دوره 11, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • بازنمایی نقش اجتماعی‌ـ سیاسی زنان در کتاب‏های درسی مقاطع ابتدایی و راهنمایی 

  فرهمند پور, فهیمه؛ بحرانی فرد, الهام (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-01-21)
  کتاب‏های درسی، در کنار آموزش دانش‌آموزان، آن‏ها را برای پذیرش نقش‏های متناسب با ویژگی‏های جنسیتی‏شان، آن‌گونه که مدنظر مؤلفان این کتب است، آماده می‏کنند. پژوهش حاضر در‌صدد است به چگونگی بازنمایی نقش اجتماعی‌ـ سیاسی زنان ...

 • مطالعة تطبیقی حضور زن در قوة مقننه: تحولات قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران 

  مسعودنیا, حسین؛ نظری, مینا؛ محمدی فر, نجات (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-01-21)
  از جمله تغییر و تحولاتی که در دهه‌های اخیر در حوزۀ‌ سیاسی و اجتماعی در ایران به‌وجود آمد، تغییر در میزان حضور و مشارکت سیاسی‌ـ اجتماعی زنان بوده است و انتظار می‌رود با افزایش توانمندی‏ها و ارتقای سطح تحصیلات زنان و افزایش ...

 • شناسایی بازدارنده‌های گرایش زنان روستایی به مشاغل خانگی (مورد مطالعه: بخش سردرود شهرستان رزن) 

  یعقوبی فرانی, احمد؛ وحدت مودب, هاجر؛ لطیفی, سمیه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-01-21)
  اگرچه مشاغل خانگی یکی از زمینه‏‏های مناسب ‏فعالیت اقتصادی زنان، به‌ویژه در مناطق روستایی، به‌شمار می‏رود، توسعۀ آن با موانع و محدودیت‌های متعددی روبه‌روست. بر همین اساس، در پژوهش حاضر، به بررسی موانع عمدۀ گرایش زنان و ...

 • سبک زندگی ارتقادهندة سلامت زنان در سنین باروری (مطالعۀ موردی شهر شیراز) 

  احمدی, علی یار؛ روستا, فاطمه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-01-21)
  سبک زندگی ارتقادهندة سلامت، عاملی ارزشمند برای کاهش شیوع و تأثیر مشکلات سلامت، و بهبود کیفیت زندگی است. از آنجا که زنان وظایف مراقبت از سایر اعضای خانواده را بر‌عهده دارند، سلامتی آن‌ها امری محوری است. از‌این‌رو، توجه به ...

 • مقایسۀ بهزیستی روان‌شناختی زنان سرپرست خانواده با زنان دارای سرپرست 

  جمالی, محمود؛ سپاه منصور, مژگان؛ فلاحیان, معصومه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-01-21)
  این مطالعه با هدف بررسی مقایسۀ بهزیستی روان‌شناختی زنان سرپرست خانواده و زنان دارای سرپرست شهر تهران انجام شد. پژوهش حاضر، مطالعه‌ای توصیفی‌ـ مقطعی بود. جامعۀ آماری این پژوهش را زنان سرپرست خانواده تحت پوشش کمیته امداد ...

 • مقایسۀ بین نسلی سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی در دسترس زنان در شیراز 

  ایمان, محمدتقی؛ سروش, مریم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-01-21)
  سرمایه در اشکال مختلف خود منابعی را برای فرد در ساختار اجتماعی فراهم می‌کند که با استفاده از آن کنش اجتماعی تسهیل می‌شود. هدف در این پژوهش مقایسۀ بین نسلی سرمایه‌های در دسترس زنان است. نمونه از بین زنان 25ـ40 سال شیراز و ...

 • شناسایی تأثیرات یادگیری اجتماعی در خانواده بر میزان مهارت‌های پیش از ازدواج 

  ریاحی, محمد اسماعیل؛ علیزاده, توحید (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-01-21)
  پژوهش حاضر، با هدف توصیف میزان مهارت‌های پیش از ازدواج دختران مجرد 15 سال و بیشتر ساکن استان مازندران، که پدرشان شهید، جانباز، یا آزاده‌اند، و نیز برای شناسایی میزان تأثیرپذیری مهارت‌های پیش از ازدواج آن‌ها از مهارت‌های ...

 • زنان و پروژۀ زیبایی (مطالعۀ معانی ذهنی عمل جراحی زیبایی) 

  رستگار خالد, امیر؛ کاوه, مهدی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-01-21)
  جذابیت جسمانی از جمله موضوعاتی است که در دوران جدید استاندارد‏های جدیدی پیدا کرده، به‌طوری‌که مدیریت بدن، به‌طور عام، و جراحی زیبایی، به‌طور خاص، اهمیت روز‌افزونی یافته و طیف وسیعی از رفتارهای گوناگون از بهداشت، بدن‏سازی، ...