دوره 26, شماره 0

 

ارسال های اخیر

 • مفهوم برنامه ریزی روستایی و اهداف آن 

  مهدوی, دکتر مسعود (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 1990-08-23)
  برنامه ریزی بطور کلی نوعی تفکر درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی است که نتیجه آن به صورت منطقی و علمی موجب بهبود زندگی انسانها خواهد شد. به عبارت دیگر می توان برنامه ریزی را علم اداره و کنترل سیستم ها به منظور بهبود زندگی ...

 • سیمای طبیعی تهران 

  محمودی, دکتر فرج الله (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 1990-08-23)
  در پای دامنه جنوبی ارتفاعات البرز و حدفاصل بزرگتری شبکه های دائمی این ناحیه‘ یعنی رودهای کرج در مغرب و جاجرود در مشرق‘ پایتخت و بزرگترین شهر ایران و یکی از بزرگترین شهرهای دنیا استقرار یافته است. از شمال و مشرق به ترتیب ...

 • طرح مطالعات روستایی 

  فر, دکتر منصور بدری (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 1990-08-23)
  مطالعات روستایی به دلیل اهمیت زیاد آن در قالب بحث های "سازمان فضای زندگی" در مجموعه مطالعات جغرافیایی که امروزه از طرف جغرافیدانان‘ با علاقه دنبال می شود‘ جایگاه ویژه ای کسب کرده است. ده یا روستا که کوچکترین واحد اداری در ...

 • یخبندان کواترنر در قسمتهای داخلی کوهستان زرد کوه در رشته زاگرس 

  پروی, دکتر کریستف؛ ثروتی, دکتر محمدرضا (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 1990-08-23)
  مدت زیادی است که در مطالعات و بررسیهای ژئومرفولوژی یخچالی در ایران این سؤال مطرح است که آیا در ایران هم آثار و شواهد ژئومرفولوژی یخچالی که هم زمان و هم ارزش با آثار و شواهد یخچالی عرضهای میانی شمالی باشد‘ مشاهده شده است ...

 • " کاش " و " کاشغر" 

  عریان, سعید (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 1990-08-23)
  پژوهش در جغرافیای تاریخی ایران و کوشش در بازشناسی شهرها و نقاط جغرافیایی که در طول هزاران سال پیوسته تغییر نام داده و پاره از آنها سرانجام از بین رفته اند‘ همواره یکی از مشکلات بسیار بزرگ این راه تقریباً نارفته است. عواملی ...

 • نوسانات دریای خزر و وضعیت رودخانه ولگا و دلتای آن در تصاویر ماهواره ای 

  غازی, دکتر ایران (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 1990-08-23)
  مطالعات گسترده پژوهشگران بین المللی و اندیشمندان ایرانی نشان می دهد که به علل مسائل طبیعی و انسانی و اثرات طرحهای بزرگ توسعه چند دهه اخیر و آنچه در پیش است‘ مشکلاتی مطرح گردیده که به ضرورت ارزیابی مشروحی از وضعیت جغرافیایی ...

 • تحلیلی پیرامون کوچ نشینی و اثر آن بر فرهنگ شهرها و روستاها 

  مشیری, دکتر سیدرحیم (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 1990-08-23)
  مسأله کوچ نشینها‘ کوچروها‘ رمه گردانها‘ ایلات و عشایر‘ کولیها و همه گروههایی که به نحوی با کوچ نشینها مرتبطند‘ در سالهای پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن به وسیله دانشمندان روز علوم اجتماعی‘ اقتصاد‘ مدیریت‘ مردم شناسی‘ ...

 • تحلیلی بر ماهیت جغرافیا در مکتب علم فضایی 

  شکوهی, دکتر حسین (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 1990-08-23)