نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمرندی, سید محمدfa_IR
dc.contributor.authorقاسمی طاری, زینبfa_IR
dc.date.accessioned1399-08-01T00:24:39Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-10-22T00:24:39Z
dc.date.available1399-08-01T00:24:39Zfa_IR
dc.date.available2020-10-22T00:24:39Z
dc.date.issued2011-03-21en_US
dc.date.issued1390-01-01fa_IR
dc.identifier.citationمرندی, سید محمد, قاسمی طاری, زینب. (1390). خوانش مقایسه ای ادبیات جنگ های صلیبی و ادبیات آمریکا پس از 11 سپتامبر در دو رمان آمریکایی « مرد در حال سقوط » و « تروریست ». فصلنامه مطالعات جهان, 1(1), 233-256.fa_IR
dc.identifier.issn2251-7073
dc.identifier.urihttps://jwsq.ut.ac.ir/article_24764.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/447136
dc.description.abstractپس ازحمله های یازده سپتامبر 2001 ، رما نها و آثار ادبی فراوانی با موضوع تأثیر این حمله ها بر افراد مختلف در داخل و خارج از ایالات متّحده به رشته تحریر درآمد. با وجود ادعای این رما نها ( مبنی بر پرداختن به تأثیر این حمله ها بر مردم آمریکا) ، نویسندگان برای توصیف مسلمانان و اعراب بیشتر از کلیشه های شر ق شناسی استفاده می کنند و به نظر می رسد، پس از یازده سپتامبر، گفتمان شر قش ناسی، کلیشه ها و قالب های گذشته را محکم تر از پیش کرده است. این مقاله بر آن است تا این گفتمان را در دو رمان "تروریست" (Terrorist) نوشته جان آپدایک و "مرد درحال سقوط" (Falling Man) نوشته دان دلیلو (Don DeLillo) را تحلیل کند؛ چراکه آپدایک و دلیلو از نویسندگان برجستة ادبیات آمریکا هستند و هردو رمان، از رمان های پرفروش نیویورک تایمز به شمار می روند. با اینکه ریشه های شر ق شناسی را باید در فرهنگ اروپا جستجو کرد، از نیمه قرن 20 و اوایل قرن 21 ، دیدگا ههای شر ق شناسانه را آمریکا شکل داده، ترویج می کند. در این مقاله سعی بر آن است تا چگونگی بازنمایی نویسندگان نامبرده از مسلمانان و ایدئولوژی آ نها مورد بحث قرار گیرد. نکته قابل توجه این است که اگرچه این رما نها در قرن بیست ویکم و با توجه به افزایش ارتباط و اطلاعات دربارة مسلمانان نوشته شده، نویسندگان مورد نظر از همان قالب ها و کلیشه هایی استفاده می کنند که از زمان قرون وسطی دربارة مسلمانان وجود داشته است.fa_IR
dc.format.extent321
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشکده مطالعات جهان و انجمن ایرانی مطالعات جهانfa_IR
dc.relation.ispartofفصلنامه مطالعات جهانfa_IR
dc.relation.ispartofWorld Studies Quarterlyen_US
dc.subjectآپدایکfa_IR
dc.subjectادبیات آمریکاfa_IR
dc.subjectادوارد سعیدfa_IR
dc.subjectبازنماییfa_IR
dc.subjectدلیلوfa_IR
dc.subjectشر ق شناسیfa_IR
dc.titleخوانش مقایسه ای ادبیات جنگ های صلیبی و ادبیات آمریکا پس از 11 سپتامبر در دو رمان آمریکایی « مرد در حال سقوط » و « تروریست »fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.contributor.departmentدانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی،دانشگاه تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری مطالعات امریکا، دانشگاه تهرانfa_IR
dc.citation.volume1
dc.citation.issue1
dc.citation.spage233
dc.citation.epage256


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد