پژوهش های نوین دینی

ارسال های اخیر

 • دوگانه تصدیق پیشینه یا روایت‌گری تازه در فهم قصه‌های قرآن 

  نجفی, روح الله (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریزUniversity of Tabriz, 2023-11-22)
  در مقام فهم قصه‌های قرآن، گاه نظرگاهی تفسیری، از یک سو، با پیشینه تاریخی قصه در منابع اهل کتاب تأیید می‌شود اما از دیگر سو، پاره ای از ظواهر قرآنی، آن را تضعیف می کنند. در این حالت، فهمنده قرآن می‌تواند به مسیری دوم رود؛ ...

 • بازتولید گفتمان سنتی - عاطفی ادراک زنان زائر کربلا از امام حسین (ع) و عاشورا 

  کیانی, مژده (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریزUniversity of Tabriz, 2023-11-22)
  در ایران، عشق به امام حسین با ابعاد عاطفی و احساسی خاصی گره خورده است. مهم‌ترین هدف این مقاله، مطالعه تفسیر درک معنایی زائران زن کربلا از امام حسین(ع) و واقعه عاشورا است. مشارکت کنندگان این پژوهش، زنان زائر استان اصفهان ...

 • بررسی تطبیقی رئیس اول، رؤسای مماثل و رئیس سنت مدینه فاضله فارابی با اندیشه کلامی و سیاسی شیعه جعفری 

  کریم زاده قراملکی, قربانعلی؛ حسینی اسکندریان, عبدلله (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریزUniversity of Tabriz, 2023-11-22)
  در طول تاریخ، پیوسته، اندیشمندان دینی سعی کرده‌اند مدینه فاضله را به عنوان جامعه آرمانی به تصویر بکشند. فارابی به‌عنوان یکی از سرشناس‌ترین فیلسوفان اسلام نیز، مدلی از یک آرمان‌شهر در فلسفه خویش ارائه داده‌است. هدف اصلی ...

 • تحلیل مبانی هستی‌شناختی سلامت معنوی در قرآن کریم 

  علوی, سید محمد کاظم؛ دهقانی, فرزاد؛ دستجانی فراهانی, رضوانه (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریزUniversity of Tabriz, 2023-11-22)
  هر حوزه‌ای از علم سلامت مانند سلامت معنوی که در پی ورود به واقعیت تجربی به هدف ایجاد تغییر است، در جهان‌بینی حاکم بر آن ریشه دارد و نمی‌تواند بدون توجه به مبانی پارادایمی خود، طراحی و اجرا شود. مرز فارق نظریۀ سلامت معنوی ...

 • تربیت اسلامی؛ کارآمد سنجی اجبار در نهادینه سازی اخلاق اجتماعی 

  عطارزاده, مجتبی (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریزUniversity of Tabriz, 2023-11-22)
  اهتمام به ترویج اخلاق اجتماعی به منظور ایجاد پیوند بین افراد جامعه و هدایت رفتارها و کنش‌های آنان در عرصه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی از جمله پیش نیازهای زیست سالم جمعی است. اجبار آحاد جامعه به مراعات اخلاق اجتماعی توسط ...

 • کاربرد مفاهیم اسماء الهی (جبار) در ساختار انعطاف پذیری معماری 

  حصاری, پدرام (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریزUniversity of Tabriz, 2023-11-22)
  معماری اسلامی به عنوان شاخصه اصیل طراحی بایستی با مراتب حضور انسان در فضا همراه باشد. این پژوهش با روشی از هرحیث تحلیلی و کاربردی با بررسی آیات و احادیث و اسناد و منابع در دسترس، با دنبال نمودن اسماء الهی به عنوان اوصاف ...

 • تبیین اظهارنظر دوگانه ی ابن سینا در مورد رابطه ی حکمت عملی با شریعت و مقایسه ی آن با دیدگاه شهید مطهری 

  صمدیه, مریم؛ صفرزاده ملکی, علی (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریزUniversity of Tabriz, 2023-08-23)
  پژوهش حاضر می‌کوشد با روش توصیفی-تحلیلی، متون ابن‌سینا و شهیدمطهری را در مورد رابطه‌ی حکمت عملی و شریعت مورد بررسی تطبیقی قرار دهد. بطورکلی آراء دو متفکر در دو حوزه مبدأ و منشأ حکمت عملی و تایید احکام حکمت عملی و شریعت ...

