آمار

کل بازدید‌ها

مشاهده‌ها
نشریات ...1529

کل بازدید‌ها در هر ماه

May 2021June 2021July 2021August 2021September 2021October 2021November 2021
نشریات ...12592100197140110132

بیشترین مشاهده بر اساس کشور

مشاهده‌ها
China7
Iran3
Russia1
United States1

بیشترین مشاهده بر اساس شهر

مشاهده‌ها
Hangzhou2
Shanghai2
Philadelphia1
St Petersburg1