دوره 12, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • چکیده های انگلیسی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-09-23)

 • شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر توانمندسازی روان‌شناختی زنان در خدمات اطلاعاتی و دانشی 

  ناخدا, مریم؛ رحیمیان, سمانه؛ اسمعیلی گیوی, محمد رضا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-09-23)
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر توانمندسازی روان‌شناختی زنان در خدمات اطلاعاتی و دانشی انجام شد. این پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی و برحسب روش و چگونگی به‌دست آوردن داده‏های مورد نیاز،‏ آمیختۀ اکتشافی ...

 • تعیین‌کننده‌های اجتماعی‌ـ جمعیتی افزایش سن ازدواج (دانشجویان زن تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های تهران) 

  کاوه فیروز, زینب؛ کاظمی پور, شهلا؛ رنجبر, مرتضی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-09-23)
  هدف کلی این تحقیق، شناخت متغیرهای اجتماعی‌ـ جمعیتی مؤثر بر افزایش سن ازدواج دختران دانشگاه‏های تهران و مورد مطالعه، زنان دانشجوی مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه‏های تهران بوده است. با استفاده از روش پیمایشی و با تکنیک پرسشنامه، ...

 • بررسی تعارض شغلی/ خانوادگی زنان سرپرست خانوار 

  رستگار خالد, امیر؛ عظیمی, هاجر (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-09-23)
  چکیده زنان سرپرست خانوار، به‌منزلۀ یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی، با مشکلات متعددی در زندگی روبه‌رو هستند که در این میان، تعارض بین نقش‌های شغلی و خانوادگی به دلیل ایفای نقش دوگانه (پدر و مادر) یکی از مسائل مهمی ...

 • مطالعۀ کیفی دلالت‏ های معنایی احساس ناامنی زنان در فضاهای عمومی 

  قادرزاده, امید؛ خزایی, سارا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-09-23)
  این پژوهش درصدد است از رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی به کشف و بررسی دلالت‏های ذهنی و معنایی احساس ناامنی زنان در فضاهای عمومی شهر بپردازد. داده‏های این مطالعۀ کیفی از طریق مصاحبۀ نیمه‏ساخت‏یافته گردآوری و از روش نظریه مبنایی ...

 • توانمندسازی مهارت‌محور کارگران خدماتی زن (مطالعه‏ ای کیفی در مراکز اقامتی شهر مشهد) 

  نوغانی دخت بهمنی, محسن؛ برادران کاشانی, زهرا؛ کرمانی, مهدی؛ اصغرپور ماسوله, احمدرضا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-09-23)
  کارگران خدماتی غیرماهر، از جمله مستخدمان زن در هتل‏ها و مراکز اقامتی، به‌رغم سهم عمده‏ای که در کیفیت خدمات این مراکز دارند، معمولاً موقعیت شغلی نازل و کمتر‌شناخته‌شده‏ای دارند؛ در‌حالی‌که شناخت کافی از وضعیت ایشان و عوامل ...

 • رابطۀ بین خودکارآمدی کارآفرینانه با قصد کارآفرینانه: نقش تعدیلگری جنسیت 

  رضائی, روح اله (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-09-23)
  هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطۀ بین قصد کارآفرینانه و خودکارآمدی کارآفرینانه دانشجویان رشته‏های کشاورزی و آزمون اثر تعدیلگری متغیر جنسیت در این رابطه بود. جامعۀ آماری تحقیق شامل 469 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکدۀ ...

 • تحلیل جامعه‌شناختی روایت زنان از زندان، پس از آزادی 

  صادقی فسایی, سهیلا؛ میرحسینی, زهرا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-09-23)
  مقالۀ حاضر ضمن مرئی‌کردن زنان در دانش جرم‌شناسی بر آن است تا موضوعات کلیدی را در مورد زندان و آزادی پس از آن دریابد. زندگی در زندان تجربة زیستة متفاوتی است که با وجود تفاوت‌های فردی، خانوادگی، اجتماعی، و جرمی زندانیان، ...

 • بررسی جامعه‌شناختی مفهوم پول برای زنان در خانواده (مطالعة موردی: زنان متأهل شهر تبریز) 

  جهانگیری, جهانگیر؛ کشافی نیا, وحید (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-09-23)
  مطالعة حاضر با هدف بررسی جامعه‌شناختی مفهوم پول برای زنان در خانواده با تمرکز بر زنان متأهل شهر تبریز انجام گرفته است. برای این منظور، از رهیافت پول‌های خاص زلیزر به‌منزلۀ چارچوب نظری استفاده شده است. این تحقیق با تکنیک ...

 • صفحات آغازین 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-09-23)