دوره 43, شماره 0

 

ارسال های اخیر

 • بررسی تغییرات الگوی رودخانه تالار در جلگه ساحلی دریای مازندران 

  یمانی, دکتر مجتبی؛ زاده, محمد مهدی حسین (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 2002-12-22)
  پیش بینی تغییرات کلی و حتی جزئی الگوی رودخانهها از عمده ترین مباحث مربوط به ژئومرفولوژی رودخانه ای می باشد در همین راستا تحقیقات متعددی توسط ژئومرفولوژیست ها صورت گرفته است این مقاله نیز تغییرات مرفولوژی کانال رودخانه تالار ...

 • تحلیل الگوهای روابط و مناسبات شهر و روستا درنواحی روستایی اطراف تهران 

  رضوانی, دکتر محمدرضا (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 2002-12-22)
  با توجه به انواع علل و پیامدهای روابط شهر و روستا در اطراف تهران این روابط را میتوان بیشتر بر اساس مدل حومه توجیه و تبیین کرد بدین ترتییب که نواحی روستائی شمال و جنوب تهران متناسب با ویژگی ها و امکانات خود به عنوان عرصه ...

 • نقش نواحی صنعتی در اشتغال و کاهش مهاجرتهای روستایی 

  پوراحمد, دکتر احمد؛ طاهرخانی, دکتر مهدی؛ باباخانی, رحمان (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 2002-12-22)
  با گذشت بیش از نیم قرون و تجربه انبوهی از الگوهای نظری و تجربی در کشورهای در حال توسعه، بی تردید صنعتی شدن به عنوان رویکرد غالب دهه های اخیر از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. در این راستا ارتباط بین صنعتی شدن و توسعه ...

 • ارزیابی درون یابی به روش کریجینگ 

  تالی, دکتر منیژه قهرودی (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 2002-12-22)
  تهیه نقشه های پراکندگی و ادغام آنهاتوسط روشهای آمار فضایی و سیستم های اطلاعات جغرافیائی GIS در گرایش های مختلف جغرافیا نقش ویژه ای یافته است لذا جغرافیدانان برای تهیه این نقشه ها از روشهای درون یابی بهره می برند روش کریجینگ ...

 • ناکار آمدی و رکود و بخران در جهانگردی ایران 

  سینایی, دکتر وحید (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 2002-12-22)
  جهانگردی با توجه به منابع متنوع تاریخی طبیعی و مردم شناختی آن در ایران می تواند در ایجاد تولید در آمد و اشتغال اهمیت زیادی داشته باشد اما با این وجود و گذشت بیش از یک دهه از توجه و تاکید مجدد نسبت به آن هنوز نتوانسته است ...

 • برآورد حجم رواناب حوضه آبخیز رودخانه کشکان با استفاده از GIS 

  نژاد, دکتر علی سوری (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 2002-12-22)
  برآورد رواناب حاصل از بارشها ی جوی پایه و مبنای مطلاعات بسیاری از طرحهای مختلف توسعه و بهره برداری از منابع آب را تشکیل می دهد بنابراین اندازه گیری و محاسبه آن به دلیل تنگناهای محیطی همواره دارای مشکلات فراوانی می باشد ...

 • سنجش پایداری اجتماعی توسعه شهر قم 

  محمدی, دکتر سید مهدی موسی کاظمی؛ شکویی, دکتر حسین (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 2002-12-22)
  پایداری واژه دهه آخر قرن بیستم است این واژه با تعریف توسعه پایداری توسط گزارش کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه سازمان ملل ( کمیسیون برونتلند) عمومیت پیدا کرده است تعریف گزاش برونتلند شامل سه لایه است توسعه برابری و مساوات ...

 • مبانی کوچندکی پراکندگی جغرافیایی و اشکال کوچ نشینی در گیلان (مطالعه موردی بخش اسالم : تالش) 

  هشجین, دکتر نصراله مولائی (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 2002-12-22)
  اگر چه تاریخ مسکون شدن ارتفاعات تالش هنوز مشخص نشده است ولی نخستین گروههای انسانی که به این ارتفاعات روی آورده اند دامدارانی بودند که در جستجوی مراتع تازه و مناسب از غرب به این ارتفاعات صعود کرده و از آنجا که شرایط جغرافیائی ...