16(گزارشهای جغرافیایی), شماره 0

 

ارسال های اخیر

 • آبادیهای حوضه آبگیر لوت جنوبی / پراکندگی جغرافیایی محصولات کشاورزی در واحه های بم و نرماشیر 

  فشارکی, پریدخت (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 1978-03-21)
  جهت تهیه و تدوین این مطلب نگارنده از منابعی که ذیلا ذکر خواهد شد استفاده نموده است و به کمک تحقیقات محلی و مسافرتهایی که به همراهی گروه بررسیهای جغرافیایی مؤسسه جغرافیا و یا تنها به منطقه بم و نرماشیر نموده اهتمام ورزیده ...

 • آبادیهای حوضه آبگیر لوت جنوبی /ده بکری 

  فشارکی, پریدخت (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 1978-03-21)
  در پاییز سال 1347 نگارنده برای اولین بار به همراهی گروه پژوهشی دشت لوت از منطقه ده بکری دیدن نمود وکلیات طبیعی و انسانی منطق را مورد مطالع قرار داد. در تابستان سا ل 1352 به اتفاق دانشجوی ممتاز خود اقای حسن مازاراتابکی که ...

 • آبادی های حوضه آبگیر لوت جنوبی / بررسی آمار زراعی شهرستان بم 

  فشارکی, پریدخت (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 1978-03-21)
  این بررسی مبتنی بر امار زراعی آبانماه 1345 مرکز آمار سازمان برنامه و همچنین آمار زراعی سال 1355 برای شهرستان بم می باشد. نگارنده آمار زراعی سال 1345 را برای 645 آبادی شهرستان بم محاسبه نموده است. و نتیجه این محاسبه در ...