افزایش خانواده های دو شغله که در آن زن و شوهر هر دو شاغل و دارای درآمد هستند، از تحولات اجتماعی کشور است. این سبک از زندگی خانوادگی به رغم بهره مندی از فواید ترکیب نقش، به دلیل نادیده گرقتن تقسیم سنتی کار در خانواده ...

 • جرم شناسی خشونت خانگی و همسرکشی در سیستان و بلوچستان 

  معظمی, شهلا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2004-06-21)
  تحقیق درباره مسئله خشونت های خانوادگی، به ویژه همسرکشی ، از پژوهش های است که با در نظر گرفتن تنوع ویژگی های فرهنگی / اجتماعی، اقتصادی / سیاسی استان های کشور انجام شده است. در این مقاله یافته های حاصل از بررسی این موضوع در ...

 • سیاست های اقتصادی کلان و بازار کار زنان در ایران 

  علمی, زهرا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2004-06-21)
  بازار کنونی ایران با انبوهی از جمعیت متقاضی کار روبه روست. گسترش ناکافی فرصت های اشتغال افزایش میزان بیکاری را به دنبال خواهد داشت. فرآیند ایجاد اشتغال نه با تقاضای بیکاران تناسب دارد و نه حتی با تعداد دانش آموختگان دانشگاهی ...

 • سلامت دختران جوان وپارادوکس آزادی / محدودیت: یک پژوهش کیفی 

  پرویزی, سرور؛ نیکبخت, علیرضا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2004-06-21)
  سلامت دختران نوجوان پیش شرط سلامت جامعه آینده است و هر گونه تلاشی برای ارتقای سطح آن بدون توجه به نظریات نوجوانان در مورد مفاهیمی چون آزادی بدون نتیجه خواهد بود. تحقیق حاضر پژوهشی کیفی است که در ان ، بحث های مربوط به مفاهیم ...