دوره 14, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • چکیده های انگلیسی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-12-21)

 • میزان تاب‌آوری، سخت رویی، رضایت از زندگی و تصویر بدنی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی سبزوار 

  ناعمی, علی محمد (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-12-21)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تاب‏آوری، سخت‏رویی و رضایت از زندگی با تصویر بدنی دانش‏آموزان دختر دبیرستانی سبزوار انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی‌ـ همبستگی بود. جامعة آماری پژوهش شامل هزار و 578 نفر از دانش‏آموزان دختر ...

 • دختران دانشجو و سنخ‌شناسی‌ زنانگی (مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه گیلان) 

  یعقوبی, علی؛ مقدس یزدی, هانیه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-12-21)
  مفهوم زنانگی به‏مثابۀ سازه‏ای اجتماعی است که در زمان‏های مختلف مدلول‏های متعددی داشته است. هدف این مقاله سنخ‏شناسی دختران دانشجو در دانشگاه گیلان است. در مطالعۀ مزبور، با تکیه بر روش‏های کیفی و نمونه‏گیری هدفمند از مصاحبه‏های ...

 • جامعة مخاطره‌آمیز و میانگین سن زنان و مردان در نخستین ازدواج در ایران 

  ترابی, فاطمه؛ مسگر زاده, سجاد (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-12-21)
  گسترش بیکاری و افزایش وقوع طلاق از مصادیق جامعة مخاطره‌آمیزند که می‏توانند تصمیمات زنان و مردان را دربارۀ تشکیل خانواده تحت‌تأثیر قرار دهند. مطالعة حاضر با هدف بررسی رابطة بین شاخص‏های جامعة مخاطره‌آمیز با میانگین سن زنان ...

 • فضای گفتمانی فعالیت بدنی زنان 

  عرب نرمی, بتول (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-12-21)
  این مقاله فضای گفتمانیِ فعالیت بدنی زنان را به منظور پاسخ به سؤالی اساسی بررسی می‌کند؛ چرا اغلب زنان با تداوم فعالیت بدنی مشکل دارند و موفق نمی‌شوند به‌طور دائمی از یک برنامۀ تمرینی سبک، منظم و طولانی‌مدت استفاده ‌کنند؟ ...

 • اشتغال زنان، نشاط زناشویی و گرایش به طلاق (مطالعۀ موردی: متأهلان شهر تهران) 

  مدیری, فاطمه؛ رحیمی, علی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-12-21)
  این مقاله با هدف بررسی تأثیر اشتغال زنان بر پایداری خانواده، به مقایسۀ خانواده‏های تک‏شاغل و خانواده‏های هر‌دو شاغل پرداخته است. جامعۀ آماری این پیمایش، زنان و مردان متأهل شهر تهران است و به شیوۀ نمونه‏گیری خوشه‏ای ...

 • آسیب‌شناسی تعاملات اجتماعی زنان سرپرست خانوار (مطالعه کیفی شهرستان شاهین‌شهر) 

  افراسیابی, حسین؛ جهانگیری, ساناز (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-12-21)
  پژوهش حاضر با هدف شناخت آسیب‏های تعاملات اجتماعی زنان سرپرست خانوار شاهین‏شهر در رویکرد کیفی و با روش نظریۀ زمینه‏ای انجام شده است. به این منظور، با 35 نفر از زنان سرپرست خانوار مصاحبه‏های نیمه‏ساختاریافته و عمیق انجام شد ...

 • عوامل زمینه‌ساز زیست‌جنسی زنان در باشگاه ‏ها و سالن ‏های ورزشی شهر اصفهان 

  هاشمیانفر, سیدعلی؛ چینی, نفیسه؛ مکتوبیان, مریم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-12-21)
  با چرخش مفهومی غریزۀ جنسی به لذت جنسی شاهد غلبۀ گفتمان‏های‏ جنسی به حوزه‏های اجتماعی و درنوردیده‌شدن مرز میان فضاهای خصوصی و عمومی هستیم. یکی از نمودهای ورود گفتمان‏های جنسی به فضاهای عمومی را می‏توان در میدان بررسی‌شدۀ ...

 • صفحات آغازین 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2016-12-21)