دوره 12, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • چالش‌های فرزندآوری زنان شاغل در یک مطالعۀ کیفی 

  اسحاقی, محمد؛ محبی, سیده فاطمه؛ پاپی‌نژاد, شهربانو؛ جهاندار, زینب (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-03-21)
  در دهه‏های اخیر، نرخ باروری در ایران، به دلیل عوامل مختلف، تغییرات چشمگیری داشته و در این میان افزایش مشارکت زنان در نیروی کار و اشتغال مدرن نیز تغییراتی را در رفتار باروری ایجاد کرده است. از سوی دیگر، زنان شاغل نیز با ...

 • سنجش سرمایۀ اجتماعی زنان عضو و غیرعضو تعاونی روستایی بخش مرکزی شهرستان چرام 

  نوری پور, مهدی؛ توکلی تبار, زهرا؛ میرزایی, شهاب (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-03-21)
  بدون شک، مشارکت زنان روستایی در تعاونی‌ها تأثیر بسزایی در توسعۀ فعالیت‏ آن‌ها و توسعۀ روستاها خواهد داشت و سرمایۀ اجتماعی یکی از عواملی است که باعث حضور فعال زنان در عرصه‏های مختلف اجتماعی می‏شود. با توجه به این مهم، هدف ...

 • زنان ایرانی در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نظریۀ گزینش سیاسی 

  عیوضی, محمدرحیم؛ همتی, زهره (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-03-21)
  گزینش سیاسی فرایندی است که به‌وسیلۀ آن افراد مقامات رسمی را در نظام سیاسی به‌دست می‌آورند. موضوع مشارکت سیاسی زنان یکی از موضوعات مهمی است که مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته و بخش عمده‌ای از مباحث اجتماعی‌ـ سیاسی را به خود ...

 • مطالعۀ تطبیقی وضعیت و جایگاه زنان در ایران و مالزی بر‌اساس شاخص نابرابری جنسیتی 

  اصغری, فیروزه؛ هنردوست, عطیه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-03-21)
  برابری جنسیتی، عدالت و توانمندسازی زنان از ارکان اصلی توسعۀ انسانی و عاملی مهم برای دستیابی به توسعۀ سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی کشورهاست. زنان، همانند مردان، به‌عنوان منابع ارزشمند در توسعه و پیشرفت جامعۀ خود نقش تعیین‌کننده‏ای ...

 • بررسی عوامل مؤثر بر توازن کار‌ـ خانواده در نهادهای آموزشی (مطالعۀ موردی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران) 

  سیدجوادین, سیدرضا؛ روشن نژاد, مژگان؛ گلرد, پروانه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-03-21)
  افزایش حضور زنان در محیط‏های کاری، در سال‏های اخیر، توازن میان کار و خانواده را به یکی از چالش‏های پیش روی مدیران معاصر تبدیل کرده‏ است. مقالۀ حاضر با هدف شناخت عوامل تأثیرگذار بر توازن کار‌ـ خانواده زنان شاغل در تعدادی ...

 • رابطۀ تعامل با گروه‏های مرجع و تغییر نگرش سیاسی دانشجویان دانشگاه تهران با تأکید بر تفاوت‏های جنسیتی 

  چابکی, ام البنین (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-03-21)
  نقش تعیین‌کنندۀ نگرش سیاسی در رفتار سیاسی و اهمیت شناسایی تفاوت‏های جنسیتی برای پژوهشگران حوزۀ مطالعات زنان، ضرورت پژوهش در این زمینه را آشکار می‌کند. بر‌اساس این ضرورت علمی، مطالعۀ حاضر به بررسی نقش گروه‏های مرجع دانشگاهی ...

 • سنجش رابطۀ شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان شهر شیراز 

  خواجه نوری, بیژن؛ کریمی, مریم؛ کشاورزی, سعید (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-03-21)
  توانمندی راهی برای دیده‌شدن زنان، همچون اعضای برابر جامعه، است که در‌عین‌حال می‌تواند نقش مهمی در توسعۀ جوامع ایفا کند. بر همین اساس، بررسی توانمندی زنان و عوامل مؤثر بر آن مورد توجه بسیاری از جامعه‌شناسان قرار گرفته است. ...

 • تحلیل تجربه‏ های زنانه از جراحی زیبایی (مطالعۀ کیفی دلایل و پیامدهای جراحی زیبایی) 

  قادرزاده, امید؛ خالق پناه, کمال؛ خزایی, سارا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-03-21)
  جراحی زیبایی، به‌مثابۀ یکی از شیوه‏های شایع مدیریت بدن، وارد الگوهای مصرف و فرایند صورت‌بندی هویت‌ساز زنان شده است. در پژوهش حاضر، به قصد راه‌بُردن به تجربه و درک زنان از جراحی زیبایی، به روش نظریۀ مبنایی با 27 نمونه زن ...