مرور دوره 10, شماره 1 بر اساس عنوان

 • اشتغال زنان فارغ التحصیل آموزش عالی و عوامل جمعیتی و اجتماعی مؤثر بر آن (مطالعه موردی شهر تهران) 

  محمودیان, حسین؛ رشوند, مرجان (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2012-03-20)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت اشتغال زنان فارغ التحصیل آموزش عالی و عوامل جمعیتی اجتماعی مؤثر بر آن صورت گرفته است. در این مطالعه از روش تحلیل ثانویه داده‏های نمونه 2 درصدی سرشماری 1385 استفاده شده است. جامعه آماری، کلیه ...

 • بررسی سازوکار تأثیر فناوری اطلاعات بر توانمندی زنان روستایی بر مبنای مدلDEA (مطالعه موردی: روستای قرن آباد) 

  فرجی سبکبار, حسنعلی؛ نعمتی, مرتضی؛ خاکی, افشین (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2012-03-20)
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر افزایش کارایی و توانمندی زنان روستایی انجام شده است و با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) به بررسی سازوکار تأثیرگذاری فناوری اطلاعات(ICT) بر کارایی و ...

 • تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر اختلالات تغذیه‌ای زنان 

  عباس زاده, محمد؛ استاد رحیمی, علیرضا؛ غنی افشرد, فریبا؛ علیپور, پروین (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2012-03-20)
  سلامت غذایی، از جمله پدیده‌های مهم و شایان توجهی است که از نیازها و ضرورت‌های اساسی و پایه‌ای فرد و جامعه به شمار می‌رود، به طوری که فقدان یا اختلالات غذایی نیز پیامدها و بازتاب‌های نگران کننده و خطرناکی به دنبال دارد. بر‌ ...

 • تحلیل جامعه‌شناختی رفتار شهرگرایی زنان شهر تهران 

  موسوی, یعقوب؛ پاک خصال, اعظم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2012-03-20)
  شهرگرایی با همه مظاهر، پیچیدگی‌ها و مسائل مختلف خود توانسته است آثار عمیق بر رفتار و کنش شهروندان ایجاد کند. این بررسی در نظر دارد تا مسئله‌ی رشد فرهنگ شهرگرایی را در مطالعه‌ای جامعه‌شناختی و با روش پیمایشی در بین گروه ...

 • رتبه بندی صندوق های اعتبارات خرد بر اساس توانمندسازی زنان روستایی استان کرمانشاه 

  زرافشانی, کیومرث؛ علی بیگی, امیرحسین؛ فقیری, مژگان (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2012-03-20)
  توانمندسازی زنان روستایی یکی از اهداف توسعه‌ هزاره ‌سوم است. در همین راستا طرح اعطای اعتبارات‌ خرد به زنان روستایی با هدف فراهم ساختن سرمایه لازم برای راه‌اندازی مشاغل تولیدی به‌منظور توانمندسازی آنان مطرح گردید. اکنون با ...

 • سنجش عوامل مؤثر بر توزیع قدرت در خانواده (با تأکید بر نظریه سرمایه اجتماعی) 

  عنایت, حلیمه؛ رئیسی, طاهره (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2012-03-20)
  یکی از تحولات اخیر در جوامع امروزی، دگرگونی در ساخت توزیع قدرت در خانواده و تغییر در کنش متقابل بین زن و شوهر است. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر توزیع قدرت در خانواده با استفاده از نظریه‌های سرمایه‌ی ...

 • منابع قدرت و تفسیر ایدئولوژیک قواعد ورزش بانوان 

  پناهی, محمدحسین؛ صداقت زادگان اصفهانی, شهناز (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2012-03-20)
  جامعه‌شناسان اعم از ساختارگرا و فراساختارگرا بر تفسیر ایدئولوژیک قواعد ورزشی تأکیده کرده و عواملی مانند سازمان و وضعیت اقتصادی را در آن موثر می‌دانند. در این تحقیق رابطه منابع قدرت اقتصادی- اجتماعی و سازمانی با نوع تفسیر ...