دوره 9, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • بررسی رابطه اعتماد به نفس و عملکرد بر اضطراب رقابتی زنان فوتبالیست آماتور و حرفه‌ای 

  اصفهانی, نوشین؛ قزل سفلو, حمید (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2012-02-20)
  اضطراب ورزشی، یکی از متغیرهایی است که با عملکرد ورزشی ارتباط نزدیکی دارد و در موقعیت رقابت‌های ورزشی ظاهر می‌گردد. این تحقیق با لحاظ اهمیت تأثیر منفی اضطراب رقابتی بر عملکرد ورزشکاران به مقایسه اضطراب رقابتی دانشجویان ...

 • دانش بومی زنان در فرآیند توسعه‌ی پایدار کشاورزی 

  افشارزاده, نشمیل؛ پاپ زن, عبدالحمید (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2012-02-20)
  در دهه‌های اخیر پایداری توسعه به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های پیش روی انسان مطرح گردیده است. در راستای دستیابی به این هدف از جمله مهم‌ترین مسائلی که می‌بایست مورد توجه جدی قرار گیرد پایداری توسعه کشاورزی است. به نظر ...

 • اثربخشی مقایسه‌ای مشاوره گروهی واقعیت درمانی و فمینیستی بر هویت زنان سرپرست خانوار 

  شفیع آبادی, عبدالله؛ غلامحسین قشقایی, فهیمه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2012-02-20)
  ژوهش حاضر به منظور مقایسه‌ی اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس دو رویکرد واقعیت درمانی و فمینیستی بر تغییر هویت زنان سرپرست خانوار صورت گرفته است. در این پژوهش از روش تحقیق نیمه آزمایشی (پیش آزمون و پس آزمون) و استفاده از دو ...

 • اوقات فراغت، سرمایه فرهنگی و زنان (مطالعه‌ی موردی زنان شهرستان جویبار) 

  ابراهیمی, قربانعلی؛ مسلمی پطرودی, رقیه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2012-02-20)
  چگونگی گذران اوقات فراغت بازتابی از سرمایه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر جامعه است. پژوهش حاضر تأثیر سرمایه فرهنگی را بر اوقات فراغت با بهره‌گیری از روش پیمایشی مورد بررسی قرار داده است. ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری ...

 • مخاطبان و برنامه‌های تلویزیون: قرائت زنان از آگهی‌های بازرگانی تلویزیون 

  بهار, مهری؛ حاجی محمدی, علی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2012-02-20)
  بازنمایی زنان در رسانه‌ها، یکی از مسائل مهم اجتماعی و فرهنگی به ویژه در رسانه ملی صداوسیما است. آگهی-های بازرگانی در این رسانه به عنوان ژانر تلویزیونی، علاوه بر پیامی درباره کالا و خدمات، گفتمان ثانویه‌ای را درباره جامعه، ...

 • برابری جنسیتی در نظریه شهروندی متمایز آیریس ماریون یانگ 

  توانا, محمدعلی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2012-02-20)
  مسأله زنان، از مسائل اساسی جامعه معاصر است که راه‌حل‌های متفاوتی را تجربه نموده است. درحالی‌که فمینیست‌های موج اول بر حقوق برابر با مردان تأکید می‌کردند و فمینیست‌های موج دوم بر تمایز و تفاوت زنان از مردان اصرار داشتند؛ ...

 • خود-کنترلی، جنسیت و تأثیر آن بر رفتارهای انحرافی 

  علیوردی¬نیا, اکبر؛ صالح¬نژاد, صالح (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2012-02-20)
  الگوها و سبک‌های متفاوت جرم نشان می‌دهد که جرم پدیده جنسیتی است. مطالعه حاضر با هدف تبیین شکاف‌های جنسیتی در رفتارهای انحرافی با استفاده از نظریه عمومی جرم به بررسی نقش خود-کنترلی در رفتارهای انحرافی پسران و دختران می‌پردازد. ...