مرور دوره 2, شماره 4 بر اساس عنوان

 • برآورد توابع واردات و صادرات تسلیحات (مطالعه‌ای برای کشورهای منتخب شامل ایران) 

  شهرازی, میلاد (دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی, 2017-08-23)
  کشورها تمایل دارند تا از استقلال خود در برابر تهدیدهای خارجی دفاع نمایند. این امر باعث می‎شود که بسیاری از آن‌ها بخش مهمی از هزینه‌های نظامی خود را به سمت تولید و صادرات و یا واردات تسلیحات سوق دهند. در این راستا، در تحقیق ...

 • بررسی بهره‌وری کل عوامل تولید در شرایط تحریم‌های اقتصادی 

  حسین پور, عبدالکریم؛ محمودی, نرگس؛ رضایی, محمد (دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی, 2017-08-23)
  یکی از موضوعات مهمی که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بدان توجه شده است، موضوع بهره­وری و محور قرار دادن رشد بهره­وری در اقتصاد، تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار و تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد می­باشد. در همین راستا ...

 • بررسی رابطه میان میزان مخارج دفاعی و توزیع درآمد در ایران (1359-1351) 

  اشرفی, یکتا؛ بالونژاد نوری, روزبه؛ عرب یارمحمدی, جواد؛ کیوانیان, شبنم‌السادات (دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی, 2017-08-23)
  اهمیت فزاینده موضوع نابرابری ایجاب می‌نماید که تبیین عوامل مؤثر بر آن موردتوجه باشد. مخارج دفاعی به‌عنوان بخشی از هزینه‌های دولت ازجمله عواملی است که از کانال‌های مختلف می‌تواند نابرابری را متأثر سازد. در مقاله پیش رو اثر ...

 • بررسی رابطه هزینه‌های نظامی و رشد اقتصادی: رویکرد داده‌های تابلویی در کشورهای منتخب 

  شمس اسفندآبادی, علی؛ فلیحی, نعمت (دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی, 2017-08-23)
  در پژوهش حاضر، رابطه هزینه‌های نظامی و رشد اقتصادی موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به تناقضی که در نتایج مطالعات تجربی این حوزه وجود دارد، پژوهش حاضر می‌کوشد تا با بهره‌گیری از متغیرهای مختلف و مدل‌های گوناگون، تصویری ...

 • بررسی نقش و جایگاه اقتصاد دانش‌بنیان در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اشتغال ملی از دیدگاه مقام معظم رهبری 

  خداوردی زاده, صابر؛ ایمان‌زاد, مهسا؛ خداوردی زاده, محمد (دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی, 2017-08-23)
  در فضای رقابت کنونی، رشد تولیدات و تثبیت نوسانات اقتصادی از مهم‌ترین اهداف اقتصاد کلان هر کشور قلمداد می­گردد. بهره­گیری از شاخص­های اقتصاد مبتنی بر دانش یا اقتصاد دانش‌بنیان ازجمله ابزارهای مدیریت تقاضا می­تواند در تحقق ...

 • بررسی و مقایسه بهره‌وری در شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری: مورد مطالعه شرکت سرمایه‌گذاری غدیر 

  مویدفرد, احمد؛ شهبازی, نجفعلی (دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی, 2017-08-23)
  بهره­وری و رفتار مبتنی بر آن‌یکی از موضوعات همیشگی و مهم در هر نوع سازمانی است. این موضوع در بخش دفاع و سازمان­های مرتبط با آن به دلیل اینکه این سازمان­ها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با بحث امنیت و دفاع از ارکان کشور روبرو ...