 • کارآمدی مبانی دینی در بنیان‌گذاری حق انتخاب نوع شغل در نظام حقوق اساسی ایران 

  سلیمان کلوانق, امین؛ کشتگر, امیر؛ کعبی نسب, عباس (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریزUniversity of Tabriz, 2023-08-23)
  یکی از حقوق بنیادین بشری که در اصول 3، 12، 22، 28 و 48 قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است، «حق انتخاب نوع شغل» می‌باشد. از آنجائیکه فقهای معاصر در تدوین اصول قانون اساسی نقش برجسته‌ای داشته‌اند و این قانون در مقام ...

 • کارآمدی خوانش‌های قرآنیِ متناظر با مسائل روزآمد با کاربست نظریه نقشه و مدل 

  دهقانی, فرزاد (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریزUniversity of Tabriz, 2023-08-23)
  با گذر زمان و ظهور مسائل جدید و برداشت از متن متناظر با مسائل، سبب ظهور شبهات، تأویل و تبیین‌های گوناگون می‌شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و سطح تحلیل، تحلیل محتوا متناسب با گفتمان و سبک قرآن، به دنبال معرفی مدل و ...

 • «سه مرتبه برهان صدیقین» بر مبنای سه سیر فلسفی 

  بابایی, علی (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریزUniversity of Tabriz, 2023-08-23)
  در همه برهانهای غیرِ وجودی درجه‌ای از تکثرگرایی که ویژگیِ ذاتیِ نگاهِ ماهوی است وجود دارد؛ یکی از وجوهِ بازتابِ این کثرت‌گرایی در برهانهای «جسم، حرکت، حدوث، شناختِ نفس نظر بر مجموع عالم و...» این است که در همه‌ی آن‌ها «سالک ...

 • واکاوی اخلاق عرفانی و استنتاج تفاوت‌های آن با دیگر رویکردهای اخلاقی و عرفانی در جهت تاثیرات کاربردی در سلوک معنوی 

  امامی, سعید (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریزUniversity of Tabriz, 2023-08-23)
  علم اخلاق عرفانی، رویکردی نوین در علم اخلاق بوده و مبتنی بر سیر و سلوک و کشف و شهود است و به مقیاس گسترده‌ای از کتاب و سنت بهره جسته است. این رویکرد به فضایل و رذایل با نگاه عرفانی می‌پردازد بخلاف علم عرفان عملی، که آنچه ...

 • بررسی تطبیقی الهیات معنوی-کارتوزیِ سَنت برونو و امام محمد غزالی 

  احمدی زاده, حسن (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریزUniversity of Tabriz, 2023-08-23)
  سنت برونوی کارتوزی اهل کلن، قرابت زیادی میان تجارب معنوی او، با غزالی، که هر دو تقریباً در یک زمان می‌زیستند، وجود دارد. کارتوزی‌ها فرقه‌ای عرفانی‌مسلک بودند که تأثیر بسزایی بر مسیحیت داشته‌اند. قرابت‌هایی میان تجارب معنوی ...

 • شناسایی و سنجش اهمیت دلایل حرمت ربا درنظام اقتصادی اسلام از منظر اندیشمندان اقتصادی معاصر 

  زنگنه, محسن؛ غفاری فرد, محمد؛ دولت یار, سلمان (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریزUniversity of Tabriz, 2023-05-22)
  حرمت ربا در قرآن و روایات به‌صراحت نکوهیده شده و ازجمله ضروریات دین مبین اسلام به شمار می‌رود. در تحقیق حاضر ابتدا، بارزترین و مؤثرترین مشخصه‌های حکمت و فلسفه حرمت ربا با ارائه دلایل عقلی و نقلی، با استفاده از روش دلفی در ...

