آمار

کل بازدید‌ها

مشاهده‌ها
نشریات ...1239

کل بازدید‌ها در هر ماه

December 2020January 2021February 2021March 2021April 2021May 2021June 2021
نشریات ...16015412910916216195

بیشترین مشاهده بر اساس کشور

مشاهده‌ها
China3
United Kingdom1
United States1

بیشترین مشاهده بر اساس شهر

مشاهده‌ها
Philadelphia1