مرور نشریات فرانسوی بر اساس عنوان

در حال نمایش موارد 1 - 20 از 756

 • A la recherche du temps perdu, l’histoire d’une vocation 

  GHAVIMI, Mahvash (Association Iranienne de Langue et Littérature Françaisesانجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه, 2005-03-01)
  A la recherche du temps perdu est l'histoire d'une vocation qui se heurte à divers obstacles internes et externes. Certaines tentations - celles de la vie mondaine, de l'amour et de l'amitié - l'empêchent de se ...

 • Abstract 

  پدیدآور نامشخص (Association Iranienne de Langue et Littérature Françaisesانجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه, 2020-09-01)

 • Abstract 

  پدیدآور نامشخص (Association Iranienne de Langue et Littérature Françaisesانجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه, 2018-03-01)

 • Abstract 

  پدیدآور نامشخص (Association Iranienne de Langue et Littérature Françaisesانجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه, 2018-09-01)

 • Abstract 

  پدیدآور نامشخص (Association Iranienne de Langue et Littérature Françaisesانجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه, 2019-03-01)

 • Abstract 

  پدیدآور نامشخص (Association Iranienne de Langue et Littérature Françaisesانجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه, 2019-09-01)

 • Abstract 

  پدیدآور نامشخص (Association Iranienne de Langue et Littérature Françaisesانجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه, 2020-03-01)

 • Acquisition de l’intonation du français par des étudiants persanophones 

  BANIAHMAD, Sédigheh (Association Iranienne de Langue et Littérature Françaisesانجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه, 2011-09-01)
  De l'oral à l'écrit, il y a un monde. La différence est si grande que lors de leur première visite dans un pays francophone, de nombreux étudiants qui ont suivi pendant plusieurs années un enseignement ...

 • Adèle Hommaire de Hell et Carla Serena en Perse Qajare : Des récits de Voyage « Genrés »? 

  CARNOY-TORABI, Dominique Michèle (Université de Tabrizدانشگاه تبریز, 2021-07-01)
  Au 19e siècle, le nombre de femmes occidentales qui s'aventurent sur les routes du monde ne cesse d'augmenter : l'amélioration des moyens de transport favorise le goût des voyages et les femmes qui entreprennent de longs ...

 • Aérien chez Jean Echenoz et Patrick Deville 

  DARABI AMIN, Mina؛ FARBOD, Maryam (Université de Tabrizدانشگاه تبریز, 2020-09-01)
  Réputés surtout pour avoir un style dépouillé et une écriture fragmentaire, Jean Echenoz et Patrick Deville ont encore en commun un univers fictionnel, caractérisé par le dynamisme, le mouvement et le déplacement géographique, ...

 • Aline - Ali: une étude titrologique 

  Carnoy-Torabi, Dominique؛ Hosseinian, Tayebeh (University of Isfahanدانشگاه اصفهان, 2019-01-01)
  Le grand nombre de romans du 19e siècle dont le titre est un nom propre a été interprété par certains critiques (Edelman, Wilwerth et Martens) comme une quête identitaire. Aline-Ali écrit par André Léo ...

 • Amour de l’autre et amour divin chez Rûmî, Humanist e et Poète Mystique 

  BARTOLO, Micheline (University of Isfahanدانشگاه اصفهان, 2009-12-01)
  Passion for Others and Divine Love from Rumi's Perspective   Micheline Bartolo   Ph.D in Mediteranian and Oriental Studies   University of Strasbourg   micheline.bartolo@yahoo.fr    (Received: 03.05.2009, Accepted: ...

 • Les anagrammes dans L'histoire familière d’Ahmad Mahmoud 

  Farhadnejad, Abbas (Association Iranienne de Langue et Littérature Françaisesانجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه, 2006-03-01)
  L'anagramme est ce terme formé par la permutation des lettres d'un autre mot. Ce procédé d'abord poétique qui permettait de dissimuler  un nom propre dans les vers d'un poème ou de former des pseudonymes, s'est, de plus ...

 • Analyse comparée de la structure du groupe déterminant du français et du persan 

  ATAR SHARGHI, Navid (Association Iranienne de Langue et Littérature Françaisesانجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه, 2012-07-01)
  Les déterminants (vâbastehâ-ye pišin-e esm) sont étudiés ici plutôt au sein du groupe nominal. On les croit parfois « dépourvus de sens », pourtant, ils jouent un rôle fondamental dans l'interprétation d'un énoncé. ...

 • Analyse Contrastive de la Voix Passive dans le Roman L’amant de Marguerite Duras et sa Traduction 

  MIRAFZALI, Mahboube Sadat؛ MIRAFZALI, Mahboube Sadat؛ KHAMENEH BAGHERI, Tahereh؛ KHAMENEH BAGHERI, Tahereh (Université de Tabrizدانشگاه تبریز, 2021-01-01)
  RésuméLes études grammaticales sont considérées comme une nouvelle méthode aux études de la traduction depuis quelques années. À vrai dire, au cours des études de grammaire, nous pouvons comparer les formes grammaticales ...

 • Analyse d'un logiciel éducatif du FLE: Learning French Language 

  RAHMATIAN, Rouhollah؛ OTROSHI, Mohammad Hossein (Association Iranienne de Langue et Littérature Françaisesانجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه, 2006-03-01)
  Les logiciels éducatifs en Français Langue Etrangère (FLE) diffusés sur le marché sont des produits américains, britanniques ou français. Comme toutes les autres productions, les logiciels reflètent la culture et le système ...

 • Analyse de quelques poèmes de Forough Farrokhzad basée sur «l’idéologème» d’Edmond Cros 

  Djavari, Mohammad Hossein؛ Sokout Jahromi, Fatemeh (Université de Tabrizدانشگاه تبریز, 2016-09-01)
  Edmond Cros dans son œuvre intitulée, La sociocritique, démontre sa démarche analytique dans le domaine de la sociocritique. Il y aborde des réflexions préalables concernant son objet d'étude; il ...

 • Analyse des problèmes des apprenants iraniens dans la compréhension du texte en langue ‎étrangère: l’étude de la variation de la dilatation de la pupille lors de la lecture du texte 

  Mousavi, Hadissehalsadat؛ Letafati, Roya؛ Shairi, Hamidreza؛ Parivash, Safa ‎ (University of Isfahanدانشگاه اصفهان, 2018-01-01)
  Ce travail de recherche s'inscrit dans le domaine de la lecture et de la compréhension écrite en français langue étrangère (FLE) dans un contexte iranien. Les apprenants/ étudiants iraniens de la langue française éprouvent ...

 • Analyse des stéréotypes du discours colonial dans Leïla, jeune fille d’Algérie de Djamila Debèche, à la lumière des idées d’Albert Memmi 

  Rezvantalab, Zeinab (Association Iranienne de Langue et Littérature Françaisesانجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه, 2022-02-01)
  L'Algérie a été colonisée par la France pendant 32 ans, de 1830 à 1962. Durant cette période, la puissance coloniale a établi en Algérie des systèmes d'administration et d'instruction en vue de faire avancer ses objectifs. ...