 • بررسی رابطه انس با قرآن و بهزیستی معنوی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز) 

  مهدوی, محمد؛ احمدپور, زینب؛ نگهبان قراملکی, فاطمه (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریزUniversity of Tabriz, 2023-05-22)
  بهزیستی معنوی از منظر قرآن، در واقع ارتباط بنده با خداست و در سایه این ارتباط معنوی انسان به آرامش حقیقی دست پیدا می‌کند و از ناملایمات و دل نگرانی ها رها می شود. از این رو پژوهش با هدف بررسی رابطه انس با قرآن و بهزیستی ...

 • آموزه های اقتصادی مبتنی بر آیات قرآن در حوزه توزیع 

  شاه ملکی, میثم؛ ملکی, حسن؛ قادری, مصطفی؛ مصباحی مقدم, غلامرضا (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریزUniversity of Tabriz, 2023-05-22)
  از مسائل جدید در تعلیم و تربیت کشورهای پیشرفته وارد کردن برنامه‌هایی برای آموزش مسائل اقتصادی در سیستم تعلیم و تربیت آن کشور،در کنار آموزش مهارت‌های اولیه و ضروری است که این مساله ناشی از اهمیت و ضرورت روزافزون این موضوع ...

 • «آینده پژوهی»؛ فصل مشترک مطالعۀ تطبیقی «طراحی پژوهی» با «دین پژوهی» 

  فارغ, سید علی؛ حاجیان فروشانی, یاسمن (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریزUniversity of Tabriz, 2023-05-22)
  دغدغۀ اصلی مقوله دیزاین در طراحی پژوهی، عبارت است از فرآیند ایجاد یک ایده در غالب راهبرد و راهکار برای مواجهه با یک مسئله خاص و اقدام عملی برای حل آن به‌گونه‌ای که توجه به «زمینه» ی مسئله، بخش جدایی‌ناپذیر فرآیند مذکور ...

 • مبانی انسان‌شناختی نظام اقتصادی اسلام بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی(ره) 

  هاشمیان, فاطمه السادات؛ خسروپناه, عبدالحسین (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریزUniversity of Tabriz, 2023-05-22)
  هویت و عقلانیت و مبانی تعریف شده برای انسان، بنیان تشکیل نظام اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترینارکان زندگی اجتماعی است. پژوهش حاضر با استفاده از روش حکمی-اجتهادی، به دنبال تبیین علّی روابط میانمبانی انسان‌شناختی و اصول ...

 • واکاوی تجربه زیسته دانشجویان دانشگاه باهنر کرمان از عوامل، زمینه‌ها و پیامدهای دین-گریزی و راهکارهای برون‌رفت از آن 

  افتخاری, عفت؛ افتخاری, حجت؛ افتخاری, جابر (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریزUniversity of Tabriz, 2023-05-22)
  دین‌گریزی پدیده‌ای نسبتاً نوظهور در جامعه دین‌گرای ایران اسلامی است که جوانان و دانشجویان کشور را تهدید می‌نماید. از‌این‌رو پژوهش حاضر به‌منظور بررسی عوامل، زمینه‌ها و پیامدها دین‌گریزی و راهکارهای برون‌رفت دانشجویان از ...

 • تاثیر دین و ارزش‌های دینی در سیاست‌گذاری عمومی 

  ندائی, علی اکبر (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریزUniversity of Tabriz, 2022-12-22)
  بنیان سیاست گذاری عمومی در غرب بر اساس سنت لیبرالیسم است و به دین به دلیل وجود دولت های سکولار و غیر دینی اهمیت داده نمی شود و دین در سیاست گذاری غائب است؛ اما با ورود این رشته به کشورهایی که دولت ها و جوامعی دینی دارند، ...

 • بررسی تحلیلی موانع و آفات دین پژوهی مستشرقان بر اساس آموزه‌های قرآن و روایات 

  کمیجانی, داود؛ عزیزی, ربابه (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریزUniversity of Tabriz, 2022-12-22)
  دین‌پژوهی، اگر چه دانشی کهن ولی مطالعه‌ای رو به گسترش است که هر ساله نتایج، پیامد و یافته‌های نوینی را پیش‌رو می‌نهد و ژرفای عمیق‌تری را تجربه می‌کند، به گونه‌ای که این دست‌آوردها و نتایج، تفاوت‌های زیاد و ثانیاً نتایج آن ...

View more