دوره 10, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • مدل‌سازی پیشایندهای ارتقای گشودگی کارکنان برای پذیرش تغییر 

  بارانی, صمد؛ احمدی, منیژه؛ فلاح, محمد؛ افشاری, حمیدرضا (دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت, 2020-10-22)
  زمینه و هدف: آمادگی و پذیرش کارکنان برای اجرای طرح‌های تحول سازمانی پیش‌نیازی اساسی به شمار می‌رود. در این پژوهش تأثیر رهبری تحول‌گرا و ارتباطات سازمانی شفاف بر گشودگی کارکنان برای پذیرش تغییر با نقش میانجی اعتماد سازمانی ...

 • تأثیر رهبری زهرآگین بر ترومای سازمانی از راه ترویج رفتارهای ریاکارانه و ماکیاولی‌گرانه 

  دهقانی سلطانی, مهدی؛ مصباحی, مریم؛ میرزاصادقی, نعیمه (دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت, 2020-10-22)
  زمینه و هدف: فشار و شوک روانی شدید ناشی از رخ دادن رویدادهای ناگوار پیش‌بینی نشده می‌توانند پیامدهای مخرب بسیاری بر فرد و سازمان بر جای بگذارند. سبک رهبری یکی از عواملی است که می‌تواند در بروز این حالت ...

 • منابع انسانی استراتژیک و تغییر استراتژیک در سازمان: تحلیل نقش میانجی دوسوتوانی رفتاری 

  مقدم, علیرضا؛ ویشلقی, مهدیه؛ جعفری, میثم (دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت, 2020-10-22)
  زمینه و هدف: در محیط رقابتی و پویای امروزین فراهم ساختن شرایط و آمادگی‌های مورد نیاز برای پیشبرد تغییرات استراتژیک برای حفظ بقا و بهروه‌وری پایدار سازمان ضروری است. در این میان، این پژوهش به مطالعۀ نقش ...

 • تحلیل راهبرد برون‌سپاری جذب و آموزش منابع انسانی و تأثیر آن بر توانمندسازی کارکنان در وزارت ورزش و جوانان ج.ا.ا. 

  باقری, عباس؛ صابونچی, رضا؛ فروغی پور, حمید (دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت, 2020-10-22)
  زمینه و هدف: برون‌سپاری خدمات نوعی استراتژی رو به گسترش است که می‌تواند به افزایش بهره‌وری و مزیت رقابتی سازمان یاری رساند. پژوهش حاضر با هدف شناخت الزامات و دستاوردهای راهبرد برون‌سپاری جذب و آموزش و تأثیر ...

 • طراحی الگوی تلفیقی مدیریت استعداد به روش تحلیل مضمون 

  رجبی پور میبدی, علیرضا؛ محمدی, معصومه (دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت, 2020-10-22)
  زمینه و هدف: در دنیای رقابتی پیش روی سازمان‌های امروزین «جنگ بر سر استعدادها» موجب شده جذب، بهره‌برداری و توسعۀ کارکنان کلیدی به اولویتی مهم برای سازمان‌های پیشرو تبدیل شده است و انجام مؤثر آن به الگویی ...

 • الگوی ماهیت‌شناختی تعالی فردی معلم 

  قویدل باجگیران, میثم؛ چرابین, مسلم؛ فریبرزی, الهام؛ اکبری, احمد (دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت, 2020-10-22)
  زمینۀ و هدف: منابع انسانی مهم‌ترین رکن تشکیل‌دهندۀ هر سازمانی از جمله آموزش و پرورش است و سرآمدسازی آن از نقشی تعیین‌کننده و تسهیل‌گر در تعالی سازمان برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف شناخت ماهیت تعالی فردی ...

 • الگوی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری تجربۀ دیجیتال کارکنان 

  قیدر, یاسمن؛ شامی زنجانی, مهدی (دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت, 2020-10-22)
  زمینه و هدف: رویارویی و تعامل کارکنان با سازمان، تجربه و درک همه‌جانبه‌ای را از حضور و عضویتشان در سازمان برای آنها ایجاد می‌کند که بر رفتار، نگرش و عملکرد آنها تأثیرگذار است. پیدایش تحول دیجیتال در دنیای ...

 • طراحی الگوی انحصارگرایی تخصصی کارکنان با روش داده‌ بنیاد 

  سپهوند, رضا؛ تقی پور, صابر (دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت, 2020-10-22)
  زمینه و هدف: امروزه تسهیم دانش و تجربه‌ اقدامی ارزشمند برای بهبود عملکرد سازمانی به شمار می‌رود. اما گاهی کارکنان بنا به دلایلی از به اشتراک‌گذاری آن خودداری می‌کنند. از این رو، شناخت جوانب این الگوی رفتاری ...