نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorعلیپور, محمدصادقfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-22T19:26:43Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-10-13T19:26:43Z
dc.date.available1399-07-22T19:26:43Zfa_IR
dc.date.available2020-10-13T19:26:43Z
dc.date.issued2020-02-20en_US
dc.date.issued1398-12-01fa_IR
dc.date.submitted2019-11-20en_US
dc.date.submitted1398-08-29fa_IR
dc.identifier.citationعلیپور, محمدصادق. (1398). تأثیر ابرروندهای منتخب بر تولید معدنی مس و آهن در جهت ارائه راهبردهای اقتصادی- معدنی. فصلنامه اقتصاد دفاع, 4(14), 141-166.fa_IR
dc.identifier.issn2538-2454
dc.identifier.urihttps://eghtesad.sndu.ac.ir/article_1073.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/437370
dc.description.abstractابرروندها را می‌توان تغییرات بنیادین عمده‌ در سطح جوامع، فناوری‌ها، عرصه‌ی اقتصاد و‌ شرایط سیاسی تعریف کرد که از سه ویژگی اصلی شامل توسعه آهسته و پایدار، تأثیر بر گستره­های گوناگون حیات انسان و جهان‌شمولی پیروی می‌کنند. در این پژوهش، تأثیر ابرروندهای جهانی بر روی تولید مواد معدنی در ایران و جهان بر اساس یک الگوی VAR ساختاری شامل ابرروند رشد شهرنشینی، ابرروند رشد تکنولوژی، ابرروند تغییرات محیط زیستی، نرخ تولید معدنی مس و آهن بررسی شده و در نهایت با استفاده از نتایج، راهبردهای اقتصادی- معدنی جهت هم­ روندسازی بهره‌وری معدن در کشور با ابرروندهای جهانی تأثیرگذار بر این بخش ارائه شده است. بر اساس نتایج، تولید مس در جهان بیشترین تأثیر را از ابرروند رشد تکنولوژی می­پذیرد. همچنین توسعه شهرنشینی نیز به دلیل مصرف مس در زیرساخت‌های شهری، در بلندمدت بر تولید این ماده معدنی تأثیر مثبت می­گذارد. لیکن تأثیر ابرروندهای تکنولوژی و شهرنشینی بر تولید مس در ایران تنها در کوتاه‌مدت پابرجاست. همچنین در تولید معدنی سنگ آهن، ابرروند توسعه شهرنشینی به‌عنوان مهمترین متغیر در جهان مطرح شده است اما تولید آهن در ایران در ارتباط با ابرروند توسعه شهرنشینی تبعیت نکرده و در عین حال معکوس عمل کرده است.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردیfa_IR
dc.relation.ispartofفصلنامه اقتصاد دفاعfa_IR
dc.subjectابرروندfa_IR
dc.subjectمواد معدنیfa_IR
dc.subjectاقتصاد معدنیfa_IR
dc.subjectراهبردfa_IR
dc.titleتأثیر ابرروندهای منتخب بر تولید معدنی مس و آهن در جهت ارائه راهبردهای اقتصادی- معدنیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentریاست پژوهشکده آمارfa_IR
dc.citation.volume4
dc.citation.issue14
dc.citation.spage141
dc.citation.epage166


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد