دوره 2, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • امکان سنجی احداث ایستگاه بازیافت پسماند جامد صنعتی در شهرک صنعتی نصیرآباد 

  جامی, امید؛ جامی, امید؛ دربان آستانه, علیرضا؛ دربان آستانه, علیرضا؛ رضوانی, محمدرضا؛ رضوانی, محمدرضا (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2017-04-21)
  مدیریت پسماندهای صنعتی یکی از شیوه‌های بسیار مناسب برای ایجاد تعامل و پیوند بین صنعت و محیط زیست و کاهش اثرات سوء فعالیت‌های صنعتی در آن می‌باشد. چنین مدیریتی با استفاده از روش‌های مختلفی از جمله «پیشگیری از آلودگی» یا ...

 • رشد شهرگرایی و احساس تعلق محله‌ای 

  صفری, سحر؛ صفری, سحر؛ موسوی, سید یعقوب؛ موسوی, سید یعقوب (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2017-04-21)
  چکیده پژوهش حاضر تاثیر رشد شهرگرایی بر احساس تعلق محله‌ای را بررسی می‌کند و در این راستا مفهوم شهرگرایی با تاکید بر نظریه لوئیس ورث و نظریه های مکتب شیکاگو و مفهوم احساس تعلق محله‌ای با استفاده از نظریه های حس تعلق به ...

 • مطالعه تطبیقی تجربیات سیاستی کشورهای منتخب آسیایی در زمینه‌ی توزیع متوازن جمعیت شهری 

  مشفق, محمود؛ مشفق, محمود (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2017-04-21)
  این مقاله به مقایسه تجربیات کشورهای منتخب آسیایی در زمینه‌ی توزیع متوازن جمعیت می‌پردازد و تلاش خواهد کرد نشان دهد کدام پاردایم‌های برنامه‌ریزی فضایی ـ جمعیتی در توزیع بهینه‌تر جمعیت نتایج بهتر و مؤثرتری داده است. روش ...

 • امکان‌سنجی احداث ایستگاه بازیافت پسماند جامد صنعتی در شهرک صنعتی نصیرآباد 

  جامی, امید؛ دربان آستانه, علیرضا؛ رضوانی, محمدرضا (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2017-04-21)
  توجه به مدیریت مواد زائد جامد و از آن جمله زباله‌های صنعتی با توجه به ترکیبات مختلف مواد، جنبه‌های سازگاری و ناسازگاری در عملیات جمع‌آوری، دفع و از همه مهم‌تر مسئله بازیافت در چارچوب برنامه‌های محیط‌زیست هر منطقه دارای ...

 • تبیینی نهادگرایانه از عدم تعادل منطقه‌ای در ایران 

  عظیمی, میکائیل (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2017-04-21)
  پس از تجربه سیاست‌ها و استراتژی‌های مختلف توسعه در کشورهای مختلف، کشورها با پدیده‌ای مواجه شدند که ادامه تلاش‌ها را مشروط کرده بود. این پدیده که با تفاوت معنادار سطح توسعه مناطق داخلی یک کشور شناسایی می‌شود با عنوان ...

 • سرمایه اجتماعی زنان و توسعه شهری دراستان همدان 

  شالچی, سمیه؛ مومیوند, امین (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2017-04-21)
  حرکت در مسیر توسعه همه‌جانبه، الزامات، مقدمات و بسترهای خاص خود را می‌طلبد. سرمایه اجتماعی بی‌شک به‌عنوان عامل تسهیل‌کننده همکاری و مشارکت، دستیابی به شاخص‌های توسعه را تسریع می‌کند. مطالعات چند دهه اخیر نشان می‌دهد ...

 • نقش راهبردهای آمایشی حفاظت از باغات و فضاهای سبز جهت رسیدن به الگوی توسعه پایدار شهری مطالعه موردی: دره اسکو 

  محمودزاده, حسن (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2017-04-21)
  رشد کالبدی فضایی منطقه اسکو در چند دهه اخیر موجب مسائلی همچون تغییر کاربری زمین، گسترش نامتناسب شهر و مخاطرات زیست‌محیطی شده است. فشارهای سنگین سریع شهرنشینی بر سرزمین و منابع اطراف موجب کاهش پوشش گیاهی، کاهش فضاهای ...

 • رشد شهرگرایی و احساس تعلق محله‌ای 

  موسوی, سید یعقوب؛ صفری, سحر (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2017-04-21)
   تعلق به محله نمایانگر احساس ذهنی مثبت افراد نسبت به محله مسکونی در شهر است. ادامه پیوند محله‌ای نوعی تعهد برای ساکنان نسبت به محیط سکونت و تمایل آن‌ها به حفظ رابطه با آن در طول زمان و در مراحل مختلف زندگی را موجب ...

 • مطالعه تطبیقی تجربیات سیاستی کشورهای منتخب آسیایی در زمینه توزیع متوازن جمعیت شهری 

  مشفق, محمود؛ حسینی, قربان (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2017-04-21)
  این مقاله به مقایسه تجربیات کشورهای منتخب آسیایی در زمینه توزیع متوازن جمعیت می‌پردازد و تلاش خواهد کرد نشان دهد که کدام یک از پارادایم‌های برنامه‌ریزی فضایی ـ جمعیتی در توزیع بهینه‌تر جمعیت نتایج بهتر و مؤثرتری داده ...