نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorعلی اکبری, اسماعیلfa_IR
dc.contributor.authorموسی کاظمی, سیدمهدیfa_IR
dc.contributor.authorکشاورز, مهنازfa_IR
dc.contributor.authorجلالوندی, مجیدfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-22T18:53:13Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-10-13T18:53:14Z
dc.date.available1399-07-22T18:53:13Zfa_IR
dc.date.available2020-10-13T18:53:14Z
dc.date.issued2020-09-22en_US
dc.date.issued1399-07-01fa_IR
dc.date.submitted2019-11-29en_US
dc.date.submitted1398-09-08fa_IR
dc.identifier.citationعلی اکبری, اسماعیل, موسی کاظمی, سیدمهدی, کشاورز, مهناز, جلالوندی, مجید. (1399). بازشناسی محرک‌های توسعۀ مجدد محله‌های شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 12 تهران). پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری, 8(3), 489-510. doi: 10.22059/jurbangeo.2020.293129.1197fa_IR
dc.identifier.issn2383-1456
dc.identifier.issn2423-7779
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/jurbangeo.2020.293129.1197
dc.identifier.urihttps://jurbangeo.ut.ac.ir/article_78148.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/435851
dc.description.abstractاین مقاله پروژه‌ها و پردازه‌های محرک توسعه در محله‌های منطقة ۱۲ تهران را بازشناسی کرده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و جامعة آماری آن ۵۰ نفر خبرگان علمی و اجرایی است که تمام جامعه به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. داده‌ها به روش اسنادی تهیه شده و با استفاده از روش‌های سوات، ضرایب رگرسیون و تحلیل واریانس پردازش شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد محله‌ها عموماً دارای کمبود خدماتی و مسائل کالبدی، اقتصادی و زیست‌محیطی هستند. نتایج تحلیل سوات نیز حاکی از افزایش میانگین نقاط ضعف و کمبود فرصت‌هاست. اولویت نخست اقدامات زمینه‌ساز برای ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری و مشارکت توسعه‌دهنده‌هاست (جریان‌سازی) که احیای بناهای مخروبه، بدنه‌سازی بافت، مناسب‌سازی معابر و ایجاد فضای سبز از پروژه‌های شاخص آن به‌شمار می‌رود. توانمندسازی جامعة محلی (نهادسازی) دیگر محرک اولویت‌دار توسعه است که باید به‌کمک پروژه‌های اشتغال‌زا، کارآفرین و بازآفرین اقتصادی انجام شود. در چارچوب محرک‌های توسعه، باید فرایند بازیافت زمین، توسعة مجدد و تغییر کاربری را برای تأمین فضاهای فعالیتی و هم‌زمان توزیع موزون خدمات و فرصت‌ها به‌کار گرفت؛ از این‌رو محله‌های ارگ، بازار و پامنار، کوثر، قیام، امام‌زاده یحیی و تختی در اولویت این اقدام قرار دارند.fa_IR
dc.format.extent1400
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherموسسه جغرافیاfa_IR
dc.publisherInstitute of Geography, Faculty of Geography, University of Tehranen_US
dc.relation.ispartofپژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهریfa_IR
dc.relation.ispartofGeographical Urban Planning Research (GUPR)en_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/jurbangeo.2020.293129.1197
dc.subjectتوسعة مجددfa_IR
dc.subjectمحرک توسعهfa_IR
dc.subjectمحلة شهریfa_IR
dc.subjectمنطقة ۱۲ تهرانfa_IR
dc.titleبازشناسی محرک‌های توسعۀ مجدد محله‌های شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 12 تهران)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeپژوهشی - کاربردیfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایرانfa_IR
dc.citation.volume8
dc.citation.issue3
dc.citation.spage489
dc.citation.epage510


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد