مرور زن در توسعه و سیاست بر اساس تاریخ انتشار

در حال نمایش موارد 1 - 20 از 676

 • زمان و مکان در فقه : تحولات قانونگذاری در حقوق زنان 

  هویدا?, یوسف درویشی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-05-22)
  این مقاله نقش زمان و مکان در فقه، تاثیر آن در تغییر آراء فقها و رابطه آن با حقوق زنان را مورد بررسی قرار داده است. زمان و مکان دو عنصر تاثیرگذار در فقه است و عاملی مهم در تغییر وتبدیل آراء فقها محسوب می‏شود. منظور از آن ...

 • شناخت زنان روستایی با کاربرد روش تحقیق کیفی 

  اسدی, عبدالرضا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-05-22)
  کاربرد روش‏های کیفی و مشارکتی در مسائل توسعه روستایی نشان می‏دهد با این روش‏ها نیز می‏توان به نتایجی مشابه روش‏های کمی با ژرفانگری بیشتری دست یافت. مقاله حاضر براساس یافته‏های پژوهشی که با استفاده از روش ارزیابی به شیوه ...

 • همسر آزاری 

  نازپرور, بشیر (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-05-22)
  مطالعات انجام شده درمورد پدیده همسر آزاری حاکی ازآن است که خشونت دوران کودکی‏در مردان همسر آزار زیاد است. درخانواده‏هایی که فرزندان کتک خوردن مادران خودرا تجربه کرده‏اند، در بزرگسالی، دختران تمایل به‏تحمل همسرآزاری ...

 • تحلیل جنسیتی وتجربه عملی آن در ایران 

  ورزگر, شراره (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-05-22)
  این نوشتار باهدف معرفی تحلیل جنسیتی، برای آشنایی برنامه ریزان وتدوین کنندگان پروژه‏های توسعه با این بحث ‏وتجربه عملی آن درایران تدوین شده‏است. تحلیل جنسیتی نوعی روش‏شناسی است که تصویر جامعی ازسهم ونقش زنان و مردان را درجامعه ...

 • عقلانیت و استدلال ؛ گفتگو میان نسل‏ها و زنان و مردان 

  عبداللهیان, حمید (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-05-22)
  این مقاله کوششی است برای نقد عام گرایی در مبانی معرفت شناختی علوم اجتماعی و کاربرد مفهوم عقلانیت در دوران مدرنیته، به گونه‏ای که این نقد به بازسازی این مبانی در فرآیند فهم استدلال و تولید دانش توسط نسل‏ها، جنسیت ها و ... ...

 • حکومت زنان در روستای اسک 

  فرهادی, مرتضی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-05-22)
  مراسم حکومت زنان در سه روستای «اسک» و «افوس» و «توچه غاز» در ایران گزارش شده است. این مقاله اهداف و چگونگی برگزاری این مراسم را در روستای اسک که در 90 کیلومتری شمال شرقی تهران واقع شده، با استفاده از اسناد و مدارک موجود و ...

 • خشونت علیه زنان وعوامل موثر برآن 

  سرتشنیزی, امرالله رئیسی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-05-22)
  زنان به نحوی از انحاء چه در محیط خصوصی (در خانه پدر، شوهر) و چه در محیط عمومی (اجتماع) مورد خشونت قرار می‏گیرند. متأسفانه با توجه به پیامدهای جبران ناپذیر خشونت هم برای جوامع و هم برای زنان، این مسأله مورد توجه دولتها چندان ...

 • ارائه خدمات مالی به زنان : مروری بر تجربیات جهانی 

  رحمتی, محمد مهدی؛ سزاوار, محمد (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-05-22)
  این مقاله نگاهی اجمالی به تجربه کشورهای جهان در زمینه ارائه خدمات مالی به زنان دارد. کشورهای مورد بررسی شامل کشورهای در حال توسعه اسلامی و غیراسلامی و توسعه یافته می‏باشد در این کشورها سازمانهای دولتی یا غیردولتی برای ...

 • تبیین نگرش نسلی به زن در جامعه ایران 

  ارمکی, تقی آزاد؛ غفاری, غلامرضا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-05-22)
  در این مقاله نگرش نسلی به موضوع جنسیت در قالب سه نسل جوان، میانسال و سالخورده مورد بررسی قرار گرفته و هدف پاسخگویی به سه پرسش زیر است : 1. آیا نسل‏های مختلف نگاه و نگرش متفاوتی نسبت به زن دارند؟ 2. آیا این تفاوت در جامعه ...

 • همسرآزاری و عوامل مؤثر بر آن 

  ربیعی, محمدعلی سیف؛ تهرانی, فهیمه رمضانی؛ حتمی, زینت نادیا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-08-23)
  خشونت علیه زنان بویژه همسرآزاری یک سوم زنان را در سراسر جهان درگیر کرده است. این طرح با شیوه تحلیل مقطعی درباره زنان دارای همسر تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1380 انجام گرفت . تعداد 384 نفر از زنان متأهل از ...

 • تغییرات جایگاه شغلی زنان دانشگاهی در یک دهه 

  زاهدی, شمس السادات (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-08-23)
  نظریه پردازان حوزه « جامعه شناسی شغل » در دهه های اخیر نسبت به موضوع جنسیت و فرآیند انتخاب شغل، توجه بیشتری کرده اند و اذعان دارند که فرآیند انتخاب شغل و ارتقای شغلی به ویژه برای زنان تحصیلکرده ویژگی های متفاوت از مردان ...

 • موانع دستیابی زنان به پست های مدیریت(1) 

  اسفیدانی, محمد رحیم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-08-23)
  مدیریت زنان در سازمان های سایر کشورها دستاوردهای شایان توجهی داشته است، ولی تمایل عمومی در بیشتر سازمان های دولتی کشور ما به برگزیدن مدیران مرد معطوف است. به نظر می رسد در این میان عامل جنسیت بیش از شایستگی و توانمندی مورد ...

 • مسائل جنسیتی در تأمین و حمایت اجتماعی 

  رحمانزاده, رؤیا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-08-23)
  طی چهل سال اخیر تأمین اجتماعی گسترش یافته تا حدی که چارچوب حمایت اجتماعی را دربر میگیرد . الگوی سنتی تأمین اجتماعی رفته رفته ارزش خود را از دست داده است . برنامه تأمین اجتماعی در کشورهایی که پایگاه واقعی زنان متحول شده ...

 • اشتغال زنان و هزینه های آن از دیدگاه بنگاه اقتصادی 

  هاشمی, علی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-08-23)
  نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران مشابه کشور های توسعه نیافته است. در حالی که از نظر میزان سواد و تحصیلات ، با کشور های پیشرفته قابل مقایسه است . هدف این مقاله بحث در مورد یکی از دلایل چنین تناقضی است. با توجه به سیاست های ...

 • مشارکت اجتماعی زنان (1 ) 

  طلب, ژاله شادی؛ کمالی, افسانه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-08-23)
  درجامعه شناسی نظریه واحدی که بتواند در توضیح وتبیین مشارکت اجتماعی زنان بویژه در کشورهای درحال توسعه بکار گزفته شود کمتر یافت می شود . بنابراین چارچوب مفهومی خاصی برای این پژوهش طراحی شد . این مقاله بخشی از یافته های پژوهشی ...

 • موفقیت تحصیلی دختران : مطالعه عوامل غیرشناختی 

  عابدینی, یاسمین (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-08-23)
  به منظور بررسی رابطه راه های مقابله تنیدگی با پیشرفت تحصیلی و جایگاه اجتماعی - اقتصادی نوجوانان دختربه عنوان متغیر مهم غیرشناختی ، تعداد 328 دانش آموز دختر پایه سوم راهنمایی با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای از مدارس ...

 • مدلی برای تبیین نرخ مشارکت اقتصادی زنان شهری 

  نوروزی, لادن (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-08-23)
  نتایج مدل ارائه شده در این تحقیق ، نشانگر آن است که مهمترین عامل مؤثر بر احتمال مشارکت زنان شهری در بازار کار ایران ، سطح تحصیلات آنان است. افزایش سهم زنان دارای آموزش عالی در سال های آتی، به تنهایی می تواند سالیانه نزدیک ...

 • نقش و تصویر زن در بازی های الکترونیکی 

  شاوردی, تهمینه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-08-23)
  بازی وسیله‌ای برای « اجتماعی شدن» یا آشناسازی افراد با هنجارهای رایج در یک جامعه است تا بتوانند این هنجارها را درک کنند و در رفتار خود به کار ببرند. بازی های الکترونیکی نقش قابل توجهی در پرکردن اوقات فراغت کودکان ونوجوانان ...

 • موقعیت زنان در مجلات تخصصی جامعه شناسی 

  اعزازی, شهلا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-08-23)
  جامعه شناسی به عنوان علم بررسی مناسبات انسانی به دلیل نادیده انگاشتن مسایل زنان همواره مورد نقد و ایراد است . مردانه بودن علوم اجتماعی و در حاشیه قرارگرفتن و یا نامریی بودن زنان در جامعه شناسی را در زمینه های متفاوتی از ...

 • زنان سرپرست خانوار: فرصتها و چالش ها 

  فروزان, ستاره؛ بیگلریان, اکبر (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-03-21)
  توسه یافتگی هدفی است که هر کشوری برای رسیدن به آن تلاش می کند . ارزش های اساسی توسعه پایدار را می بایست در ارتقای کیفیت زندگی یعنی توانمندسازی زنان و مردان جست و جو کرد. از مواردی که توسعه یافتگی را تحت تاثیر قرار می دهد، ...