مرور دوره 10, شماره 4 بر اساس عنوان

 • ارزشیابی عدالت جنسیتی در نظام آموزشی ایران 

  آتشک, محمد (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2013-02-19)
  هدف تحقیق حاضر ارزشیابی تحقق عدالت جنسیتی در نظام آموزشی ایران به عنوان یکی از مهم-ترین اهداف ملی و بین‌المللی است، تحقیق از نوع ارزشیابی است و روش تحقیق تحلیل ثانویه داده‌های سرشماری سال 1390 است. نتایج حاکی از آن است که ...

 • استقلال زنان و کنش‌های باروری در میان زنان کُردِ شهر مهاباد 

  حسینی, حاتم؛ بگی, بلال (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2013-02-19)
  تحوّلات گسترده در نقش‌های زنان در جامعه موجب گردیده تا حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی افزایش یابد و با افزایش استقلال در جنبه‌های مختلف زندگی آنان از موقعیت‌ و پایگاهی بالاتر نسبت به دهه‌های قبل برخوردار شدند. این امر ...

 • بررسی سطوح و میزان توانمندی در بین اعضای تعاونی زنان روستایی (مورد مطالعه: تعاونی زنان تفیهان شهرستان شیراز) 

  زمانی میاندشتی, ناصر؛ عطائی, پوریا؛ ایزدی, نسیم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2013-02-19)
  توانمندسازی زنان به طور گسترده‌ای به عنوان یک هدف مهم در توسعه بین‌المللی شناخته شده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی سطوح و میزان توانمندی اعضای تعاونی زنان روستایی تفیهان بود. جمعیت این مطالعه تمام اعضای تعاونی تفیهان 418 ...

 • بررسی مقایسه ای-تاریخی جایگاه «خانواده» در فکر فمینیستی و دیدگاه اسلام با تأکید بر مسالة «قواعد» 

  زائری, قاسم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2013-02-19)
  فکر فمینیستی، همواره دیدگاه اسلام در مورد خانواده را به چالش کشیده و می کشد. باورِ بخش عمده ای از فمینیست ها این است که خانواده منشأ ستمگری علیه زنان و راه اصلیِ اعمال و بازتولیدِ سلطة مردان است. بخشی از استدلال فمینیست ...

 • سنجش تأثیر جنسیت بر مصرف رسانه‌ای در ایران (تحلیل ثانویه داده‌های پیمایشی ملی) 

  کلانتری, عبدالحسین؛ حسنی, حسین؛ علیپور درواری, اکرم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2013-02-19)
  هدف این مقاله تحلیل تأثیر متغیر جنسیت بر مصرف رسانه‌ها و ترجیح و اولویت دادن برخی از این رسانه‌ها و محتواهای آنها در جامعه ایران است. مطالعاتی که در زمینه نسبت میان رسانه‌ها و جنسیت صورت گرفته است، بیشتر بر مباحثی همانند ...

 • سنجش عوامل جامعه شناختی مؤثر در مشارکت مدنی زنان 

  قادرزاده, امید؛ یوسفوند, حجت اله (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2013-02-19)
  با توجه به اهمیت مشارکت‌ مدنی به عنوان اصلی‌ترین شاخص توسعه‌ی اجتماعی، این پژوهش درصدد است تا در چارچوب دستگاه مفهومی پاتنام، به مطالعه‌ی میزان مشارکت ‌مدنی و گونه‌های آن در میان زنان بپردازد. این تحقیق از نوع پیمایشی است ...

 • نقش زنان در توسعه پایدار محیط زیست 

  اکبری, حسین (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2013-02-19)
  توسعه پایدار، توسعهای است که نیازهای نسل‌های کنونی را بدون خدشه وارد کردن به توانایی نسل‌های آینده در تأمین احتیاجاتشان برآورده کند. یکی از الزامات اساسی توسعه پایدار استفاده صحیح از منابع موجود می‌باشد. مقاله حاضر به بررسی ...