آمار

کل بازدید‌ها

مشاهده‌ها
نشریات ...2685

کل بازدید‌ها در هر ماه

November 2021December 2021January 2022February 2022March 2022April 2022May 2022
نشریات ...156193119125652581

بیشترین مشاهده بر اساس کشور

مشاهده‌ها
China8
Belgium2
United Kingdom1
Russia1
United States1

بیشترین مشاهده بر اساس شهر

مشاهده‌ها
Hangzhou2
Kortrijk2
Shanghai2
Philadelphia1
St Petersburg1
Xi'an1