مرور دوره 8, شماره 3 بر اساس عنوان

در حال نمایش موارد 1 - 11 از 11

 • ارزیابی دسترسی به پارک‌های شهری به‌کمک شاخص‌های مکانی برای رسیدن به آرمان‌های شهر عدالت‌محور (مطالعۀ موردی: منطقۀ 11 شهر تهران) 

  محمودی, سمیه؛ جلوخانی نیارکی, محمدرضا؛ ارگانی, میثم (موسسه جغرافیاInstitute of Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, 2020-09-22)
  امروزه نقش و اهمیت فضاهای سبز و پارک‌های شهری در محیط‌زیست و کیفیت زندگی شهروندان، بر کسی پوشیده نیست. پارک‌های شهری از امکانات مهم رفاهی هستند که شرایط مناسبی را برای گذران اوقات فراغت شهروندان فراهم می‌آورند و نقش مهمی ...

 • ارزیابی و پیش‌بینی تغییرات کاربری زمین شهری در شهر لاهیجان 

  محمدپور, صابر؛ ابی زاده, سامان؛ علیزاده, فرنگیس (موسسه جغرافیاInstitute of Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, 2020-09-22)
  در سال‌های اخیر، تغییرات کاربری زمین در شهرهای مختلف ایران، موجب به‌وجودآمدن مشکلاتی مانند افزایش دمای سطح زمین، آلودگی محیط‌زیست، کاهش اراضی کشاورزی و غیره شده است. افزایش روزافزون جمعیت شهرنشین در شهر لاهیجان در چند دهة ...

 • بازشناسی محرک‌های توسعۀ مجدد محله‌های شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 12 تهران) 

  علی اکبری, اسماعیل؛ موسی کاظمی, سیدمهدی؛ کشاورز, مهناز؛ جلالوندی, مجید (موسسه جغرافیاInstitute of Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, 2020-09-22)
  این مقاله پروژه‌ها و پردازه‌های محرک توسعه در محله‌های منطقة ۱۲ تهران را بازشناسی کرده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و جامعة آماری آن ۵۰ نفر خبرگان علمی و اجرایی است که تمام جامعه به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. داده‌ها ...

 • بررسی تأثیر عوامل کالبدی بوستان پلیس بر احساس امنیت شهروندان (مطالعۀ موردی: بوستان پلیس تهرانپارس) 

  جلالیان, سید اسحاق (موسسه جغرافیاInstitute of Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, 2020-09-22)
  امنیت یکی از نیازهای اساسی انسان است. در این میان، احساس امنیت در فضاهای عمومی سبب سرزندگی و پویایی فضا می‌شود و حضور فعال شهروندان را به‌دنبال دارد؛ بنابراین شناسایی شاخص‌ها و عوامل کلیدی فضاهای سبز شهری و تأثیر آن بر ...

 • تبیین نقش پیکربندی فضا بر نحوۀ ادراک امنیت محیطی در بافت تاریخی شهر یزد 

  رحیمی, حجت اله؛ کریمخانی, اکرم؛ حاتمی, انیسه (موسسه جغرافیاInstitute of Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, 2020-09-22)
  نظریه و روش چیدمان فضا یکی از نظریه‌های مرتبط با رویکرد موضعی است که در فرایند توسعة رویکردهای رفتاری و موضعی به مسائل شهری، به‌منظور تحلیل مناسبات میان پیکربندی فضا و شیوه‌های ادراک این پیکربندی‌ها از سوی مردم ارائه شده ...

 • تحلیل عوامل مؤثر در کیفیت منظر پیاده‌راه‌های شهری از دیدگاه شهروندان (مطالعۀ موردی: پیاده‌راه بوعلی شهر همدان) 

  معتقد, محمد؛ سجاد زاده, حسن (موسسه جغرافیاInstitute of Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, 2020-09-22)
  زمانی ادراک و خوانش فضاهای شهری می‌تواند ارتقا یابد که مسائل شهری براساس دیدگاه‌ها و مشارکت کاربران بنا گذاشته شود. از آنجا که دیدگاه‌های مختلفی برای ارتقای سیما و منظر پیاده‌راه‌های شهری وجود دارد، سنجش و ارزیابی کیفیت ...

 • تحلیل کیفیت‌های بنیادی محیطی مؤثر بر هنجارهای ادراکی مکان عمومی 

  سعیدی, مهدی؛ بهزادفر, مصطفی؛ خیرالدین, رضا (موسسه جغرافیاInstitute of Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, 2020-09-22)
  تنوع ویژگی‌های محیطی و فردی زمینه‌های متفاوتی را برای بعد ادراکی مکان فراهم می‌کند. ماهیت چندبعدی کیفیت‌های بنیادی محیطی به‌گونه‌ای است که روابط متقابل میان آن‌ها را در ارتباط با مطلوبیت نمایانگر ادراکی مکان، پیچیده نشان ...

 • تحلیلی بر سرزندگی شبانۀ شهری در شهر رشت 

  داوودی, انیس؛ آقائی زاده, اسماعیل؛ جعفری مهرآبادی, مریم (موسسه جغرافیاInstitute of Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, 2020-09-22)
  استفادۀ بیش‌از‌حد برنامه‌ریزان از فضاهای شهری تنها برای تأمین نیازهایی مانند مسکن و نیازهای اولیه، شهرها را به فضایی سرد و بی‌روح تبدیل کرده است. فضای شهری در این مفهوم سرزندگی لازم را ندارد و ساکنان شهرها را به افرادی ...

 • شناسایی اراضی شهری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای سنتینل 1 و 2 بر پایۀ سامانۀ گوگل‌ارث انجین (GEE) 

  محمدنژاد آروق, وحید (موسسه جغرافیاInstitute of Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, 2020-09-22)
  استفاده از روش‌های مناسب و تصاویر ماهواره‌ای به‌روز در مطالعات مختلف، به‌ویژه مطالعات شهری می‌تواند در تولید نقشه‌های شهری تأثیر بسیاری داشته باشد. یکی از این داده‌های مهم، نقشة مربوط به حدود اراضی شهری است که با استفاده ...

 • صفحات آغازین 

  پدیدآور نامشخص (موسسه جغرافیاInstitute of Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, 2020-09-22)

 • واکاوی کیفیت اثرگذاری مؤلفه‌های هنر شهری بر ارتقای مردم‌گرایی پارک ساحلی اردبیل 

  غفاری گیلانده, عطا؛ واعظی, هما؛ دده‌زاده, پروین (موسسه جغرافیاInstitute of Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, 2020-09-22)
  پارک ساحلی اردبیل به‌عنوان یکی از فضاهای عمومی شهر اردبیل قابلیت مناسبی برای ارزیابی هنر شهری دارد. هدف اصلی پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر، واکاوی کیفیت اثرگذاری مؤلفه‌های هنر شهری بر ارتقای مردم‌گرایی پارک ساحلی اردبیل است. ...