مرور زن در توسعه و سیاست بر اساس تاریخ انتشار

در حال نمایش موارد 21 - 40 از 676

 • عدم تعادل در وضعیت ازدواج در ایران 

  مژدهی, افشین جعفری (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-03-21)
  تغییر ساختار سنی و جنسی جمعیت به عنوان یک عامل اولیه و مستقل – فارغ از تاثیرپذیری از عوامل گوناگون – منجر به بروز اختلال در وضعیت ازدواج در جامعه می شود. بر اساس تحولات جمعیتی دهه های اخیر در ایران به ویژه دردهه 65-1355 ...

 • پیامدهای جنسیتی تخریب سرمایه اجتماعی 

  قهفرخی, سعید مدتی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-03-21)
  تخریب سرمایه اجتماعی اگرچه همه جمعیت کشور را در برابر آثار سوء قرار می دهد، اما پیامدهای منفی آن به دلایلی زنان را بیش از مردان تهدید می کند. یکی از روش های سنجش وضعیت سرمایه اجتماعی بررسی روند مشکلات اجتماعی جامعه است. ...

 • بررسی میزان رواج همسر آزاری و عوامل موثر بر آن 

  آباد, حسن شمس اسفند؛ پور, سوزان امامی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-03-21)
  پیامدهای همسرآزاری در جوامع و تاثیرات سوء آن بر مادران و فرزندان در پژوهشهای متعددی نشان داده شده است. از مشخصات عمومی همسر آزاری، پنهان بودن آن از انظار است، را به طوری که اغلب زنان ایران آزار همسرانشان را تحمل می کنند. ...

 • پیامدهای توانمندسازی زنان در حرفه وکالت 

  اشتری, بهناز (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-03-21)
  در جوامع سنتی زنان، اساسا در حرفه وکالت حضور کمرنگی دارند. به گونه ای که تقریبا یک دهم وکلا را زنان تشکیل می دهند. در چند دهه گذشته محدودیت هایی که در زمینه ورود زنان به مناصب قضایی وضع گشته از حضور زنان در این حرفه کاسته ...

 • زنان سرپرست خانوار: فرصتها و چالش ها 

  فروزان, ستاره؛ بیگلریان, اکبر (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-03-21)
  توسه یافتگی هدفی است که هر کشوری برای رسیدن به آن تلاش می کند . ارزش های اساسی توسعه پایدار را می بایست در ارتقای کیفیت زندگی یعنی توانمندسازی زنان و مردان جست و جو کرد. از مواردی که توسعه یافتگی را تحت تاثیر قرار می دهد، ...

 • فعالیت فرهنگی زنان ایرانی: مطالعه کتاب و نشریه 

  زاده, احمد رجب (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-03-21)
  تاهل و اشتغال موقعیت هایی هستند که بر رفتار و روحیات زنان تاثیرات عمیق بر جای می گذارند و موجب تمایز آنها از سایر گروههای زنان می شوند. در این زمینه فعالیت فرهنگی از جمله عرصه هایی است که از موقعیت های زنان تاثیر می پذیرد ...

 • مشارکت زنان در رادیو و تلویزیون 

  راودراد, اعظم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-03-21)
  رسانه ها با نشر اطلعات افکار، ذهنیات و فرهنگ جامعه را شکل می دهند. انتخاب کنندگان و تدوین کنندگان پیام (مدیران رسانه ها و عوامل برنامه ساز)نقش بسیار مهمی در چگونگی شکل گیری این فرهنگ و تحولات آن دارند. در این مقاله حضور ...

 • مشارکت داوطلبانه زنان : تجربه موفق رابطین بهداشت 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-06-22)
  مشارکت زنان به معنی دخالت همه جانبه در فرایند تصمیم گیری و اجرا در همه امور جامعه از جمله شرط اساسی توفیق در برنامه های بهداشتی است . با توجه به اهمیت مشارکت زنان در حفظ سلامتی و بهداشت جامعه – طرح رابطین بهداشت علاوه بر ...

 • گروه های زنان در حرکت تواناسازی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-06-22)
  این مقاله به موضوع جنبش زنان بعنوان جنبشی اجتماعی پرداخته و دیدگاه های کلاسیک و مدرن جنبش اجتماعی را بیان کرده است همچنین این پرسش اصلی مطرح شده است که خواست تغییر و نارضایتی زنان ایران از وضع خویش پیرامون چه محدودیت هایی ...

 • توانایی های زنان در بخش کشاورزی – روستایی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-06-22)
  با توجه به ساختار نظام های بهره برداری کشاورزی و تسلط بهره برداری خانوادگی که عمده نیروی کار آن زنان و کودکان بدون مزد تشکیل می دهند – آمار رسمی و جامعی از میزان مشارکت زنان روستایی موجود نیست . این مقاله با هدف بررسی نقش ...

 • نگرشی جنسیتی به تامین اجتماعی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-06-22)
  پوشش و جامعیت تامین اجتماعی و کیفیت بهره مندی از مزایای آن یکی از شاخص های توسعه اجتماعی محسوب می شود. از دیدگاه این مقاله – تامین اجتماعی اساساً موضوعی زنانه است و زنان به لحاظ ویژگی های زیستی ( طول عمر بیشتر از مردان و ...

 • توانایی های زنان در اقتصاد تولیدی عشایر 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-06-22)
  این مقاله به بررسی توانایی های زنان عشایر و تاکید بر نقش در 72 زیست بوم عشایر استان همدان می پردازد و سعی دارد با ارائه ویژگی های اقتصادی اجتماعی زنان عشایر استان – جایگاه اقتصادی آنان را بررسی کند . اطلاعات پژوهش با روش ...

 • جنبش اجتماعی زنان ایران 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-06-22)
  در میان زنان ایران معاصر پویشی در جریان است که با توجه به عناصر مشترکی که در تعاریف جنبش های اجتماعی جدید وجود دارد می توان آن را یک جنبش نامید جنبشی که با چالش های زنان نسبت به نابرابری های قانونی حقوقی میان زنان و مردان ...

 • برآورد تقاضای اعتبارات زنان از سیستم بانکی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-06-22)
  رفتارهای زنان به ویژه رفتارهای اقتصادی زنان - با توجه به افزایش روزافزون سهم آنها در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی - نیاز به بررسی بیشتری دارد .مقاله حاضر - به حضور زنان در بازارهای مالی می پردازد و سعی شده است که بر اساس ...

 • اهمیت سرمایه گذاری در آموزش زنان 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-11-22)
  این مقاله نشان می دهد که سرمایه گذاری در آموزش زنان نه تنها شکاف جنسیتی را کاهش می دهد بلکه موجب ارتقای سطح بهره وردی – تولید بیشتر و درآمد بالاتر خواهد شد . چارچوب نظری پژوهش مبتنی بر نظریه سرمایه انسانی و تاکید بر سرمایه ...

 • نحوه وقت زنان روستایی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-11-22)
  زنان روستایی بخش قابل توجهی از وقت و انرژی خود را صرف فعالیت هایی می کنند که غالباً در محاسبات تولید و درآمد ملی نادیده گرفته می شود . انعکاس نادیده گرفته می شود . انعکاس نادیده انگاری در افزایش نا برابری و کاهش بهره مندی ...

 • تحول جامعه پذیری جنسیتی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-11-22)
  جامعه پذیری جنسیتی فرایند باز تولید نا برابرهای جنسیتی است . گذار جوامع از وضعیت سنتی به مدرن و ضرورت تغییر ساختارها و ارزش های کهن و باز تعریف هویت انسانی زنان و مردان – نیازمند بررسی های جامعه شناسان و صاحب نظران علوم ...

 • مشارکت اجتماعی زنان 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-11-22)
  متخصصان توسعه ( کنترل شهروندی ) را عالی ترین سطح و نوع مشارکت تشخیص دادن اند . در این گونه مشارکت – مردم در تصمیم گیری هایی که زندگی روزانه آنها را تحت تاثیر قرار می دهد دخالت می کنند . مسئله مهم در تحقیق چنین مشارکتی ...

 • نوگرایی زنان فعال در حوزه فرهنگی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-11-22)
  تحولات سریع تکنولوژیکی و فرهنگی دو سده اخیر کشورهای توسعه یافته و تاثیر آن در نوسازی سایر جوامع از جمله جامعه ایران توجه پژوهشگران بسیاری را به خود جلب کرده است . نظریه های نوسازی تاکید دارند که عواملی همچون میزان شهرنشینی ...

 • دسترسی زنان به اعتبارات نظام بانکی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-11-22)
  این مقاله با استفاده از نظریه توانمند سازی به موضوع دسترسی زنان به اعتبارات نظام بانکی می پردازد . این نظریه مبتنی بر پنج مرحله رفاه – آگاهی – دسترسی – مشارکت و کنترل است و به برابری جنسیتی در فرایند توسعه توجه دارد . این ...